Limburg

Op zoek naar nog
meer toffe jobs
in Limburg?
Surf naar Jobat.be/limburg
| editie Limburg
de Jobat.be crew
Onze
adviseurs
luisteren
Redactie
en reporters
tergraag
plaatse
naar uw verhaal voor het gepaste advies
Reporter ter plaatse
Kurt Meers - 011 27 17 77
Wilt u adverteren?
Annick Housen - 011 87 83 64
info nodig?
[email protected] - 02 467 48 00
Jobs in te vullen?
Tineke Vanwalleghem - 011 87 86 83
JObS
in de kijkeR
Boekhouder
Statera
CaRRièReswitCh
ZOnhOven
Van loontrekkende
tot eigen baas
Algemeen directeur
Kiezen voor een carrière door je spaargeld in een eigen zaak te investeren:
steeds minder Limburgers durven dat risico aan. Toch zijn er heel wat voorbeelden van mensen die na een lange periode als loontrekkende, de stap naar
een eigen onderneming hebben gezet.
SinT-TRuiden
reden is dat ik een grote affiniteit heb met ons
aanbod. Het zijn mooie, unieke producten
uit hout, met veel warme kleuren. Het geeft
klanten een vakantiegevoel en maakt hen
opgewekt. Dat is voor ons uiteraard heel
aangenaam. Het contact met de mensen is
fijn. En natuurlijk ook dat je als eigen baas
zelf je tijd een beetje kunt indelen.”
“Weten nu waar we hard voor
werken”
Eerder deze week presenteerden de Universiteit Hasselt en Voka Limburg een overzichtelijk boekje waarin de toekomst van
onze provincie wordt voorspeld. Gestoeld
op cijfermateriaal wordt bekeken welke
factoren positief zijn voor de ontwikkeling
van Limburg, en op welk vlak we een tandje
moeten bijsteken om meer welvaart in de
provincie te creëren. Eé n van de opvallende
statistieken is het aantal startende ondernemingen. Waar sinds 2002 het aantal nieuwe
zelfstandigen toenam op een gelijkmatig
tempo als in de rest van Vlaanderen, zien
we alleen in Limburg sinds 2011 een forse
duik naar beneden. De universiteit en Voka
spreken van “een dramatische evolutie” die
nog steeds in vrije val is. En dat is bijzonder
jammer, want nieuwe bedrijven betekent
investeringen, nieuwe ideeën, meer tewerkstelling, enzovoort. De starters van vandaag
zijn de grote werkgevers van later.
Gelukkig zijn er nog mensen die tegen de
stroom inroeien en zich niet laten afschrikken om hun statuut van loontrekkende overboord te gooien en met ‘volle goesting’ een
eigen zaak uit de grond te stampen.
“Ook thuis ben je nog op het
werk”
Els Van Beylen (foto boven) werkte eerst drie
jaar in loondienst bij een tankstation in Lommel. Daar kreeg ze de microbe te pakken om
twee jaar geleden zelf een tankstation met
shop en carwash te openen. “Ik doe dit werk
supergraag”, vertelt ze. “Het sociaal contact
met de klanten is heel aangenaam. Er is ook
veel variatie, en dat houdt het boeiend. Ver-
der ben ik uiteraard mijn eigen baas en kan
ik dus zelf de beslissingen nemen. Nadeel
is anderzijds dat mijn werk nooit gedaan is.
Zelfs als ik ‘s avonds thuis ben, zit ik vaak nog
na te denken over de zaak. Maar dat weegt
niet op tegen de vele voordelen.”
Maikel van Vucht werkte in een Nederlands
computerbedrijf, toen hij de stap naar een
eigen zaak zette. Vanuit Overpelt verzorgt
van Vucht Computer Service nu diensten
aan particulieren en kmo’s. “De voordelen
als zelfstandige zijn dat je ongeveer zelf je
openingsuren kiest en ook voor andere beslissingen je eigen baas bent”, zegt Maikel.
“Nu weten we waarvoor we soms zo’n lange
werkuren en dagen kloppen. Natuurlijk geeft
het statuut van zelfstandige meer stress en
verantwoordelijkheid. De voldoening van
klanten goed te kunnen helpen, is echter
belangrijker. Wie die focus heeft, zal zijn zaak
automatisch zien groeien.”
Sint-Franciscusziekenhuis
heuSden
hoofdmagazijnier
Kim’s chocolates
Tienen
deskundige lokale economie
Stad Sint-Truiden
Area sales manager
Radiant color
hOuThAlen
Twee zorgmanagers
Woonzorgcentrum
hASSelT
Ontdek deze en meer JObS
Op JObat.be
+ 8.340
jobs op Jobat.be
vroeger in mijn vrije tijd al aan fietsen. Maar
het werd alsmaar drukker, wat de keuze om
zelf te starten makkelijker maakte. En ik moet
zeggen: ik heb het me nog geen moment
beklaagd. Ik heb nog steeds veel sympathie
voor de fiets én voor de klanten die hier graag
terugkomen.“
“Klanten een vakantiegevoel
brengen”
Myriam Berben werkte vroeger in loondienst
bij Boroquito in Lommel, een zaak die Mexicaanse meubelen verkoopt. “Na verloop van
tijd heb ik de winkel overgenomen, samen
met mijn man Marc Kerkhofs”, legt ze uit. “De
“na pensioen met eigen zaak
gestart”
Na 45 jaar voor een baas te hebben gewerkt,
vond Robby Vandezande bij zijn pensioen op
60-jarige leeftijd, de tijd rijp voor een nieuwe
uitdaging. “Toen ben ik gestart met Rob’s
Bikes, een fietsenwinkel en herstelplaats,
hier bij mij thuis in Hechtel-Eksel,” vertelt hij.
“Ik kan heel moeilijk stilzitten en sleutelde
2
Opleiding
AwArd
Op dinsdag 21 oktober, tijdens de Dag van de
HRM, kiest Voka Limburg de nieuwe provinciale
hr-manager van het jaar. De genomineerden voor
deze prijs zijn inmiddels bekend: de strijd gaat
tussen Kristel Ignoul van Marlux, Marco Inglese
van Kumpen en Ingrid Vanweert van Wit-Gele
Kruis Limburg
De Dag van HRM staat dit jaar in het teken van
de tevredenheid van werkgever én werknemer.
Sprekers Elke Jorens (Microsoft), Marc Devos
(Universiteit Gent) en Jef Staes (expert op het
vlak van business en hr-innovatie) snijden
onderwerpen aan over de nieuwe trends op de
arbeidsmarkt en hoe de hr-sector hier op moet
inspelen. Via de interactieve formule van een
‘worldcafé’ zal er onder de deelnemers aan de
Dag van de HRM, een dialoog en ervaringsuitwisseling op gang worden gebracht.
De initiatiefnemers van de Limburg School for Excellence.
(Foto: robin reynders)
Ook ambtenaren moeten
excelleren in hun job
Niet alleen in de privésector moeten werknemers zich voortdurend bijscholen. Ook ambtenaren dienen hun dienstverlening aan te passen aan
de moderne wensen van de burgers en door aanvullende opleidingen
bovendien hun persoonlijke kennis en vaardigheden bij te spijkeren. De
zopas opgerichte Limburg School for Excellence moet dit mogelijk maken.
De Limburg School for Excellence is een
initiatief van het provinciebestuur, in
samenwerking met de VVSG (Vereniging
Vlaamse Steden en Gemeenten), Hogeschool PXL en Universiteit Hasselt. Kort
samengevat zorgt dit initiatief voor de
opleiding, vorming en deskundige begeleiding van lokale besturen.
“De lokale besturen worden de jongste
tijd geconfronteerd met een toenemende
complexiteit van de maatschappij en
met versnelde reglementaire evoluties”,
zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove
(sp.a). “Daarnaast liggen de maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van
lokale besturen, steeds hoger. Vanuit
deze realiteit hebben we het initiatief genomen om een opleidings- en expertise-
centrum voor Limburgse lokale besturen
tot stand te brengen. Dit zowel voor de
personeelsleden als voor de mandatarissen. De verhoging van de deskundigheid
en de slagkracht, alsook de vernieuwde
visie op klantenservice, zijn de prioritaire
doelstellingen.”
De Collega’s
Het is duidelijk dat met de oprichting van
deze school men komaf wil maken met
het stereotiepe beeld van ‘de ambtenaar’,
zoals neergezet in de tv-reeks De Collega’s.
Tijdens de lancering werden ‘dinobusters’
ingezet, die een vernieuwde kijk op de
ambtenarij op een ludieke wijze naar voor
brachten.
Het vormingsaanbod van de Limburg
School for Excellence wordt in samenspraak met de onderwijsinstellingen
uitgewerkt. “Het spreekt voor zich dat het
kwalitatief hoogstaand, en tegelijk nabij
en betaalbaar moet zijn”, vindt Vandenhove. “We vragen een curriculum dat
actueel, vraaggestuurd, decentraal en op
maat gesneden is.” De partners hebben
dat goed begrepen. Zo stelt Hogeschool
PXL haar uitgebreid vormingsaanbod
inzake ‘levenslang leren’ open voor de
Limburgse ambtenaren. Het gaat om interessante postgraduaten en modules zoals
projectmanagement, digitale marketing,
casestudies of vorming in hr-beleid en
communicatie. Daarnaast kunnen de Limburgse ambtenaren zich ook inschrijven
in opleidingsonderdelen uit het regulier
onderwijs. Bij de UHasselt gaat het om
drie concrete programma’s: verkeersveiligheidsauditor (voor mobiliteitsambtenaren), actuasessies voor juristen en een
aanbod in leidinggeven en coachen. En
ook de VVSG zal in dit verband nog meer
vormings- en uitwisselingsinitiatieven in
Limburg aanbieden.
De eerste genomineerde is Kristel Ignoul, HR
Director bij Marlux in Tessenderlo. Het bedrijf
maakt deel uit van de Ierse multinational CRH
en maakt betonproducten zoals klinkers, tegels,
regenwater- en afscheidingsputten. Er werken
425 mensen, die Kristel op haar manier begeleidt.
De tweede kanshebber is Marco Inglese, personeeldirecteur bij Kumpen. Dit is een gekende
bouwonderneming uit Hasselt, die actief is
in diverse facetten van het bouwproces, zoals
woningbouw, infrastructuurwerken, renovatie,
vastgoedontwikkeling, enzovoort. Marco Inglese
voert het hr-beleid over 424 mensen, dus ééntje
minder dan zijn collega bij Marlux.
Tot slot is ook Ingrid Vanweert genomineerd.
Zij is Directeur Personeel en Organisatie bij het
Wit-Gele Kruis in Limburg. Deze organisatie
heeft haar hoofdzetel in Genk en beschikt over 29
afdelingen in de provincie. Momenteel werken
er zo’n 1.650 mensen.
Ilse Straetman (Coldset Printing Partners),
de winnares van de editie 2013.
