“Oplossingen zoeken is onze job”

25’
20’
15’
10’
5’
0’
5’
10’
15’
“Oplossingen zoeken
is onze job”
Getting things done, geen sterker bewijs
dan getuigenissen uit de havengemeenschap.
Vijf boeiende havenpersoonlijkheden aan
het woord.
20’
Oplossingen zoeken is onze job
Snel en flexibel
In en om de haven van
Antwerpen geven voortdurend meer dan 60.000 mensen
het beste van zichzelf om het
goederenverkeer zo optimaal
mogelijk te laten verlopen.
Cruciaal voor elke schakel
in de supply chain is de getting things done-mentaliteit.
Dat zorgt ervoor dat de haven
snel en flexibel kan en wíl inspelen op vragen van klanten
en onverwachte situaties. Er
is geen sterker bewijs dan
getuigenissen uit de havengemeenschap zelf.

Havenarbeiders
in de haven
van Antwerpen
havenarbeiders: 6.172
logistieke krachten: 1.003
vaklui voor onderhoud en reparatie: 879
totaal: 8.054
meer info: www.cepa.be
Bron: Cepa
Contacteer Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
T +32 (0)3 205 20 11 E [email protected]
Entrepotkaai 1, 2000 Antwerpen
Verantwoordelijke uitgever: Port of Antwerp — Afbeeldingen: © Thomas Vanhaute
Maart 2014 — 801411
“Flexibele hands-on
aanpak
Peter Beliën
CEO, NOVAEDES
“Klant is koning”, zegt Peter Beliën van Novaedes, specialist in het verpakken en conditioneren van overzeese vrachten. “Het is onze
missie om de zorg van de klant onmiddellijk te
tackelen. Ook al ligt de actie niet altijd meteen
bij ons, door samen te werken met andere
bedrijven in de haven, proberen we zo snel
mogelijk in te spelen op problemen. Als een
schip vertrekkensklaar is en er blijkt een kist
stuk te zijn of een aantal goederen moeten nog
dringend verpakt worden, dan is het alle hens
aan dek om een oplossing te zoeken. Ik herinner me nog levendig de opdracht om goederen van 100 ton te verpakken. Om politieke
redenen werd het project bevroren. Een deel
van de goederen was al gearriveerd in de haven
en had geen onderdak. Door samen te werken
met bedrijven in de buurt, zijn we er in korte
tijd in geslaagd om loopbruggen te installeren
en de vracht veilig te herbergen. Die flexibele
en hands-on aanpak is de sterkte van de haven
van Antwerpen.”
NOVAEDES
• activiteit: industriële handling, verpakking en
conditionering voor maritiem en luchttransport,
marshalling en logistieke ondersteuning
• # werknemers: 150
• gevestigd in de haven van Antwerpen sinds: 1987
• herkomst van goederen: wereldwijd,
hoofdzakelijk Europa
• bestemming van goederen: wereldwijd
s
Challenge us at [email protected]
Follow us at www.portofantwerp.com/everythingispossible
#eisp13
#portofantwerp
Oplossingen zoeken is onze job
“Altijd plan B én C
klaar
“Don’t take no for
an answer
Jan Pauwels
Hoofdverkeersleider, GEMEENTELIJK
HAVENBEDRIJF ANTWERPEN
Bernard Moyson
CEO, ACL BENELUX
Schepen vanop de Noordzee vlot naar en
uit de haven loodsen, is een georganiseerde
operatie die de grootste zorgvuldigheid
vergt. Is er een zeeloods beschikbaar?
Een rivier- en dokloods? Is er niet te veel
wind? Is er een sluis vrij? Zijn er voldoende
sleepboten? Is er een ligplaats beschikbaar?
Het is slechts een greep uit de vragen die
moeten worden beantwoord. Voor elk schip
moet deze ketenwerking tot in de puntjes
kloppen. “Dat is continu interpreteren en
bijsturen”, bevestigt Jan Pauwels, hoofdverkeersleider van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. “En ad-hoc beslissingen
nemen. Onlangs dreigde een rivierloods te
laat te komen. Met tot gevolg dat de hele
ketenwerking in het gedrang kwam. We
hebben alles in het werk gesteld om een
oplossing te zoeken. Misschien zijn we wel
plantrekkers, ja. We hebben altijd een plan
B én C achter de hand. Een groot voordeel is
dat er in de haven van Antwerpen een grote
flexibiliteit tussen de verschillende ketenpartners heerst.”
GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF
ANTWERPEN
· activiteit: beheer van Antwerpse Haven
· # werknemers: 1.600
· gevestigd in de haven van Antwerpen sinds: 1997
“Een grens dient om verlegd te worden”, stelt
Bernard Moyson. Daarmee vat de CEO de mentaliteit van zijn rederij en ook die van de haven van
Antwerpen samen. De conro-schepen van ACL vervoeren zowel containers als rollend materieel en
zijn een bekend gezicht in de Antwerpse haven.
