hoge bloeddruk

Uw apotheker geeft raad over: Hypertensie (hoge bloeddruk)
1. Wat is hoge bloeddruk?
Minstens 15% van de bevolking is, al dan niet bewust, bloeddruklijder.
Er is geen duidelijke grens, het gevaar voor hart- en bloedvatenaandoeningen neemt
wel evenredig toe met de bloeddruk.
Hypertensie is een ‘Silent Killer’ : het opsporen kan enkel door het meten van de
bloeddruk. De aandoening zelf blijft immers meestal zonder symptomen, enkel vage
klachten kunnen in de richting van hypertensie doen denken: hartkloppingen,
spierzwakte, krampen, buikpijn, plotse bleekheid, transpiratie, hoofdpijn, duizeligheid,
bewegende vlekjes voor de ogen, warmaanvoelend gezicht, verminderde potentie,….
De laagste bloeddrukwaarden zijn er tijdens de slaap rond 3 uur, hoogste
bloeddrukwaarden: tussen 8 u en 11 u, en tussen 16u en 20u.
Gezien de beinvloedbaarheid van bioritme, stress, ‘wittejaseffect’,
…is een
regelmatige kontrole, thuis en volgens een bepaald patroon, de enige manier om een
objectieve en betrouwbare waarde te bekomen. Want uiteindelijk dient de medicale
therapie door de arts ingesteld en geëvalueerd te worden op basis van dit
bloeddrukverloop. Vraag ook naar een persoonlijk Bloeddrukpas om Uw gegevens
grafisch en overzichtelijk te kunnen noteren.
De streefwaarden volgens de Wereldgezondheidsorganisatie:140/90 mmHg
Voor jonge patiënten zelfs tot 120-130/80mm Hg, bij ouderen iets hoger om
duizeligheid te vermijden, bij diabetes en nierlijders: 130/80 mm Hg of lager.
Mm hg
Systolisch
Diastolisch
Hypotensie
105
(+klachten)
Normale BD
=========>
=========>
grens
140
90
Hoge BD
========> 160
========> 95
(Systolisch: wanneer het hart samentrekt en zich ledigt, Diastolisch: wanneer het hart zich ontspant)
2. Gevaren van hoge bloeddruk?
1. Werkt de ontwikkeling van hart- en vaatziekten in de hand, voornamelijk door het
versnellen van atheriosclerose. (=toeslibbing binnenkant van de slagaders)
2. Is een risicofactor voor het ontwikkelen van:
Hartfalen, hartinfarct, nierlijden, blindheid. CVA (=Cerebro-Vasculair Accident
of beroerte) zoals een hersenembolie, hersenthrombose of hersenbloeding
3. Maatregelen die de bloeddruk verlagen:
1. Minder zout
Beperken tot 5g/dag
= ongeveer de helft van wat de gangbare voeding ons levert.
 Vermijden van chips, brood, kazen, industriele maaltijden (soep uit blik)
 Bijgevoegd zout afschaffen bij koken en aan tafel.
 Opgelet met bruistabletten: sommigen bevatten meer dan 1g zout per tablet!
(informeer bij Uw apotheker)
Dit is een algemeen advies van Uw apotheker, hebt U specifieke vragen, spreek er hem over.
1
Uw apotheker geeft raad over: Hypertensie (hoge bloeddruk)
2. Minder alkohol
Max. 1 tot 2 glazen drank (aperitief, wijn, bier) per dag
Regelmatig ook dagen zonder alkohol.
3. Meer dieet
Bij een BMI > 27 (verhouding gewicht/gestalte) heeft een gewichtsverlies van 1 kg
een bloeddrukdaling van 2.5/1.5mm Hg tot gevolg (bv: 156/98 wordt 153/96).
Minder snelopneembare suikers (limonade, suikerwaren) gebruiken.
Regelmatig eten en verspreid over de dag.
4. Meer beweging
Dynamische beweging en uithoudingssporten:
Zwemmen, fietsen, joggen, wandelen, roeien, zeilen…
Gedurende minstens 30 minuten meerdere malen per week.
Te vermijden: gewichtsheffen, bodybuilding, krachtsporten..
5. Medicamenteuze behandeling
ACE-Inhibitoren, Antagonisten van angiotensine II receptoren, Beta-blokkers,
Diuretica, Vasodilatoren, Alfa-blokkers, Centraal werkende geneesmiddelen…
(wees ervan bewust dat bepaalde geneesmiddelen juist hoge bloeddruk kunnen
veroorzaken bij langdurig gebruik: corticosteroiden, NSAID’s, decongestiva,
ergot-alkaloiden, orale contraceptiva…)
4. Techniek van zelfmeting:
1. Omstandigheden
 Rustige omgeving
 Gemakkelijke houding
 Niet onmiddelijk na drinken van koffie, thee of na roken.
 Niet direct na een maaltijd
2. Houding
 Niet bewegen
 Steeds meten aan dominante arm (links)
 Manchet ter hoogte van het hart
 Zittend, arm gesteund op een tafel, licht gebogen
Ofwel liggend op de rug, pols naar boven gericht, naast lichaam.
3. Manchet
Aangepast aan de omtrek van de opperarm: ongev 80% armomtrek
2 tot 3 cm boven armplooi
4. Tijdstip
Steeds op hetzelfde tijdstip (bloeddruk is variabel)
Minstens 2 x per dag: ’s morgens na opstaan en ’s avonds
Tussen 2 metingen in, minstens 3 minuten pauze.
5. Frequentie
meestal gedurende 1 tot 2 weken en minstens 1 x per jaar.
Dit is een algemeen advies van Uw apotheker, hebt U specifieke vragen, spreek er hem over.
2