Kim’s Chocolates NV is een sterk groeiende familiale onderneming die op 25 jaar is uitgegroeid tot een absolute topper in de verwerking
van liquide chocolade. Met hightech uitgeruste productielijnen en een state-of-the-artmachinepark worden grote volumes verwerkt tot
tabletten, repen en pralines. Dankzij een eigen design- en R&D-afdeling gaat het om méér dan chocolade: deze topproducten zijn unieke
pareltjes in smaak en verpakking. Liefst 90% van deze hogekwaliteitsproducten zijn bestemd voor export wereldwijd. Niet voor niets werd
Kim’s Chocolates NV erkend door Trends Business Tour 2011 als uitmuntend bedrijf in export. Daarnaast is het een voorbeeld van ecologisch
en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De ecologische voetafdruk van de nieuwbouw werd zo klein mogelijk gehouden dankzij
verschillende originele energie-efficiënte constructies en processen. Dit leidde tot de prijs van de ‘Meest Energiebewuste Vlaamse KMO
2008’. Voor de dagelijkse leiding van het volautomatisch magazijn zijn wij op zoek naar een (m/v):
TIENEN
150 WERKNEMERS
WAREHOUSE SUPERVISOR
FUNCTIE-INHOUD & VERANTWOORDELIJKHEDEN
1. Analyseren en organiseren van de flows met het oog op
een optimaal functionerend magazijn
2. Aansturen van 2 teamleaders en 8 magazijnmedewerkers en instaan voor opleiding, werkoverleg,
taakverdeling en personeelsbezetting
3. Zorg dragen voor de naleving van en controle op
kwaliteitsprocedures (hygiëne, veiligheid, orde en
netheid)
4. Deelnemen aan dagelijkse planningsmeetings met
andere afdelingen
5. Rapporteren van kengetallen naar management en
opstarten van verbeteracties
GEWENSTE KWALIFICATIES
> 5 JAAR
LEIDINGGEVENDE
ERVARING IN EEN
MAGAZIJNOMGEVING
ORGANISATIETALENT
WAT HEEFT KIM’S CHOCOLATES NV U CONCREET TE BIEDEN?
ERVARING IN DE
VOEDINGSINDUSTRIE
ONDERNEMEND
KENNIS
KWALITEITSSYSTEMEN
KENNIS
LOGISTIEKE
PROCEDURES EN WMS
VOORUITZIEND
HEFTRUCKBREVET
TECHNISCH
ONDERLEGD
1. Vaste en toekomstgerichte tewerkstelling bij één van de belangrijkste
spelers in de Belgische chocolade-industrie
2. Werk in een filevrije omgeving in een gloednieuw, volautomatisch
magazijn
3. Een bedrijfsfilosofie gekenmerkt door een ‘wij’-gevoel en ruimte om
met eigen initiatief bij te dragen aan een vernieuwende strategische
visie
4. Een mooi verloningspakket met marktconforme secundaire voordelen
(gsm, maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering)
5. De mogelijkheid om in een eerste persoonlijk gesprek vrijblijvend
met het bedrijf kennis te maken
INFORMEREN, OVERLEGGEN OF TELEFONISCH SOLLICITEREN?
BEL ELINE STAELENS OP 089 30 55 14 OF 0475 23 50 15
zondag tussen 19 en 20.00 u.
mail: [email protected]
www.vmc-select.be
VMC Select bvba
weekdagen tussen 9 en 10.00 u.
www.kimchoc.be
Jaarbeurslaan 17 b11
‘s avonds tussen 19 en 20.00 u.
3600 GENK
Aanwerving exclusief
begeleid door
VMC Select
ERKEND BUREAU VG. 686/B
Voor de job van je leven dicht bij huis surf je naar Jobat.be/Limburg
Beste hr-manager
bij Kumpen, Marlux
of Wit-Gele Kruis?
SHORTCUT RECRUITMENT
3
PROFIEL
• Rijbewijs CE + kleine ADR
• Transport van schroot d.m.v.
open containers
AANBOD
• Contract van onbepaalde duur
(na interimperiode)
• Voltijds
• Standplaats vrachtwagen: Genk
GEÏNTERESSEERD?
Stetraco N.V.
Stuur uw CV + kopie rijbewijs en
identiteitspapieren naar:
[email protected]
of kom langs,
Swinnenwijerweg 26 te Genk,
tijdens de werkuren
(Ma - Do: 8-12u en 12u45-16u30,
Vrijdag tot 15u45)
Tel. 089 35 27 93
Bokrijk is een levendig kind- en
gezinsvriendelijk domein met
meer dan 700 000 bezoekers.
Tijdens het hoogseizoen
bezoeken meer dan 300 000
mensen het Openluchtmuseum.
zelfstandige uitbater
voor de Ponybaan
voor 9 jaar
OMDAT
ZORG
TEAMWERK
IS
Kom je terecht in het St-Franciskus ziekenhuis in Heusden-Zolder, dan merk je het meteen… Onze organisatie is
continu in beweging op alle vlakken. Zo staan onze dynamische medewerkers dagelijks paraat om de allerbeste zorg
op maat te bieden. Dicht bij huis én steeds met een persoonlijke ‘touch’ en klantvriendelijke instelling. Elke patiënt is
bij ons in professionele en veilige handen en staat er nooit alleen voor. Het SFZ staat meer dan ooit aan ieders zijde!
Om onze organisatie verder in goede banen te leiden, zijn we momenteel op zoek naar een (m/v):
ALGEMEEN DIRECTEUR
Functie: Samen met het directiecomité en de raad van
bestuur staat u in voor de uitbouw en de realisatie van
een strategische langetermijnvisie vanuit een christelijke
levensvisie. U motiveert en coacht uw team om deze
visie om te zetten in concrete acties. Voortdurend streeft
u naar optimalisatie van de zorgverlening en u erkent
daarbij de noodzaak tot ziekenhuisoverschrijdende
samenwerkingsverbanden. U stimuleert participatief
overleg, u ondersteunt een sterke interne communicatie
en zorgt voor een vlotte onderlinge afstemming van de
diensten. De dagelijkse en financiële beleidsvoering is
bij u in deskundige handen, net zoals de realisatie van
belangrijke projecten. Het spreekt vanzelf dat u een
actieve rol speelt in overlegorganen en werkgroepen en
dat u onze organisatie extern vertegenwoordigt bij de
overheid en andere instanties.
Profiel: U genoot een universitaire opleiding en beschikt
over degelijke managementcapaciteiten. Ervaring in
de gezondheidssector is een meerwaarde, net zoals
een bijkomend diploma in ziekenhuismanagement.
Als dynamische persoonlijkheid met zin voor initiatief
bent u de geknipte persoon om de juiste strategieën
te bepalen en verantwoorde beslissingen te nemen.
Dat doet u steeds met respect voor de eigenheid van
de organisatie en voor anderen en in een sfeer van
overleg en samenwerking. Uw uitgesproken analytische
en synthetische visie en goede mensenkennis komen
daarbij goed van pas.
Aanbod: U krijgt de kans om een mensgerichte
organisatie te leiden in een sector die voortdurend in
beweging is. Respect, open communicatie en overleg
staan daarbij steevast centraal. Uiteraard kan u altijd
terugvallen op een ervaren en gemotiveerd team van
medewerkers, artsen, directieleden en bestuurders.
Wij bieden een competitieve verloning met extralegale
voorwaarden.
Interesse? Bezorg uw kandidatuur vóór 12 oktober 2014 aan Dhr. Roel Cleenders, voorzitter van de raad van bestuur
via [email protected] Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.
ZIN IN EEN JOB BIJ HET ST-FRANCISKUS ZIEKENHUIS?
Surf naar WWW.SFZ.BE
Pastoor Paquaylaan 129 | 3550 Heusden-Zolder | Tel.: 011 71 50 00 | Fax: 011 71 50 01
ST-FRANCISKUS ZIEKENHUIS
Het Domein Bokrijk zoekt voor een periode
van 9 jaar kandidaten voor de zelfstandige
uitbating in de speeltuin van de ‘Ponybaan’.
Het 550 ha grote ‘groene’ provinciedomein
Bokrijk is vooral bekend dankzij het
Openluchtmuseum.
Maar ook het prachtig arboretum, de grote
speeltuin en de diverse parken en tuinen, zijn
een daguitstap naar Bokrijk waard. De exploitatie
van Het Domein Bokrijk wordt verzorgd door
de vzw Het Domein Bokrijk. Verspreid over het
volledige terrein kan de bezoeker terecht in een
achttal kleine en grote horeca-uitbatingen.
Bent u geïnteresseerd om
deze uitbating te exploiteren?
Dan kan u voor alle praktische gegevens,
inlichtingen en modaliteiten contact opnemen
met:
mevrouw Tamara Otten,
penningmeester vzw Het Domein Bokrijk,
Bokrijklaan 1, 3600 Genk,
tijdens kantooruren 011/265 302,
email: [email protected]
Beleef
100 jaar
in één
dag.
iedereen
jobt
WERK MEE AAN DE TOEKOMST
VAN DE BRANDWEER
STAD GENK, WERKGEVER
VOOR MENSEN MET CAPACITEITEN!
Overheidsorganisatie van het Jaar 2014
Stadsbestuur Genk gaat over tot de aanwerving en aanleg
van een werfreserve voor de functie van (m/v):
BRANDWEERVRIJWILLIGERS
zowel voor hoofdpost GENK als voor voorpost HOUTHALEN-HELCHTEREN
Ben je sportief? Ben je bereid aan de gemeenschap diensten te bewijzen? Neem dan de uitdaging aan!
Aanwervingsvoorwaarden:
• De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie
bezitten.
• Woonachtig zijn binnen een straal van 4 km van de
hoofdpost of van de voorpost*.
• Een kandidaat die niet voldoet aan de woonplaatsverplichting, maar toch over de mogelijkheid beschikt
om binnen een zeer korte tijdsspanne na een oproep
de voorpost te bereiken, kan aan de gemeenteraad
een afwijking op de woonplaatsverplichting vragen.
De gemeenteraad kan, rekening houdend met de
omstandigheden van het individueel geval, een afwijking
op de woonplaatsverplichting toestaan.
• Minstens 18 jaar oud zijn bij afsluiting van de kandidatuurstelling.
• Ten minste 1,60 m groot zijn.
• Van onberispelijk gedrag zijn en in het bezit zijn van een
uittreksel uit het strafregister model 1, dat maximum
2 maanden oud is.
• In orde zijn met de dienstplichtwetten (mannelijke kandidaten).
• Lichamelijk geschikt bevonden zijn ingevolge een
geneeskundig onderzoek verricht door de preventieadviseur-geneesheer, dat voorafgaat aan de proeven
inzake lichamelijke geschiktheid, waaraan immers alleen
voor de dienst geschikt bevonden kandidaten kunnen
deelnemen. De kosten voor dit medisch onderzoek
worden door het stadsbestuur gedragen.
• Slagen voor proeven inzake lichamelijke geschiktheid.
• Slagen voor selectieproeven (schriftelijk en mondeling).
Interesse? Stuur dan je kandidatuur, uiterlijk op 12.10.2014, per post naar het College
van Burgemeester en schepenen, Stadsplein 1 te 3600 Genk, of via e-mail naar
[email protected] Je mag je kandidatuur ook afgegeven bij de Dienst Personeel. Een
geldige kandidatuur bestaat uit: sollicitatiebrief, cv en uittreksel uit het strafregister.
Bijkomende inlichtingen zijn te bekomen bij de Dienst Personeel (089 65 41 12).
Meer inforMatie op www.Bokrijk.Be
aan jouw zijde!
* de kazerne van de hoofdpost is gelegen t.p. C-mine 50 / de voorpost is gelegen in de Kazernelaan
te Helchteren, t.h.v. de watertoren.
Voor de job van je leven dicht bij huis surf je naar Jobat.be/Limburg
CHAUFFEURS
M/V
4
Voor de job van je leven dicht bij huis surf je naar Jobat.be/Limburg
Woonzorgcentra
OCMW Hasselt
rwaar
o
o
v
p
a
t
s
n
e
e
e
o
d
ts
Wij willen onze ouderen de beste, vooruitstrevende
en betaalbare zorg blijven bieden. Daarom bouwen
wij nieuwe seniorenvoorzieningen in Hasselt met de
modernste infrastructuur. Het is onze ambitie om uit
te groeien tot een van de beste woonzorgcentra van de
Euregio.
