ZP802-D - VDH products BV

!"
!"
===== ZP802-D =====
Microprocessor gestuurde timer
# $
&
2/3 3 4
!
%
6
%
789
%
&
!
'% (
!
) *+ )
, -.
/
0
1+
*
*+)+ +
5 %) )
5
1) ) 1* +
&
)**+
!
'%
<
)
1
: ;
( !
!"
(
1 !"
7(
9
1
1
/ <; #
?6
)? 8
?3
$
<
1
:
7(
7(
1 ;
<;
9
1
< !" :
!"
;
;1
+? 8
9
9
1!
;
A
.( "
!
7
!"
@? 3
?3
7(
:
1! ;
;
7#
9
>
7<
!"
=
%
89
1
!"
Par
Omschrijving
Bereik/Opmerkingen
1.
Bedrijfs-toestand
0 = uit
1 = continu persen
2 = interval persen
3 = continu zuigen
4 = interval zuigen
5 = int. pers/zuig
(0..5) .
(niet actief)
(geen tijdsinstellingen nodig)
(gebruikt T1 en T2)
(geen tijdinstellingen nodig)
(gebruikt T3 en T4)
(gebruikt T1, T2, T3 en T4)
2.
Puls-tijd persen
T1 (1..60 min.)
3.
Pauze-tijd persen
T2 (1..60 min.)
4.
Puls-tijd zuigen
T3 (1..60 min.)
5.
Pauze-tijd zuigen
T4 (1..60 min.)
6.
Netwerk-blokkeertijd
(1..60sec.) Deze moet ongeveer gelijk zijn
aan de aanlooptijd van de ventilator.
7.
Start punt van de cyclus
0 = begint op puls
1 = begint op pauze
(0 of 1).
(T1 of T3)
(T2 of T4)
9
7<
9
= !"
9
#
<
)
1
(
B
<
"
(
(
!"
1
"
A1A
7
9
1
(
7<
<
/
(
!"
AA
:
1
!"
(
1: "
<
: "
(
0
1
:
:
; 1
+ ,
1
/
A// A 7
:
9
1
(
1
<
!
1
1! ;
A
(
1
1
0 B(
' "
$
1
"
<
B !"
(1 ;
:
#
!
9 0
<
!"
1
;
:
!"
"
(
(
(
(
B
<
(
!
!" ;
((
1
"
(
!"
!" ;
:
!"
3
!
!
5
<
6
(
%
D
!
3 !
6
<
3 ( =
. (
E
1
1
5
5
(
!"
: ;"
"
( ;
0
.
3 "
(
@ ,( !
<
((
!
7) =
B
/ !
<;
!
(
(
5
5
5
5
5
B
1 :
!"
:
5
!"
<;
(
!
5 3 *# *# )
5*
*
5
% !
=# & < ) =1 C
3
[email protected]
A :
+1
1
( B
1
5
#
1
8
<
!"
!