“Elke opdracht is een uitdaging. Het is voortdurend zoeken naar hoe we de beschikbare ruimte
van het schip zo efficiënt mogelijk kunnen benutten. Wil de klant een volledig roro-dek (roll on, roll
off), dan organiseren we dat. De wensen van de
klant staan bij ons centraal. Een voorbeeld: om
voor een klant machines te vervoeren, gebruikten
we flatbed trailers. Bleek dat de nieuwste machines breder waren en dus niet meer op de trailers
pasten. Door de trailers te verlengen en te laten
homologeren, hebben we de klant een oplossing
aangereikt en kon de distributie via Antwerpen
blijven verlopen. Met die out of the box-attitude
creëer je een win-win. Bovendien is de flexibele
houding een grote plus in de haven van Antwerpen. Cruciaal voor elk project is dat we met de
juiste partners samenwerken zodat we voor de
behandeling van goederen snelheid en absolute
veiligheid kunnen garanderen.”
ACL BENELUX
· activiteit: totaal rederijkantoor voor de Benelux · # werknemers: 45
· gevestigd in de haven van Antwerpen sinds: vertegenwoordigd sinds 1967 en sinds 2009 een eigen kantoor
· herkomst en bestemming van goederen: Benelux,
Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Italië, wereldwijd in
transshipment
Oplossingen zoeken is onze job
“In Antwerpen willen
en kunnen we alles
oplossen
Marc Huybrechts
General Manager, LOGISTICS-ATLANTIC NV
“Ik zet alles op alles om de can do-mentaliteit
in de haven van Antwerpen in leven te houden”, zegt Marc Huybrechts. Als general manager van de logistieke afdeling van de Wijngaard
Natie Groep omschrijft hij de bedrijfsfilosofie
als ‘oplossingen zoeken én vinden’. “Eens te
meer omdat we maatwerk leveren. In Antwerpen heb je een ketting van mensen die
diezelfde can do-mentaliteit delen. Als zich
een probleem stelt, gaat iedereen er deel van
uitmaken. Als gevolg is er effectief de wil om
samen naar een oplossing te zoeken.” Zoals die
keer toen er een container van een Zwitserse
klant zoek was geraakt in de haven. “Die moest
binnen de twee uur gevonden worden want
het schip dat de container zou verschepen,
was vertrekkensklaar. Ik ben toen zelf in de
auto gesprongen om de vracht op de kade te
gaan zoeken. Even later had ik de container
aan de haak en kon hij toch nog met het schip
mee. Het komt erop aan om niet op te geven.
Die houding in combinatie met een grote
flexibiliteit maakt dat de haven van Antwerpen
voorsprong heeft. Klanten weten dat vaak niet.
Tot er iets misgaat in een andere haven.”
ATLANTIC NV
· activiteit: expediteur, 4PL-logistics service provider
· # werknemers: 16
· gevestigd in de haven van Antwerpen sinds: 1976
· herkomst en bestemming van goederen: wereldwijd
Contacteer Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
T +32 (0)3 205 20 11 E [email protected]
Entrepotkaai 1, 2000 Antwerpen
Verantwoordelijke uitgever: Port of Antwerp — Afbeeldingen: © Thomas Vanhaute
Maart 2014 — 801411
“Dokwerkers met een
pak ervaring
Daniël Bries
Ceelbaas, ZUIDNATIE
Daniël Bries is een ervaren rot bij Zuidnatie.
Voor de ceelbaas is het elke dag opnieuw
een uitdaging om ervoor te zorgen dat het
lossen en laden van de schepen waarover hij
de leiding heeft, vlot en veilig verloopt. Is het
juiste materiaal aanwezig? Zijn er voldoende
dokwerkers? Vragen die hij met veel enthousiasme countert. “Het doel is om elk schip met
grote zorgvuldigheid zo goed en zo snel mogelijk te beladen. Veiligheid is een absoluut
speerpunt. Maar extra troef van Zuidnatie
en de haven van Antwerpen is de jarenlange
ervaring. Zo werken wij al geruime tijd samen met dezelfde dokwerkers. Dat zorgt voor
expertise en een groot onderling vertrouwen.
Zeker op momenten waarop we on the spot
naar oplossingen moeten zoeken. Bijvoorbeeld als de cargo op een schip als gevolg van
storm op zee omver is gevallen. Dan moeten
we onmiddellijk op zoek naar een kraan.
Want elk schip heeft er om financiële reden
alle belang bij om de haven zo snel mogelijk
opnieuw te verlaten. Die flexibiliteit en oplossingsgerichte mentaliteit zijn eigen aan de
Antwerpse havengemeenschap.”
ZUIDNATIE
· activiteit: stouwerij, logistiek, warehousing, transport,
forwarding
· # werknemers: 440
· gevestigd in de haven van Antwerpen sinds: 1870
· herkomst van goederen: diverse landen
· bestemming van goederen: wereldwijd
s
Challenge us at [email protected]
Follow us at www.portofantwerp.com/everythingispossible
#eisp13
#portofantwerp