Wij zoeken mensen die deze uitdaging willen aangaan
en willen meeschrijven aan het verhaal van de toekomst.
Iets voor jou?
WIJ BIEDEN JE
Wij zijn op zoek naar volgende collega’s:
2 ZORGMANAGERS
WOONZORGCENTRUM
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE
fulltime vacature in statutair dienstverband
schaal A4a/A4b
• Je staat in voor een optimale zorg- en dienstverlening
aan de huidige en toekomstige bewoners en cliënten
van het woonzorgcentrum Zonnestraal. Je speelt
voortdurend in op evoluties en tendensen die betrekking hebben op een (semi)residentiële dienstverlening. Als manager woonzorgcentrum werk je ook mee
aan de uitbouw van onze nieuwe woonzorgcentra.
fulltime vacature in statutair dienstverband
schaal BV5
• Als hoofdverpleegkundige geef je leiding en ben je
verantwoordelijk voor het bieden van warme, belevingsgerichte zorg aan de bewoners van een woonzorgeenheid. Je creëert de voorwaarden en de sfeer
voor professionele ‘onderhandelde zorg’ en begeleiding.
Je begeleidt als manager woonzorgcentrum of als hoofdverpleegkundige een multidisciplinair team van medewerkers met passie voor zorg. Je streeft naar betrokkenheid en efficiëntie in de werkorganisatie. Je staat open voor
vernieuwing en hebt de durf om je team te gidsen naar een zelfsturende werking. Je bewaakt hierbij het evenwicht
tussen de belangen van de bewoner en de familie, de medewerkers en de organisatie.
• Een boeiende en gevarieerde job in een dynamische
organisatie in volle uitbreiding waar ruimte is voor
initiatief en persoonlijke ontwikkeling.
• We garanderen je een statutaire tewerkstelling met
een aantrekkelijk loon waarbij rekening gehouden
wordt met je relevante ervaring. Daarnaast bieden
wij tal van extra voordelen.
INTERESSE?
Kijk voor de volledige functieomschrijving, de
voorwaarden en het inschrijvingsformulier op
www.ocmwhasselt.be/vacatures of neem contact
op met Linda Dendas op 011 30 80 13.
Wil je meer info over deze vacatures, neem dan contact op met Veerle Vanlook, directeur departement
ouderenbeleid, OCMW, 011 30 87 01.
We verwachten je inschrijving samen met de vereiste documenten vóór 10/10/2014.
MEDISCH DIRECTEUR
Het Sint-Trudo Ziekenhuis is een
eengemaakt en volledig gemoderniseerd basisziekenhuis met 310 erkende
bedden en 800 medewerkers, waarvan
120 artsen. Als autonome instelling
heeft het een stevige regionale verankering en biedt het kwaliteitszorg
via een multidisciplinaire en patiëntgerichte benadering. Hierbij staan
kwaliteit, patiëntveiligheid, professionalisme en vriendelijk en respectvol
met de patiënten omgaan centraal.
Dankzij deze persoonlijke, klantvriendelijke en christelijke benadering
en een ruim zorgaanbod, helpt het
Sint-Trudo Ziekenhuis patiënten uit de
regio Zuid-West-Limburg en zuidelijk
Vlaams-Brabant. Om ons directieteam
te versterken en Sint-Trudo mee in
goede banen te leiden, zijn we op zoek
naar een m/v:
king alfonso
Uw functie
U zorgt voor een positieve samenwerking tussen artsen, ziekenhuispersoneel, huisartsen en verwijzende geneesheren. Met uw
team gaat u resoluut voor één doel: kwaliteitsvolle geneeskunde. U onderbouwt uw medisch beleid en focust op kwaliteit en
patiëntveiligheid, in voorbereiding van onze JCI accreditering in 2017. Daarvoor participeert u ook actief in het Vlaams Indicatoren
Project voor Patiënten en Professionals. Samen met de algemeen directeur geeft u via het medisch beleidsplan richting en invulling aan de vooropgestelde doelen van de medische staf en het bestuur. Hierbij bent u flexibel genoeg om uw keuzes bij te sturen
en anticipeert u eveneens op mogelijke, nieuwe ontwikkelingen. Als medisch directeur brengt u de visie van het directieteam over
op uw artsenteam. U vormt de directe link met de medische raad.
Uw profiel
U bent doctor in de genees-, heel- of verloskunde en beschikt bij voorkeur over een bijkomende managementopleiding. U onderhoudt een goede relatie met omliggende ziekenhuizen, huisartsenkringen en eerstelijns gezondheidszorg maar ook met psychiatrische ziekenhuizen en andere categorale zorginstellingen. Dankzij uw beleid en management weet u alle betrokken partijen
binnen én buiten Sint-Trudo te inspireren. U realiseert uw ideeën op dagdagelijkse basis én in grotere, uitdagende projecten en
veranderingstrajecten. Door kwalitatieve, klinische patiëntenzorg na te streven, wilt u Sint-Trudo positief doen opvallen.
Ons aanbod
Bij Sint-Trudo krijgt u de uitdaging om mee voor de verdere uitbouw en het beleid van ons ziekenhuis te zorgen. Uw functie biedt
u ruime managementverantwoordelijkheden en een omgeving vol ondernemingszin en toekomstplannen, waar patiëntvriendelijkheid en -veiligheid centraal staan. Wij bieden u voor deze boeiende functie de mogelijkheid om permanent bij te scholen én
een competitief loonpakket.
Interesse? Stuur dan voor 18 oktober 2014 uw sollicitatiebrief en cv naar bvba King Alfonso, t.a.v. Kris Heeren, Uitbreidingsstraat 84/3,
2600 Berchem. Mailen kan ook via [email protected]. Meer info? Bel ons op 03 218 21 47 of 0471 81 60 08. De verkennende selectiegesprekken vinden plaats tussen 20 oktober en 24 oktober. De daaropvolgende assessment centers vinden plaats tussen 27 oktober
en 3 november 2014. We behandelen uw sollicitatie snel en uiterst discreet.
5
Erkenningsnummer: VG. 1560/BO
Logistiek bediende
Functie: In onze vestiging in Lummen ben je verantwoordelijk voor de administratieve verwerking van orders voor transport of magazijn. Je voert een
systeemcontrole uit op de semiautomatisch gecreëerde orders. Hiervoor heb je zowel intern als extern contact via mail of telefoon met interne en externe klanten.
Door middel van optimale informatiedoorstroming zorg je er samen met jouw collega’s voor dat onze klanten dag na dag kunnen genieten van een hoog servicelevel.
Profiel: Je hebt een bachelordiploma of gelijkwaardig door ervaring. Je hebt minstens 2 jaar ervaring in de logistieke sector. Als persoon ben je leergierig,
gedreven, proactief en flexibel ingesteld. Sterke communicatieve en analytische vaardigheden zijn daarnaast erg belangrijk. Je weet je vlot uit te drukken in
het Frans en beschikt over een goede kennis van MS Office. Indien je kennis hebt van Navision is dit een pluspunt. Ten slotte ben je gemotiveerd om in een
tweeploegensysteem te werken (vroege/late - wisselend per week).
Aanbod: TDL Group biedt jou een verantwoordelijke functie en de kans om je verder te ontplooien in een dynamisch, jong en sterk groeiend bedrijf. Je kan je
inzet, inbreng en zelfstandigheid zelf waarmaken. Een aantrekkelijk salarispakket is voorzien. Ten slotte kan je rekenen op een aangename werksfeer met
gedreven collega’s.
YES!
nu eindelijk ook in Geel
Interesse?
Stuur je sollicitatiebrief met cv
naar Motmans-Van Havermaet
HR-adviseurs,
Herkenrodesingel 8D/4.02, 3500
Hasselt, t.a.v. Hanne Hooyberghs,
Tel.: 011 30 35 00
E-mail:
[email protected]
OMDAT
ZORG
TEAMWERK
werkelijk op maat
IS
Kom je terecht in het St-Franciskus ziekenhuis in Heusden-Zolder, dan merk je
het meteen… Onze organisatie is continu in beweging op alle vlakken. Zo staan
onze dynamische medewerkers dagelijks paraat om de allerbeste zorg op maat te
bieden. Dicht bij huis én steeds met een persoonlijke ‘touch’ en klantvriendelijke
instelling. Elke patiënt is bij ons in professionele en veilige handen en staat er nooit
alleen voor. Het SFZ staat meer dan ooit aan ieders zijde! Om onze organisatie
verder in goede banen te leiden, zijn we momenteel op zoek naar (m/v):
VIO is 5 jaar actief op de arbeidsmarkt. We profileren ons als specialist in logistiek, productie, sales en
services. We maken als bedrijf het verschil door te werken op maat en een waardengedreven omgeving te
creëren, zowel voor onze uitzendkrachten, onze klanten als voor onze vaste medewerkers.
We zijn momenteel op zoek naar enthousiaste viollega's (m/v) voor ons nieuw kantoor in Geel:
VERPLEEGKUNDIGEN Geriatrie
VERPLEEGKUNDIGEN Mobiele Equipe
VERPLEEGKUNDIGEN Diverse Afdelingen
APOTHEEKASSISTENT Werfreserve
UITZENDCONSULENTEN &
KANTOORVERANTWOORDELIJKE Geel
We zijn op zoek naar gelukkige werknemers die zich goed kunnen vinden in volgende waarden:
passie, discipline, open communicatie, vrijheid en fun. Voel jij je geroepen om deel uit te maken
van ons dynamisch team Viollega's? Heb je reeds enige ervaring in de interimsector en min. een
bachelordiploma op zak? Schrikt 'groei' jou niet af? Dan is deze job écht iets voor jou.
Wil je werken voor een gelukkige werkgever?
Contacteer dan Ellen Devlieger: stuur je cv met motivatiebrief
naar [email protected]
www.vio-interim.be
Gelukkige
Werkgever
ZIN IN EEN JOB BIJ HET ST-FRANCISKUS ZIEKENHUIS?
VG 1570/BU
VIO biedt je:
Een waardengedreven werkomgeving, ver doorgedreven opleidingen,
groeimogelijkheden, toffe Viollega’s, aantrekkelijk verloningspakket, ...
www.vio-hr.be
Gezocht:
STARTERSADVISEUR (0,8 VTE)
van UNIZO-Limburg
Heb jij de ambitie om er mee
voor te zorgen dat UNIZO-Limburg
de onmisbare partner wordt van
elke Limburgse startende
zelfstandige ondernemer?
Surf naar WWW.SFZ.BE en solliciteer online.
ST-FRANCISKUS ZIEKENHUIS
aan jouw zijde!
Pastoor Paquaylaan 129 | 3550 Heusden-Zolder | Tel.: 011 71 50 00 | Fax: 011 71 50 01
Jouw functie
• Je informeert, adviseert en begeleidt startende
ondernemers in hun voorbereidingsfase met de
opmaak van hun businessplan.
• Na hun start heb je regelmatig contact met deze
startende ondernemers om hen optimaal te ondersteunen en te adviseren rond de diverse facetten van hun bedrijfsbeleid.
• Zowel in de voorbereiding voor de start als in de
begeleiding na de start leg je je vooral toe op de
financiering en het financieel beleid.
• Tevens stoom je starters klaar voor de onderhandelingen met hun bank.
• Je informeert groepen van kandidaat-ondernemers over de modaliteiten van de opstart van hun
bedrijf.
• Je begeleidt de kennis- en ervaringsuitwisseling
tussen startende ondernemers in diverse werkgroepen.
