FinCircle presentatie - AM Innosurance 2014

Van productgericht naar klantgericht
communiceren..
Paul Bruggeman
tel: +31 70 363 77 33
© Copyright, september 2014.
Topics
+ Product centraal
+ Klant centraal
+ Digitale Marketing
+ Techniek
+ Organisatie
Productgerichte benaderingen alom..
Snelle digitalisering vraagt om ander business model….
Kom bij je langs
Hoe is ie…?.
Wil ik ook !
Erg Leuk hoor !
Stom hoor
.
Ik heb em ook!.
Three Picture Page Layout
Oude Strategie
•
•
 Distributiekanaal
picture. You centraal
may change this
text.
 Groei opgesteld vanuit
producten
A second place holder is
 Eén verkoopkanaal
available here. Add as much
would
Robuste
organisatie
text as you
like.
 Procesgericht
 Kostenreductie
A description of the first
Digitale Strategie
 Klant Centraal
A description
of the third
 Groei• gericht
vanuit
You may change this
klantenpicture.
text.
 Multi-channel
 Technologie
gedreven
• A second place holder is
 Digitaleavailable
marketing
here. Add as much
text as you would like.
 Snelle digitale
innovatie
 Lifetime loyalty
Relevantie voor de klant
Klantperceptie vaak breder dan aanbieder denkt
Klant
Bredere
behoefte
Business
(product)
oplossing
Oplossing voor nu
Adaptief aan mijn situatie
RISICO’s
Je privé financiën en risico’s…..op orde?
vermogen
Inkomen
• Beleggen/sparen
• Inkomensbuffer nu
en later
• Werkmogelijkheid
• Levenscomfort nu en
later (inkomen versus
uitgaven)
Lichaam
•
•
•
•
•
•
Ziekte
Arbeidsongeschiktheid
Overlijden
Ongeluk
Schade aan derden
Verkeerd handelen
Bezittingen
•
•
•
•
•
•
Huis
Hond
Ruiten
Auto
Caravan
Boot
Wat is daar voor nodig….?
Waar sta ik ?
Bewust
wording
Risk
Appetite
l
l
l
Wat wil ik ?
Ambitie
Kennis
Inzicht
l
l
l
l
l
Wat heb ik ?
l
Wat kan ik ?
Bij wie regel ik het ?
Regel het !
l
l
l
l
l
l
..en bij advies en marketing rekening houden
met:
 Socio-demografisch;
 Levensfase;
 Gezinssamenstelling;
 Werkgever-Privé.
Voorbeeld
Voorwaarden effectieve online communicatie
I. Persoonlijk
II. Relevant
III. Event driven
IV. Regelmatig
V. Laagdrempelig
VI. Eenvoudig en begrijpelijk
Digital Customer Experience Management……
Proces
Interactie
Customer Journeys
Groepensegmentatie
Communicatieconcept
Effectieve online financiële communicatie
Communicatie concept
Doelstelling
Positionering
Functionaliteit
Creatief concept
Aantrekkelijk
ontwerp
Multi-device
Eenvoud
Strong user experience
Welke groepen gaan we onderscheiden..
Gebruikers
Rollen
Functionaliteit
Aanbiedingen
Nieuws
Documenten
Deelnemers
Personalisatie
Modules
Groepen
Kenmerken
Taalgebruik
Functionaliteit
Statistiek
Personalisatie en
doelgroepen
Hoe zijn de gewenste Customer Journeys….?
Kanalen

Pre-sales
Actie

Print
Aankondigin
g
Oriëntati
e ABC
Koop
ABC
ABC Login
data
Data
collectie
Oriëntatie
pensioen
Definitieve
offerte
O
O
O
O
SMS
O
O
O
Bevestiging
(optioneel)
VideoChat
(optioneel)
Telefoon
(optioneel)
2 wkn voor
pensioen
Polisblad
O
O
O
F2F
6 mnd. Voor
pensioen
Acceptatie
offerte
(??)
Mail
Harde
deadlines
Offerte
aanvraag
O
Online
Behee
r
Sales
O
Hanteer gelaagdheid van informatie….
Bouw een actieve relatie…..
Monitoren
Aanvraag
SMS/Twitter/
Mail Notificatie
Digitaal
document
Planner
simuleren
indienen
Customer Service Intelligence….
 Reactie op
webbezoek, triggers,
mailings, actuele info;
 Gedragskenmerken
bij bepaalde producten,
leeftijden etc.
 Ad hoc analyses.
Maak er een proces van……
Reach
Inform
Retain
Convert
Techniek
Opmars smartphone leidt tot infobesitas……
Hoe het werkt in de hersenen
•Zenuwcellen in de grote hersenen hebben enorme uitlopers. Communicatie wordt hier doorgegeven met elektrische
signalen. Deze zorgen ervoor dat er chemische stoffen worden gemaakt: de neurotransmitters. Endorfines en dopamine
zijn onder andere neurotransmitters. Dopamine is een neurotransmitter welke zorgt voor positieve emoties en een
verandering in de fysiologie van het lichaam. De hartslag en bloeddruk gaan omhoog en we onthouden deze ervaring.
Het fijne gevoel wat dit geeft wordt gelinkt met de smartphone. Dit geeft een fijn gevoel! Alleen het grote nadeel is, net
als bij drugsgebruik, dat je hersenen er minder gevoelig voor worden. De dopamine aanmaak wordt kleiner. Gewenning
treedt op en je moet steeds vaker je smartphone checken om dat fijne gevoel terug te krijgen. En zo is 66% van onze
Nederlandse bevolking nomofaan geworden. Nomofaan of ook wel infobesitas genoemd. Ook endorfine is een stof die
door het lichaam wordt aangemaakt en ons een fijn gevoel bezorgt. Een gevoel dat je vast wil houden en het elke keer
dus opzoekt door je smartphone te checken. Ander middelen die endorfines aan maken zijn
sporten
•lachen
•voedsel met suiker en vetten (chocola)
•meditatie
•seks
Neem Responsive Design als uitgangspunt
Demo Responsive
Nieuwe mogelijkheden snel benutten….
Interne Organisatie
Snel veel voordelen te behalen…
 Geen print-straten meer;
 Mutatieproces verleggen naar bron (klant/werkgever);
 Klant vaker zijn data laten controleren (datakwaliteit);
 Mutaties direct verwerken (STP), geen tussenstappen;
 Meer self-service, minder tel. helpdesk.
Digitale media
Publieke websites
Algemeen
Persoonlijke
Portal
Persoonlijke
Data
Webservice
Backoffices
NPR
NIBUD
Documenten
Rule Engine
Weerbarstig evenwel…..
 IT-Systemen vaak productgericht;
 Processen niet opgezet vanuit behoefte werknemer/werkgever;
 Integratie-problemen en afstemming communicatie met
producteigenaren
 Verschillen in Life-Cycle back-office frontoffice (polisgericht
versus benefitgericht)
Inrichtingsopties….
TRANSFORMATION
HYBRIDE
GREENFIELD
Transformatie : wat maakt het lastig?
 Governance: ook vaak nog product-georienteerd ingericht;
 Data moet kunnen worden geconsolideerd naar klantbeeld;
 Integratie van diverse systemen, borgen timing en data kwaliteit;
 STP verwerking is noodzakelijk;
 Tijd en Geld : Veel projecten tegelijkertijd, geen integrale focus.
Kenmerken van de opties…
Tijd
Budget
BAU
Tijd van
mgt.
Faalkans
Acceptatie
idee
[email protected]
Wees welkom
Koninginnegracht 29
2514 AB Den Haag
Nederland
070 – 363 77 33
[email protected]