Interesse? Stuur jouw kandidatuur naar [email protected]
Gelieve te reageren uiterlijk op 26 september 2014. De selectieprocedure verloopt i.s.m. HR Consult Sofim.
Jouw profiel
• Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma.
• Je beschikt over een ruime bagage aan algemene kennis rond bedrijfsvoering.
• Enkele jaren ervaring in de financiële adviesverlening aan KMO’s is een pluspunt.
• Je kan je goed inleven in de wereld van startende
ondernemers en vormt voor hen een permanent
aanspreekpunt.
Wij bieden
Een uitdagende job, een aangename werksfeer,
een aantrekkelijk loon en extralegale voordelen
(o.a. firmawagen). De plaats van tewerkstelling is
Hasselt. Tewerkstelling 0,8 VTE met vrije keuze van
werkdagen. Mogelijkheid tot flexibel werken: zowel
thuiswerk als werken op locatie.
Voor de job van je leven dicht bij huis surf je naar Jobat.be/Limburg
TDL Group (Houthalen - Lummen - Doornik) is een groep van transportbedrijven die zich als één entiteit richt op nichemarkten
in de sector van transport, distributie en logistiek. Met 560 goed opgeleide medewerkers en een vloot van 350 trekkers en 600
opleggers wordt er elke dag gestreefd naar maximale klantentevredenheid. Transportoplossingen op maat en flexibiliteit dankzij
schaalgrootte zijn daarbij belangrijke troeven van TDL Group. In het kader van verdere groei zijn we voor hen op zoek naar een (m/v):
Voor de job van je leven dicht bij huis surf je naar Jobat.be/Limburg
6
Op zoek naar de
werkgever van je leven?
BEDRIJVEN
WAAR HET
GOED IS OM
WERKEN
bijlage
25/09
Het Nieuwsblad
Het Belang van Limburg
Zoek het niet te ver, vind het in de speciale bijlage van
Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad.
Bij de job van je leven horen natuurlijk ook de werkgever en het bedrijf van je leven. En ze bestaan
écht! Je moet ze alleen nog vinden. Wij sturen je alvast in de goeie richting met de speciale bijlage
op 25 september in het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Niet te missen!
7
OMZET
17 MILJOEN
AREA SALES MANAGER
HOUTHALEN
IN 1967
FUNCTIE-INHOUD & VERANTWOORDELIJKHEDEN
1. Analyseren van de markt en opstellen van een
salesplan voor de toegewezen landen
2. Prospecteren en introduceren van nieuwe
productgroepen i.s.m. de marketingafdeling
3. Uitwerken van offertes en voorstellen van
oplossingen in samenwerking met Product
Management en R&D
4. Onderhouden van contacten met B2B-klanten,
distributeurs en agenten
5. Volgen van nieuwe markttrends en ontwikkelingen
GEWENSTE KWALIFICATIES
HANDELSINGENIEUR,
TEW, ING CHEMIE OF
GELIJKWAARDIG
ANALYTISCH
WAT HEEFT RADIANT COLOR U CONCREET TE BIEDEN?
> 10 JAAR
B2B-ERVARING,
BIJ VOORKEUR IN DE
CHEMISCHE SECTOR
COMMUNICATIEVAARDIG
BUITENLANDSE REIZEN
(50%)
WERKPLEK HOUTHALEN
(50%)
OVERTUIGINGSKRACHT
KENNIS
ENGELS = MUST
DUITS EN/OF FRANS
IS NODIG
CREATIEF
PASSIE
VOOR TECHNOLOGIE
1. Een verantwoordelijke, boeiende en veelzijdige
internationale salesfunctie
2. Uitvoerige inwerkperiode en een on-the-job-training
3. Korte communicatielijnen in een bedrijf ter grootte van een
KMO, maar behorend tot een gezonde en beursgenoteerde
Amerikaanse holding
4. Bijzonder aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, met
bonusregeling, firmawagen en uitgebreide extralegale
voordelen
5. De mogelijkheid om in een eerste gesprek vrijblijvend
kennis te maken met het bedrijf
INFORMEREN, OVERLEGGEN OF TELEFONISCH SOLLICITEREN?
BEL PETER VLEESCHOUWERS OP 089 30 55 11 OF 0479 29 74 75
zaterdag tussen 10 en 13.00 u.
mail: [email protected]
www.vmc-select.be
VMC Select bvba
zondag tussen 20 en 21.00 u.
www.radiantcolor.com
Jaarbeurslaan 17 b11
weekdagen tussen 9 en 10.00 u.
3600 GENK
‘s avonds tussen 19 en 20.00 u.
ERKEND BUREAU VG. 686/B
° OPGERICHT
€
Aanwerving exclusief
begeleid door
VMC Select
SHORTCUT RECRUITMENT
ARCHITECTEN
No nonsense! Dat is onze aanpak. Hiermee realiseren wij al onze projecten. Strikte functionele vereisten van onze klanten en hun voorschriften qua huisstijl
vormen de basis voor gebouwen met architectonische meerwaarde en uitstraling. Het was en is onze leidraad voor succes. Niet alleen voor industriële en
logistieke projecten, ook voor kantoren, retail- en kmo-parken, garages, publieke gebouwen, woningbouw, … Onze teams in Keerbergen en Hasselt bestaan
reeds uit 12 professionele medewerkers met diverse opleidingen en ervaring. In Hasselt hebben we nood aan bijkomende m/v kracht:
www.hvcarchitecten.be
P R O J E C TA R C H I T E C T
JOUW FUNCTIE: • bouwprogramma’s analyseren • architecturale concepten uitwerken en verder ontwikkelen tot voorontwerpdossiers en bouwaanvragen • 3D-presentaties en voorstellingen uitwerken • bouwmaterialen kiezen en combineren.
JOUW PROFIEL: • diploma architect of ingenieur-architect • sterk in ontwerpen: creatief, vindingrijk, origineel, geïnspireerd door functionaliteit en esthetiek • nauwgezet en
detailgericht • zelfstandig én teamgericht • vertrouwd met AutoCAD en/of Revit en SketchUp • kennis van stedenbouwkundige en wettelijke regelgeving • ruime ervaring.
BOUWKUNDIG TEKENAAR
JOUW FUNCTIE: • bouwkundig tekenwerk, zowel voor bouwaanvragen als voor uitvoeringsplannen • frequente telefonische contacten met leveranciers en aannemers.
JOUW PROFIEL: • bouwkundige opleiding: architect, architect-assistent, graduaat of gelijkwaardig door ervaring • goed vertrouwd met AutoCAD en/of Revit • basiskennis
van Frans en Engels is een pluspunt • ervaring is een voordeel, geen must • zelfstandig én teamgericht • flexibel ten aanzien van de werkmethoden en technieken gebruikt
in het kantoor.
AANBOD VOOR BEIDE FUNCTIES:
• contract van onbepaalde duur in een groeiende onderneming met sterke reputatie • lid worden van een projectteam van specialisten • appreciatie voor inzet en prestaties
• ruime mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en groei • aantrekkelijk salaris conform competenties en ervaring.
INTERESSE?
www.dullers-advies.be
Stuur je kandidatuur naar: DULLERS ADVIES, werving en selectie
Zolderstraat 17, 3510 Hasselt, e-mail: [email protected] of bel ons voor meer informatie: 011 25 45 91.
Wij zijn ook buiten de kantooruren beschikbaar. Je sollicitatie wordt discreet en sollicitantvriendelijk behandeld.
Voka - Kamer van Koophandel Limburg zoekt een:
STAFMEDEWERKER BELANGENBEHARTIGING
Voka – Kamer van Koophandel
Limburg wil het meest nabije
en invloedrijke professionele
netwerk zijn voor Limburgse
ondernemers en leden
ondernemingen.
De meer dan 3.000 leden
vertegenwoordigen meer dan
75 % van de Limburgse
toegevoegde waarde en de
private tewerkstelling.
De organisatie telt 44 medewerkers en gesteund door de
hele Voka - organisatie wil ze
als een neutrale, private en
representatieve speler het vrij
ondernemerschap stimuleren
en ondersteunen.
Functieomschrijving
In samenwerking met uw collega’s bent u onder meer
verantwoordelijk voor:
• het permanent opvolgen van gemeentelijke, provinciale, Vlaamse en federale beleidsthema’s die ondernemers aanbelangen. Uw inhoudelijke focus ligt op
milieu en energie, administratieve vereenvoudiging,
lokale fiscaliteit, arbeidsmarkt en ruimtelijke ordening;
• het verstrekken van advies aan leden-ondernemingen
inzake problemen waarmee zij geconfronteerd worden;
• het uitwerken en verdedigen van standpunten die
betrekking hebben op ondernemerschap en
bedrijfsvoering;
• de coördinatie van de werking van Limburgse
ondernemersclubs, Voka - Ambassadeurs en de
lokale overheden;
• het analyseren, uitwerken en opvolgen van
nieuwe projecten binnen het toegewezen competentiedomein;
• het opvolgen en voorlichten van lokale mandatarissen
in diverse overlegorganen;
• de uitbouwen van een relatienetwerk ten behoeve
van Voka – Kamer van Koophandel Limburg;
• actieve input naar standpuntbepaling Voka - Kamer
van Koophandel Limburg en persreflex;
• Voka – Kamer van Koophandel Limburg vertegenwoordigen in vergaderingen en werkgroepen;
Profiel
• U heeft een masteropleiding, bij voorkeur in een economische richting
• Een eerste werkervaring is een pluspunt
• U volgt het overheidsbeleid op de voet
• U bent klant- en resultaatgericht
• U communiceert vlot en werkt graag in team
• U bent flexibel in functie van de werkdruk
• U bent een overtuigd netwerker
Aanbod
•
•
•
•
•
Een boeiende en afwisselende functie met vele contacten
Een competitief salaris in functie van uw vaardigheden
Een job met ruimte voor creativiteit en zelfstandigheid
Een team van enthousiaste medewerkers
Een voltijds contract van onbepaalde duur
Interesse
Stuur uw CV en motivatie uiterlijk
29 september 2014 naar:
Voka – Kamer van Koophandel Limburg,
‘Huis van de Limburgse Ondernemer’,
Gouverneur Roppesingel 51,
BE-3500 Hasselt,
t.a.v. Johann Leten, gedelegeerd bestuurder,
tel + 32 11 56 02 00 - fax +32 11 56 02 09
e-mail: [email protected]
www.voka.be/limburg.
Voor de job van je leven dicht bij huis surf je naar Jobat.be/Limburg
65 MEDEWERKERS
RADIANT COLOR NV is pionier én marktleider in de ontwikkeling en productie van fluorescerende pigmenten voor drukinkten, kunststoffen en verfindustrie. Een gekende toepassing is te vinden in de cosmetische sector: nagellak, lippenstift, … Door de jarenlange opgebouwde chemische knowhow en dankzij de technologie rond veilige productie, is het productgamma van RADIANT COLOR anno 2013
uitgebreid naar conventionele kleurpasta’s, speciale harsen en steeds meer functionele toepassingen. Een voorbeeld van zo’n vernieuwing
is het markeren van producten om vervalsing te voorkomen of industriële automatisatietoepassingen via UV-respons. Liefst 95% van de
producten worden wereldwijd geëxporteerd via direct sales en distributeurs. Bovendien kent RADIANT COLOR een continue groei. Ter
versterking van het internationale salesteam is RADIANT COLOR op zoek naar een bijkomende gemotiveerde en gekwalificeerde (m/v):
8
Voor de job van je leven dicht bij huis surf je naar Jobat.be/Limburg
ToekomsTindicaTor
Limburg moet
cocktail van
werkloosheid
en vergrijzing
vrezen
Uit de Toekomstindicator die Voka
Limburg en de UHasselt deze week hebben
bekendgemaakt, blijkt dat de evoluties op de
provinciale arbeidsmarkt ons zorgen moeten
baren. “De negatieve evolutie van 2012 werd
in 2013 verdergezet”, zegt Luc De Schepper,
rector van de UHasselt. “De Talentindicator
blijft steken op 85,95 punten, terwijl dat in
Vlaanderen 93,51 punten bedraagt.” Vooral
de stijging van het aantal werklozen is een
rampzalig teken, stellen de onderzoekers.
“Wanneer we zien dat we in 2013 welgeteld
32.263 werklozen hadden, en tegelijk in
onze provincie meer dan 25.000 vacatures
aangemeld stonden bij de VDAB, is het
duidelijk dat er sprake is van een ‘mismatch’
tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.
Dit betekent een belangrijke rem op de
economische groei. In combinatie met de
vergrijzing, die ongenadig hard toeslaat,
ontstaat een gevaarlijke cocktail”, aldus de
rector.
Verder valt op dat steeds minder leerlingen
kiezen voor technisch en beroepsonderwijs,
waardoor bedrijven steeds moeilijker
kwalitatieve technische profielen vinden.
“Het imagoprobleem van BSO en TSO ligt hier
aan de basis en dient dringend aangepakt
te worden”, vinden de rector en Voka
Limburg. “Dit is een verantwoordelijkheid
voor beleidsmakers, onderwijs, ondernemers
en ouders.” Vergeleken met 2002 is het
aantal leerlingen in deze richtingen gewoon
gehalveerd in Limburg. Een lichtpunt van deze
Toekomstindicator is wel het stijgende aantal
studenten dat een hogere opleiding gaat
volgen aan de universiteit of hogeschool.
Als conclusie stelt rector De Schepper: “Uit
de uitgebreide dataset blijkt dat talent het
zorgenkindje van morgen is. Voornamelijk
de daling van het aantal leerlingen BSO
en TSO heeft extra aandacht nodig. Alle
stakeholders hebben een verpletterende
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen
dat we over voldoende en juist geschoolde
arbeidskrachten kunnen beschikken. Ook
voor ondernemers is een zeer belangrijke taak
weggelegd op vlak van stagebegeleiding en
werkplekleren.”
Goossens wonen & slapen behoort tot de grootste aanbieders van kwaliteits-
wij zijn
op zoek
naar
jou
meubelen in de Benelux. Goossens wonen & slapen in Peer is met zijn 9.000m2
een van de grootste van onze 15 winkels in Nederland en België. Voor ons filiaal
in Peer zijn wij op zoek naar:
5 VERKOOPMEDEWERKERS
VOOR DE WEEKENDS
Zoek jij een uitdagende, leuke en afwisselende job voor de weekends? Als bijverdienste of ideale
start? Dan is de functie van verkoper iets voor jou.
Wij bieden:
•
Een klantgerichte, commerciële functie binnen een jonge, dynamische organisatie
•
Uitgebreide verkoop- en producttraining zodat ervaring geen vereiste is
•
Contact met klanten
•
Werken in teamverband
•
Gunstige werktijden en goede verdiensten
Ben jij beschikbaar op zaterdag en/of zondag? Heb je een commerciële en resultaatgerichte instelling? Vind je het
leuk om mensen te adviseren, ben je representatief en heb je goede communicatieve eigenschappen?
Solliciteer dan direct!
Via www.werkenbijgoossens.be (ook voor meer informatie)
Via [email protected]
Via personeelszaken op telefoonnummer +31 413 214704
De stad Sint-Truiden denkt aan de toekomst en is op zoek naar een (m/v):
Deskundige Lokale Economie
1 voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur
graad A1a-A2a
Functie:
Als Ambtenaar Economie streef je naar een ondernemingsvriendelijk klimaat in Sint-Truiden. Je tracht daarbij de
relaties tussen de ondernemers en het stadsbestuur te
optimaliseren. Daarnaast neem je initiatieven ter ondersteuning van het bedrijfsleven en de industrie en ter
versterking van de kleinhandel. Je bent de spilfiguur tussen
de verschillende stadsdiensten en de bedrijven. Startende
ondernemers krijgen op een professionele manier informatie
van jou.
Wij bieden:
Een aantrekkelijk loon (bruto geïndexeerd jaarsalaris
min € 35.143,54 en max € 58.224,08) met extralegale
voordelen zoals maaltijdcheques en een aantrekkelijke
verlofregeling.
Profiel:
Je bent in het bezit van een masterdiploma bij voorkeur
in een economische richting. Je bent sterk in het
uitwerken van onderbouwde adviezen en weet anderen
daarvan te overtuigen. Je bent goed in het uitbouwen
en onderhouden van een netwerk. Je staat open voor
vernieuwing en neemt een voortrekkersrol op in het
uitwerken van projecten.
Solliciteren kan door een gemotiveerd schrijven met
cv, uittreksel uit het strafregister en een kopie van het
gevraagde diploma, uiterlijk tegen 10 oktober 2014
(poststempel geldt als bewijs), te sturen naar:
Stad Sint-Truiden
P/A CC Select - Vliegvelddreef 9 - 1082 Brussel
Voor meer inlichtingen i.v.m. de diplomavoorwaarden,
de functiebeschrijving en de selectieprocedure kan je
terecht op www.ccselect.be of contacteer je Sabrina
Daems op 02 467 35 40 of [email protected]
We garanderen een strikt vertrouwelijke en correcte behandeling van je sollicitatie.
Sint-Truiden vormt het hart van de Limburgse fruitregio Haspengouw en is een stad met
vele gezichten. Het is een stad apart, waar het goed is om te wonen, te werken, te leven
en te ontspannen. Binnen de stad Sint-Truiden zorgen meer dan 400 mensen voor een
efficiënte dienstverlening aan de inwoners van de stad en daarnaast staan ze mee in voor
het realiseren van de beleidsbeslissingen.
* Tenzij je komt werken bij de stad Sint-Truiden.
9
5),,',$6,=++5 3 /!7C8
',,, 56% -$'6:'6 1
=++,2 , ( >5,:?--5*'() >--5 $*'()6 -5$,'6:' , -.5',:' >, -0%*',$, , *>5',$, ,
)*,:,3 5,6: =,$5 ( *6 56: ,605)0=,: >, %==56 ( B-5$: >--5 -0*-66',$, ?5+ B'( $*'()6 $-,5-,:5 ?-5, , ?):
+ : B ?5), -0 , >'*'$ )-6: ',: , )*,:>5',*'() +,'53 55 ?-5 ( :5-)), '( >5:5',$, -0 %: >*) >, =':5=6:',$ , +:%-,
-+ ',:' >, *-$'6:') 05-66, 05+,,: : >5:5,3 ?5): ,=? 6+, +: -**$46 >, ,5 *',$, 1-33 6*6 =6:-+5 65>'
?5%-=62 , B-5$: + >--5 , -0:'+* ',-5+:'--56:5--+3 500-5:5: , 5,60-5: ,$5 , ?5): >,=': >6:'$',$ ', =++,3
$,--: , %-$5 -0*'',$ '( >--5)=5 ', *-$'6:') 5'%:',$3 *':5 ), ( , 56: 5*>,: 5>5',$ >--5*$$, +5 6%--*>5*:56 B'(,
--) ?*)-+3 *6 056--, , ( *5$'5'$ $5>, 05-:' , "@'* ',$6:*3 :5) -++=,':'> , ,*A:'6% >5'$%, B'(, 5,6: 5$
*,$5'()3 ?: ( >*-: =': : 5=)), ', %: 5,6 , 6%'): ->5 , $- ),,'6 >, 3 5>5',$ +: >'6'-, - ,5 0*,,',$6:--*6 '6 ,
0*=60=,:3 , 6*-:: , ( $+-:'>5 -+ ', , :?0*-$,6A6:+ : ?5),3
5-=0 ': (-= , >5,:?--5*'() =,:' , ),6 -+ ( >55 : -,:0*--', ', , A,+'6% (-,$ , 6:5) $5-', 5'(3 ), (
',B: ',5,$ , B*6:,'$%' B* ?5+),3 , ,:5))*'() 6*5'60)): '6 >--5B',3 , 6*-:: ), ( 5),, -0 , ,$,+ ?5)65 +:
$5>, -**$463
:==5 ( 6-**''::'5' +: >
,5 -:+,6&, >5+:
&>'6=56
5),5-6',$* 8#3C< ;!CC
66*: :33>3 ,, --A5$%6
*3 C// ;C ;! CC
&+'*
%,,3%--A5$%6>,%>5+:3
^ƚĂ
:LM ]LMQ RS ]RHN QDDU HHQ JHPRWLYHHUGH
GRVVLHUEHKHHUGHU -H EHQW NODQWJHULFKW
HQ ZHUNW JUDDJ LQ WHDP
-H EHVFKLNW PLQLPXP RYHU HHQ EDFKHORU
RSOHLGLQJ $FFRXQWDQF\ ± )LVFDOLWHLW HQ
MH KHEW HHQ ZHUNHUYDULQJ YDQ WRW MDDU
ELQQHQ HHQ ERHNKRXGNDQWRRU
-H WDNHQ EHVWDDQ XLW
R ŽĞŬŚŽƵĚŝŶŐ ǀĂŶ ƚŽƚ 
R +HW LQERHNHQ YDQ GH DDQ HQ
YHUNRRSIDFWXUHQ ! %7:DDQJLIWH
R 9RRUEHUHLGLQJ YDQ MDDUOLMNVH DIVOXLWLQJ
R ,QYXOOHQ SHUVRQHQEHODVWLQJ HQ
YHQQRRWVFKDSVEHODVWLQJ
(UYDULQJ PHW %ULOMDQW VRIWZDUH LV HHQ
YRRUGHHO
+HW EHWUHIW HHQ YROWLMGVH IXQFWLH PHW HHQ
FRQWUDFW YDQ RQEHSDDOGH GXXU
6ROOLFLWDWLHV VFKULMYHQ PHW &9 DDQ 6WDWHUD %HGULMIVFRQVXOHQWHQ
2SKHOGLQJVZHJ =RQKRYHQ RI
NHQQ\#VWDWHUDEH
! ! 9(5+8,=,1*
$VFHQWR /LPEXUJ YHUKXLVW
QDDU QLHXZ NDQWRRU
LQ +DVVHOW
+UGLHQVWYHUOHQHU $VFHQWR ]DO ZHOGUD ]LMQ LQWUHN QHPHQ
LQ HHQ QLHXZ NDQWRRU RS GH &RUGD &DPSXV LQ +DVVHOW
'H QLHXZH WKXLVKDYHQ LV YRRUDO UXLPHU GDQ GH YRULJH
VWHN ]RGDW GH PHGHZHUNHUV GH GLHQVWYHUOHQLQJ
NXQQHQ RSWLPDOLVHUHQ (U ZRUGW ERYHQGLHQ SODDWV
YRRU]LHQ YRRU ELMNRPHQGH FROOHJD̵V DDQJH]LHQ $VFHQWR
VWHUN JURHLW LQ /LPEXUJ 9RULJ MDDU YHUKRRJGH GH RP]HW
PHW SURFHQW WRW PLOMRHQ HXUR
Voor de job van je leven dicht bij huis surf je naar Jobat.be/Limburg
5-=0 1-=:%*, & =++, & --5,')2 '6 , $5-0 >, :5,60-5:5'(>, ' B'% *6 , ,:':': 5'%: -0 ,'%+5):,
', 6:-5 >, :5,60-5: '6:5'=:' , *-$'6:')3 : !7C $- -0$*' +?5)56 , , >*--: >, ;!C :5))56 , 7CC
-0*$$56 ?-5: 5 *) $ $6:5 ,5 [email protected]'+* )*,:,:>5,%'3 5,60-5:-0*-66',$, -0 +: , "@''*':': ,)B'(
6%*$5--:: B'(, 5'( *,$5'() :5->, >, 5-=03 , %: )5 >, >55 $5-' B'(, ? >--5 %, -0 B-) ,5 , 1+8>2
10
$ !
%3 # !' 7 ?!7 '7 ;' ' ;2+%$:'! !+%)&
%3 # <!% ?!7 )& # $<%!7!7' ') ;22 7 )'7<!$$%' ))2 2%&7! ' :'7!2!7 !#
7 3)%'
%3 # 3!$7 );2 +37 )&&:'!7!; ' 3)!% ;2!' ' );2 ' ?)' )3!3
!'%;!'3;2&)' !' )&' &7 23!'7' ' :' &!%!%'
%3 # )+' 377 ;))2 !;23!7!7 ' 7 0'23 ?!#'1 ;' &'3' 23+727.
<7 7 37 !# # +37 ' %7!#3 %7!#3 ) ;)%7!#3 72$$!'
' &2$7)')2& 3%2!3
' )3+!7%!37!;2?$2!'
&%7!#/:3
' )!' ' :!7' <2$)&;!' !' ' >'&!3 2:37:!?'2)+2!' <2!' # #
%!!';' ) +2)33!)'% $<%!7!7' ;22 $' )'7+%))!'
;% =72 27;2<2&' &)&'7' 3&' &7 &<2$23 23!'7' ' :' &!%!%'
'7 2!+ ' &%;' )+ &)&'7' 7 #!# ) # ?!'3%' +2)%&' 2;2'.
' # "'72332 ' $' # # $'!7::2 32!7%!#$ ?)2' '
&;2):< 2% + $ )+ 7 ;)%' 23 77!)'33727 85
7 [email protected] ):7%:< ) ;! &!% )+ 2%.)+$37 %!373%..
))2 ;'7:% ;22 ;2' $' : 727 )+
@** 4( *@ ,:!? . . . ;' ):23- ) )+ @** ( 9(( ,:!? !'7 )?-.
""/%"$)5 VOJFLF TQPSUTQPOTPS
GPSNVMF 8JK [JKO PQ [PFL OBBS FO
UIPVTJBTUF POEFSOFNFOEF TQPS
UFST NFU WJTJF (BU JO EF NBSLU
5FM "3#&*%45
&34 WPPS IFU PN
XJLLFMFO WBO TQFL SPOE LBBT
EBHEJFOTU LPVEF PNHFWJOH GJKO
FO TOFM XFSL "TBQCF .JOEFS
CSPFEFSTQMFJO 4JOU5SVJEFO
5FM #",,&3 WPPS CBLLFSJK UF )BT
TFMU QBSUUJNF GVMMUJNF 5FM
#&&/)068&3 4MBHFSJK 0PTUFS
CPTDI )BWFSNBSLU )BT
TFMU WSBBHU CFFOIPVXFS GVMMUJNF
PG IBMGUJNF #&,*45&3 (&;0$)5 WPPS
PONJEEFMMJKLF JOEJFOTUUSFEJOH BMMF
XFSWFO JO -JNCVSH #PVXPOEFS
OFNJOH #FDLFST .BSDFM #7#"
HTN #&,8
10&5473068."/
WPPS [POEBHT *OGP #BLLFSJK #BSU
4DIVMFO UFM 'HPRFR LV RS ]RHN QDDU EHNLVWHUV
PHHVWHUJDVWHQ
RQGHUKRXGVPHFKDQLHNHU
ERXZSODDWV K\GUDXOLFD
SORHJEDDV EHNLVWHUV
SRO\YDOHQWH DUEHLGHUV DIZHUNLQJ
SURMHFWOHLGHUV
SURMHFWPDQDJHUV
$DU]HO QLHW HQ FRQWDFWHHU 'HPRFR YLD
YDFDWXUH#GHPRFREH RI WHO (HQ XLWGDJHQGH FDUULqUH ZDDUELM MH PHW ILHUKHLG NDQ ZHUNHQ
DDQ PRRLH ERXZSURMHFWHQ VWDDW MRX WH ZDFKWHQ
#
$ ! "
#*+7&3%*&/45& BMT NPOJUPS
WPPS RVBEWFSIVVS CVHHZ FO NJOJ
WFSIVVS 5FM PG
JOGP!RVBEWFSIVVSOFFSQFMUCF
#-0&.&/ 5)0."4 [LU QMBOUFO
WFS[PSHFSWFSLPQFS NW EJQM UVJO
CPVXTDI PG HEF QMBOUFOLFOOJT HF
XFOTU WFS[PSHE WPPSL EHO XL
FMLF [BU [P PQ 7FMETUS ,VSJOHFO 5IPNBT -VD CMPFNFOUIPNBT!UFMFOFUCF
$ !"$ $)"6''&634 [FFDPOUBJOFST
WBOVJU "OUXFSQFO #FOFMVY3VSI
%BHXFSL *O CF[JU WBO "%3OJFU
OPPE[BLFMJKL
"BONFMEFO UJKEFOT
LBOUPPSVSFO 5SBOTQPSU #SVZO
TFFMT 4U 2VJOSJOVTTUSBBU )FVTEFO ;PMEFS UFM $)"6''&634
(&73""(%
)BMGUJKET PG WPMUJKET 3JKCFXJKT $
FOPG $& FO "%3 &5- #7#"
UFM UJKEFOT EF LBOUPPSVSFO OBBS
$0..&3$ #&%*&/%& 0NH
)BTTFMU CJOOFOEJFOTU GMFYJCFMF
VSFO TUFSL JO UFMFGPOJF *$5 LFOOJT
,FZXPSLT 7(#6
MVNNFO!LFZXPSLTCF
%&63&/1-""54&3 ;FMGTUBO
EJH QMBBUTFS CJOOFOEFVSFO FSWB
SJOH WFSFJTU 8FZHFST *OUFSJFVS
CPVX OW &37"3&/ #"/,&5#",,&3
HFWSBBHE EH XFFL
8JKFS
/JFVXFSLFSLFO JOGP &37"3&/ 4$)*-%&3 ESJOHFOE
HFWSBBHE *OM &37"3&/ 4$)3*+/8&3,&3
HFWSBBHE WPPS IPVUTLFMFUCPVX
5FM '3*5663)6-1 HFWSBBHE
PNHFWJOH "MLFO HTN #64$)"6''&63 "VUPCVTTFO
%F .PSHFOTUPOE VJU 5POHFSFO
WSBBHU EFFMUJKETF CVTDIBVGGFVST
WPPS TDIPPMEJFOTUFO 3JKCFXJKT
% WFSFJTU
7PPS WFSEFSF JOGP
(&73""(% 0NHFWJOH #FSJOHFO
IVMQ NBO
WPPS BMMFSMFJ LMVTKFT
BBO IVJT [PBMT UVJOPOEFSIPVE
TDIJMEFSXFSL BMHFNFFO POEFS
IPVE UFM ! 'HPRFR QY +HUNHQURGHVLQJHO E +DVVHOW ZZZGHPRFREH
(-";&/8"44&3 3FHJP #FSJO
HFO FO PNHFWJOH .FU FSWBSJOH
8BHFO WPPS WFSQMBBUTJOH UFS CF
TDIJLLJOH 5FM )&#5 6 7&&- 73*+& 5*+% SJKCFXJKT $ XJK [PFLFO V QVOU
%VJUTF
UBBMLFOOJT
SFHJP
%JMTFO4UPLLFN +0/( (&1 $)"6''&63
SJKCFXJKT #$ PNH %JMTFO .BBT
NFDIFMFO *OGP HTN ,"145&3 ;65&/%""- 1BSU
UJNF BMMFFO NFU FSWBSJOH CFMMFO
OB V ,&6,&/.&%&8&3,&3 WPPS
HSPFOUFOTOJKCFESJKG EBHFO NB
UN [BU V V LFOOJT LFVLFO
IZHJÒ OF /MUBMJH FSWBSJOH XP
OFOEF
PNHFWJOH
)BTTFMU
( $ '
' )$
$ (
'
* " * "&!
,3""/."$)*/*45 DIBVGGFVS
HFWSBBHE SJKCFX $& NFU FSWB
SJOH IBOEMBOHFS BBOHFOBNF
XFSLTGFFS %F $PTUFS -PEF
)FDIUFM (TN ."$)*/*45 7PPS HSBBGNBDIJOF
HFWS NFU SJKCFXJKT $& FO WFFM
FSWBSJOH [FMGTU LVOOFO XFSLFO #7#" +BDLSJ UF #JM[FO DPOUBDU
MJFGTU QFS Ð NBJM JOGP!KBDLSJCF
PG UFM .&%&8&3,&345&3
WPPS
'PPEDPSOFS NPSHFO NJEEBH PG
OBDIUEJFOTU 15 &SW WFSFJTU
&TTP )PVUIBMFO UM .0/5&63 WS NPOUBHF WBO $7
TBOJUBJS FO WFSMVDIUJOH NJO KBBS FSWBSJOH [FMGTU LVOOFO
XFSLFO )FSNBOT #7#" ,PSUFT
TFN 1-"45*4$) $)*363(
%S %h)POEU 5POHFSFO [PFLU FSWBSFO PQFSBUJFBTTJTUFOUF
WPPS EBH QFS XFFL &OLFM PQ
[FMGTUBOEJHF CBTJT
$POUBDU 130+&$5-&*%&3 DBMDVMBUPS
NFU FSWBSJOH HSPOE FO BGCSBBL
XFSLFO XFHFOJTXFSLFO FO BBO
MFH WBO QBSLJOHT $POUBDU
PG %F
$PTUFS -PEF )FDIUFM&LTFM
!$.2( 4 )." 1"""
3(" 2$ .) 3"3(
#5" *OHFOJFVST CWCB UF )BTTFMU
#BTUJBFOT 7BO (BTUFM FO 1BSUOFST
3&/041"/ )BTTFMU CJFEU
EFFMUJKETF KPC WPPS IVMQ CJK QMBBU
TJOH QMBGPOET #VSHFSMJKL PG JOEVTUSJFFM JOHFOJFVS
4$)00/."",)6-1 .7 BCTP
MVVU [FMGTUBOEJHF TDIPPONBBL
IVMQ HFWSBBHE NW UXFF PDIUFO
EFO QX NBWSJK Y VVS JO HF
NFFOUF 3JFNTU IIHNNBF
OFO!TLZOFUCF 5FLFOBBST WPPS HFXBQFOE CFUPO
45&&/7&(&3 HF[PDIU CJK %F
$PTUFS
%
UF
)FMDIUFSFO
UFM LBOUPPSVSFO
( '$( ( $$$
( ) $ $$'$
' ( ($
t
$
"
#
($ t
% !# ! ! "#
t 4BNFO NFU EPFMHSPFQNFEFXFSLFST [PXFM JOUFSO BMT PQ FYUFSOF MPDBUJF
HF[POEF FDPMPHJTDI WFSBOUXPPSEF NBBMUJKEFO CFSFJEFO
t 1BSUJDJQFSFO BBO EF UFBNXFSLJOH WBO %BHDFOUSVN %F 8SPFUFS
$ t )PSFDBPQMFJEJOH PG QFEBHPHJTDI EJQMPNB FO WPMEPFOEF IPSFDBCFSPFQTLFOOJT
PQ CBTJT WBO FSWBSJOH
t 4PDJBBM WBBSEJH MFJEJOH OFNFO nFYJCFM TPDJBBM WPFMFOE DPNNVOJDBUJFG
TUSFTTCFTUFOEJH UFBNTQFMFS
.FFS JOGP PWFS EF[F BBOXFSWJOH WJOE KF PQ PO[F XFCTJUF XXXEFXSPFUFSCF
POEFS A%BHDFOUSVN
4DISJGUFMJKLF TPMMJDJUBUJFT NFU $7 WPPS CJK %F 8SPFUFS %BHDFOUSVN UBW
+BO 3BZNBFLFST 4U 3PDIVTTUSBBU ,PSUFTTFN &NBJM KBOS!EFXSPFUFSCF
&()$$" "" " )&(
. ' 5**,/%'#+'0+
"
% !%
"# 7 # !'377 ;))2 7 ;2%'' ;' ;2+%$:'! ?)2' ' ?)2);' 23!'7' !' '
&:%7!!3!+%!'!2 7&
7 # )) 7 ;))2 :!3%!#$ ' &!%!% 32 ' 7 %' ;' ' 7# ;272)7%!'
7 # );27:! '7 ;' 7 ':7 ;' 3&'<2$' ' );2% +%'
7 # 37 7 '$% &7 +23)'%!32 ?)2 7 $<%!7!7 $' <)2' %;2.
" * % &*
Voor de job van je leven dicht bij huis surf je naar Jobat.be/Limburg
!'7 %!3713 % 27 <))' ' ?)2'72 ;' &+:3 :!? . . 2):< ;'
):23 7 ):7%:< ' ;' &+:3 :!? !'7 )? 7 !:<2$2$'. ' ? :!?' <)''
' %;' )';2 [email protected] &'3' )&$2 &7 )'? 37 ?)2' ' !'37;2%'!'.
))2 )+'!' ;' )'3 2 <? 7? :37 7 773 ?)$' <!#
)00'%
01&3"503 WPPSTPS
UFSJOH CFEJFOJOH NBDIJOFT FO
CFXBLJOH LXBMJUFJU LMFJOF TUP
SJOHFO PQMPTTFO EBHEJFOTU PNH
4U5SVJEFO "TBQCF .JOEFS
CSPFEFSTQMFJO 4U5SVJEFO
' ( ($
($' *$ " $$ )
( #5" *OHFOJFVST CWCB
'$) && %++ $
+ ! + &
4:.1"5)*&,& EBNF PG IFFS
HF[PDIU PN NFU MFVLF JKTXBHFO
SPOE UF SJKEFO [FFS HPFEF WPPS
XBBSEFO SFHJP %JFTU 11
ob`bmqflkfpqb îê ã~ëë~ÖÉJ
ë~äçå íÉ eÉêâJÇÉJëí~ÇK ÑäÉñáÄÉäÉ
ìêÉåIëçãë ïÉÉâÉåÇI ãÉí éÅ
çîÉêïÉÖ
âìååÉåK
Å~ë~äìÅáJ
~ñ]Üçíã~áäKÅçã MQTPLPVPVOR
95025183
95067431.01
5&-&'0/*45&
GVMMUJNF
QBSUUJNF UFMFNBSLFUJOH
5FM UTT V 95063942
6*5#"5&3 HFWS WPPS UBOLTUB
UJPO SFHJP UF %JFTU 1BSUUJNF EB
HFO VQFS XL FSW WFSFJTU DW TNFFSEFS!IPUNBJMDPN
95046146
7&3,01&3 PQ [FMGTUBOEJHF CBTJT
WPPS WFSLPPQ WBO QPPSUFO IFL
XFSLFO FO BMH JK[FSXFSLFO
#&7 $POTUSVDU UFM 95071905
7&35&(&/8003%*(&3 -JN
CVSH ,FNQFO IPVUCFXFSLJOHT
NBDIJOFT BBOUSFLLFMJKL TBMBSJT
DPNNJTJF FO CFESJKGTXBHFO LFO
OJT WE IPVUTFDUPS JT QMVTQVOU
5FM ,PFO
95072146
8&(&/8&3,&3,MJOLFSMFHHFS
HFWS PNHFWJOH #JM[FO WBTU XFSL
FO HFFO WFSSF WFSQMBBUTJOHFO [FMGTU LVOOFO XFSLFO SJKCFX $
PG $& JT FFO QMVTQVOU
$POUBDU MJFGTU QFS Ð NBJM JOGP!KBDLSJCF PG UFM 95069423
8*/,&-#&%*&/%& HF[PDIU
SFHJP 5POHFSFO HSPFOUFO GSVJU USBJUFVS DIBSD PPL KPCTUVEFOU
HF[PDIU UFM 94049776
9-,&6,&/4 [PFLU XFHFOT
ESVLUF [FMGTUBOEJHF LFVLFOQMBBU
TFST FSWBSJOH WFSFJTU 4DIJGUFMJKL
TPMMJDJUFSFO UBW $BSM -VT )BT
TFMUXFH
(FOL
YMLFVLFOT!TLZOFUCF
94090751
Horeca personeel
&37"3&/ ,0, (&73 WPPS
WBTU XFSL EBHFO XFFL SFTUBV
SBOU "CEJKIPFWF %PNFJO ,FMDIUFS
IPFG )PVUIBMFO 95063848
"'8"44&3 JO WBTU EJFOTUWFS
CBOE WPPS hU XFFLFOE HFWS WPPS
FFUDBGÐ hU #PMEFSLF UF #PMEFSCFSH
5FM 95058806
$3026"/5 .PMFOXFH ;POIPWFO [PFLU IVMQLPL FO
BGXBTQPFUTEBNF UFM 95023827
%"(;"", UF )BTTFMU [PFLU LFV
LFOIVMQ FWU MFFSDPOUSBDU PG KPC
TUVEFOU 5FM )6-1 7003 UBWFSOF PNHFWJOH
)BTTFMU hT BWPOET FOPG XFFLFOE
&SWBSJOH WFSFJTU 5FM 95068673
*//&450 UF )PVUIBMFO [PFLU WPMUJKET LPL FSWBSJOH HFWSBBHE
[P FO NB WSJK #FM 94043668
,&-/&3 .7 HF[PDIU EJF CFSFJE
JT PN JO QMPFHFO UF XFSLFO 7PPS
NFFS JOGP #SBTTFSJF *M (JBSEJOP
3FLIPWFOTUSBBU -VNNFO
95066768
,&6,&/)6-1 CFEJFOJOHT
QFSTPOFFM WPPS CSBTTFSJF UF .FFV
XFO 5FM 95067916
95072175
,0, NFU FSWBSJOH HFWS JO *UBM
JBBOTF LFVLFO EBHFO XFFL
V 5FM %&&-5*+%4& ,&6,&/)6-1
NFU FSWBSJOH XFFLFOEIVMQ CF
EJFOJOH 3FTUBVSBOU %F .BSNJFU
#PDIPMU 1&340/&&- WPPS EF CFEJFOJOH
NW (SBOE $BGF UF .BBTNFDIF
MFO 5FM 95072362
%3*/(&/% HBS¥POT GVMMUJNF
BGXBTIVMQ HFWS %F 4USPPCBOEFS
)BTTFMU FSWBSJOH HFNPUJWFFSE
GMFYJCFM WFSBOUXPPSEFMJKLIFJETHF
WPFM WSJFOEFMJKL &OLFM UVTTFO
V CFMMFO 95063442
buqo^Dp C gçÄëíìÇÉåíÉå eçÖÉê
låÇÉêïáàë ÖÉòçÅÜí îççê Üìäé áå ÇÉ
ÄÉÇáÉåáåÖI âÉìâÉå Éå ÄìÑÑÉíI î~å
ã~ íÉã òçåÇI ÅÉåíêìã qçåÖÉêÉåI
ÖÉÉå å~ÅÜíïÉêâIìêÉåCïÉÉâÉåÇë
çîÉêÉÉå íÉ âçãÉå MQVQMSNOVN
ãìëÉìãâ~ÑÉÉ]ëâóåÉíKÄÉ
95071956.01
'*5-*/, 4QPSU 5SFGDFOUSVN
XFSGU UPPHIVMQ BBO WPPS PO
NJEEFMMJKLF JOEJFOTUUSFEJOH
$W
WFSTUVSFO
OBBS
NBSJOPGJUMJOL!HNBJMDPN PG UFM
BGTQSBBL NBLFO 95064428
)0&7& $0-&5+& )FQQFO [PFLU
LPL IVMQLPL (TN 93055193
)03&$";"", UF #JM[FO [PFLU
HFNPU LFVLFO FO [BBM IVMQ WPPS
WSJK [B FO [P BWPOEXFSL
PPL
TUVEFOUFO XFMLPN *OGP UTT V
PG 95032975
95073470
95072372
3&45 %& 1&-*,""/ UF )PVUIB
MFO [PFLU XFFLFOE NFEFXFSLFST
94073724
456%&/5&/ PN UF IFMQFO JO EF
CFEJFOJOH UFWFOT IVMQ WPPS BGXBT
LPVEF LFVLFO .FFVXFO 5FM
95070255
456%&/5 IPHFS POEFSXJKT KPC
TUVEFOU HFWS BMT LFMOFS ;X
%SVHTUPSF (S .BSLU )BTTFMU
91081324
8&&,&/%("3$0/ (&73
7PPS UBWFSOF EF ,MFF ,MFFTUSBBU
#PSHMPPO UFM _bg^^oabk
pi^^mlmm^p
tÉ òáàå îççê çåòÉ ãçÉÇÉê áå
eçìíÜ~äÉåJeÉäÅÜíÉêÉå çé òçÉâ
å~~ê ÉÉå äáÉîÉ ëä~~éçéé~ë íÉÖÉå
ÄÉí~äáåÖK rêÉå âìååÉå ~ÑÖÉëéêçJ
âÉå ïçêÇÉåK `çåí~Åí å~ NPKMM
MQTVLOPSVMN
95072134.01
hfkabolmm^pLerfperim ãÉí
êáàÄÉïK ÖÉòK çã O òìëàÉë EPàJQãF
î~å ëÅÜççäLÅêÉÅÜÉ íÉ Ü~äÉå Éå íÉ
ëéÉäÉåI ï~ëëÉåI ÉíÉåKKK j~ C Ççå
NPìJNUìI Üìäé Äáà ëíêáàâ Éå âçâÉå
îççê ëÅÜççä ÖÉÇ~~å áëK dÉåâ ÅÉåJ
íêK MQURLNSPNVR Eå~ OMKPMìF
95072127.01
hfkabolmm^p ~êíëÉå ìáí êìííÉå
òçÉâÉå çéé~ë îççê P âáåÇÉêÉå ENN
U RF ~Ñ Éå íçÉ å~ ëÅÜççä áå ÇÉ ïÉÉâ
Éå ~Ñ Éå íçÉ ò~íÉêÇ~ÖK äáÉÑëí ãÉáëJ
àÉ çìÇÉê Ç~å NTàK iáÉÑëí áÉã~åÇ áå
ÇÉ Äììêí ïçåÉåÇK h~å Çççê çåë
~ÑÖÉÜ~~äÇ ïK MQTTRRSSPM
95072518.01
10&5473068 HFWSBBHE V XL
NBBOEBH V UF %JFQFOCFFL
95073499
p`ellkj^^herim jLs táà
òçÉâÉå ÉÉå ~Äëçäììí òÉäÑëí~åÇáÖ
ïÉêâÉåÇÉ ëÅÜççåã~~âÜìäé ãLî
îççê íïÉÉ çÅÜíÉåÇÉå ã~Lîêáà OñQ
ììêK
ÜÜÖãKã~ÉåÉå]ëâóåÉíKÄÉ
MNOLQRPRSM
95067018.01
vaklui Bar / prive
#630 -*.#63( #FNJE QSJWÐ hT
V EBNFT HFWS EJTDS UIVJT
XFSL JOM ,BT
UFFM 5FS #PSDITUSBBU 3PPTUFSFO
95062068
95071929
8*+/#"3 0/4 )6*4 (SPUF
.BSLU 4U5SVJEFO [PFLU
LFMOFS NW
EFFMUJKETFLPL
NW
XFFLFOEIVMQ 8PF FO EP
HFTMPUFO 92212348
Huispersoneel
10&5473068 HFWS PNH ;PO
IPWFO MJFGUT NFU FSWBSJOH YV
QFS XFL #FM WBOBG V ,".1&3#""/."44"(&4#&
[LU WMPUUF NBTTFVTFT NFU FSWBSJOH
KSKS HFFO JOUJFN
PQFO
NBWSJK V 95061789
."44"(& '&&-*/(4 [PFLU
NFJTKFT EJF PQ [PFL [JKO OBBS FFO
[FFS HPFEF WFSEJFOTUFO HTN
95071253
13*7& '&&-*/(4 [PFLU MFVLF
NFJEFO PN WBOBG TFQUFNCFS
UFSVH WBO TUBSU UF HBBO OB FFO
XFFLKF WFSMPG ;FFS HPFEF WFS
EJFOTUFO 92284474
tfg jlbqbk bihb a^d îÉäÉ
âä~åíÉå ä~íÉå Ö~~å áå çåòÉ éêáîÐL
ã~ëë~ÖÉë~äçå áå e~ëëÉäíK táà òáàå
Çìë ÇêáåÖÉåÇ çé òçÉâ å~~ê ãÉáëJ
àÉë ÇáÉ ïáääÉå ïÉêâÉåK MQTOLNUU PVS
-&&3$0/53"$5 70&(&3 HF
[PDIU 7PFHXFSLFO 1SPFTNBOT
PNH -BOBLFO (TN 94052917
1$51-&*45&38&3,&/ $BSV
BOB 5POZ SFHJP .BBTLBOU WSBBHU
MFFSDPOUSBDU 5FM 95069415
vraaGt plaats
&&/ 1-0&( WBO [FMGTUBOEJHFO
[PFLU XFSL JO CPVX (ZQSPDXFS
LFO JTPMFSFO WBO [PMEFST FO QMBUUF
EBLFO WFSMBBHEF QMBGPOET 5FM
93072004
,-64+&4."/ NFU FSW WPPS BM
VX LMVTTFO CJOOFO CVJUFO SF
OPWBUJF HSBUJT QSJKTPGGFSUF 0OEFS
IPVE UVJOFO 5FM 94080293
95064926.01
leercontracten
",1 */%6453*&#068 [PFLU
KPOHFONFJTKF PQ MFFSDPOUSBDU
WPPS BGEFMJOH LOJQQFO QMPPJFO MBTTFO JOGP 94058213
"--*. #&50/8&3,&/ [PFLU
MFFSDPOUSBDU JOGP 95064702
$"33&'063 ."3,&5 .BBT
NFDIFMFO . [PFLU KPOHFONFJTKF
PQ MFFSDPOUSBDU WPPS XJOLFM PG
CFFOIPVXFSJK JOGP 94058216
$"33&'063 ."3,&5 .BBTFJL
[PFLU KPOHFONFJTKF PQ MFFSDPO
USBDU WPPS XJOLFM PG CFFOIPVXFSJK
JOGP 4$)*-%&38&3,&/ QMBGPOOFFS
XFSLFO FO PQTDIVSFO WBO QBSLFU
(TN 95070201
41""3 QFSTPOFFMTLPTU UJKE 0O
EFSTU FO VJUW BEN FO CPFLIE
LVOEJHF UBLFO PB $PSSFTQPOEFO
UJF LMBTTFNFOU EFCJUCFI QFST
BEN JOQVU BBOL FO WFSLGBDU
FO GJOBODJFFM #UX BBOH FO[y*OM
JOGP!JUFSNTCF
94077588
73068 + IFMQU KF NFU TUSJKLFO
XJOLFMFO WFSWPFS PG MJDIU IVJT
IPVE XFSL 5FM 95072073
;3 ;&-'45"/%*(& &37"3&/
QPFUTWSPVX [PFLU XFSL V
*OM UFM 95073285
Bijverdienste
94058220
88846,$0.%0//")5.
ESJOH NFJTKFT HFWS *OGP
PG WB V 95063123
)064& 0' 1-&"463& 5FSVH
PQFO (FM UF 0QIPWFO,JOSPPJ
0OT IVJT CJFEU FFO EJTDSFUF QBS
LJOH FO JOHBOH BE BDIUFS[JKEF WBO
POT IVJT 8JK [PFLFO OFUUF HFNP
UJW EBNFT FO XXXIPVTFPGQMFBTVSFFV
95073637
95066867
(&73 +0/(&/.&*4+& PQ
MFFSDPOUSBDU WPPS "MHFNFOF CPVX
XFSLFO 'JSNB ".# #7#"
;XBMVXTUSBBU )BN 5FM
BNCCWCB!TLZOFUCF
95068805
dllppbkp C m^oqkbop
iÉÉêàçåÖÉå ÖÉîê~~ÖÇ
îççê çéäÉáÇáåÖ ~äë ä~ëëÉê ë~ãÉåJ
ëíÉääÉêI ãÉí â~åë çé î~ëíïÉêâK
aáäëÉåJi~åâä~~ê MQVSLRQKPUKQU
95054770.01
_fgsboafbkpqb fåÑç Éå ëÉäÉÅJ
íáÉWïïïKÅ~Ç~JîÉêÇáÉåÉñíê~KÄÉ
95071988.01
_fgsboafbkpqb oÉÖáç píJ
qêìáÇÉå Éå j~~ëíêáÅÜí fåÑç C
ëÉäÉÅíáÉWïïïKÅ~Ç~JîÉêÇáÉåÉñíê~K
ÄÉ
95072001.01
elob`^ oÉëí~ìê~åí íÉ jÉÉêJ
Üçìí áë åçÖ çé òçÉâ å~~ê Éêî~êÉå
ò~~äéÉêëçåÉÉäIéçÉíëîêçìï
Éå
äÉÉêÅçåíê~âíK qÉä MNQLPSUTQM
Jeugd
Creativiteit gevraagd om jeugdwerloosheid
een halt toe te roepen
We For Work is een initiatief dat mensen met uiteenlopende skills, kennis en achtergronden wil samenbrengen om websites, apps en
andere digitale tools te bedenken en te ontwikkelen tegen jeugdwerkloosheid.
Overheidsinstanties, onderwijs en bedrijven zitten soms vast in hun denkpatroon. Ze vinden daarom niet meteen de gepaste middelen die een rol van
betekenis kunnen spelen in de bestrijding van werkloosheid. Maar wanneer creatievelingen, ervaringsdeskundigen, digital en social experts, designers,
ondernemers of marketeers, kortom mensen met diverse vaardigheden, hun expertise in de schaal gooien, komen vaak de creatiefste, out of the boxconcepten uit de bus.
Brainstorm
Dat hebben de initiatiefnemers van We For Work goed begrepen. Het innovatie-agentschap
iDROPS wil daarom samen met de VDAB en diverse lokale en regionale partners, een oproep
naar de creatievelingen doen. Ze worden uitgenodigd om deel te nemen aan minilabs. Dit
zijn informele denk- en doetanks met mensen uit diverse werk- of interessevelden. Een
minilab start met een inspirerende toespraak, gevolgd door brainstormsessies in kleine
en grote groepen. Er ontstaan nieuwe ideeën, die vervolgens worden uitgewisseld en
verrijkt. De sterkste ideeën worden vastgepind om in het We For Work-traject tot in detail te
concretiseren.
In Limburg vindt er op 25 september zo’n minilab plaats in Genk. Van 17 tot 21 uur is
iedereen welkom in het Jeugdcentrum Rondpunt 26 om zijn bijdrage te leveren in het
oplossen van de jeugdwerkloosheid. Er worden gratis broodjes voorzien. Inschrijven kan via
www.weforwork.be
95072765.02
Voor de job van je leven dicht bij huis surf je naar Jobat.be/Limburg
,"45&&- 863'&-%
4PVT$IFG NFU FSWBSJOH V
8FFLFOE LPL PG XLOELFVLFO
IVMQ ,BQFMXFH .BBTFJL
5FM 4UVVS VX $7 OS
EJSFDUJF!LBTUFFMXVSGFMECF
personeel
GevraaGd
12
Voor de job van je leven dicht bij huis surf je naar Jobat.be/Limburg
ZEB IS OP ZOEK NAAR EEN
ENTHOUSIASTE COLLEGA!
BEHOREN
USP, ROI, CTA, DM,
B2C, MQL, CPC
TOT JOUW
ABC?
DAN WORD JIJ MISSCHIEN ONZE NIEUWE
ACCOUNTMANAGER
Je bent hoogopgeleid, liefst in communicatie, marketing of economie.
Dit combineer je met minstens 5 jaar relevante ervaring. Je werkt resultaatgericht,
je kan grote klanten aan én je kan een deal sluiten. Daarnaast ben je sterk in
strategische communicatie. Je bent thuis in de ondernemerswereld en je kan
organisaties doorgronden.
INTERESSE? Neem dan contact op met
Ilse Thiernesse via [email protected]
STEDENBOUWKUNDIG AMBTENAAR
SENIOR
PAYROLL
OFFICER
ZEB HOOFDKANTOOR TE
MERCHTEM
ZEB is een op en top Belgisch modebedrijf
in volle expansie, met 50 stores in
heel België. Je vindt er de mooiste
modemerken voor mannen en vrouwen.
Interesse?
SOLLICITEER ONLINE:
WERKENBIJZEB.BE
Zin in een
nieuwe job
dicht bij
huis?
Snel naar jobat.be
Hands-on
Operations Manager
GEMEENTE
HOLSBEEK
De gemeente wenst over te gaan tot de aanwerving van een
Om onze HR afdeling te versterken zijn we op zoek naar:
Het oog wil ook wat.
Een cliché maar eentje
waarvan we de kracht
(STATUTAIR – NIVEAU A1a-A3a)
niet mogen onder-
De stedenbouwkundig ambtenaar heeft een coördinerende
beleidstaak op het vlak van ruimtelijke ordening. Tevens heeft
de stedenbouwkundig ambtenaar een voorbereidende, onderzoekende en adviserende taak in de behandeling van aanvragen
en meldingen met het oog op de ontwikkeling en instandhouding van een kwalitatieve en klantgerichte ruimtelijke ordening
in de gemeente.
vinden wij dagelijks
U beschikt over een diploma dat toegang geeft tot niveau A en
uiterlijk bij afloop van de proeftijd over een diploma dat voldoet
voor een aanstelling in de functie van stedenbouwkundig ambtenaar. U bent houder van een rijbewijs B en moet slagen in een
aanwervingsexamen.
in te richten. Daaren-
Meer informatie betreffende de functiebeschrijving, aanwervingsvoorwaarden en selectieprocedure kan telefonisch aangevraagd worden op het secretariaat (016/62.91.80) of via
[email protected]
rekenen op een multi-
Kandidaturen moeten uiterlijk 6 oktober 2014 om 11.00 uur toekomen bij het College van Burgemeester en Schepenen, Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek, vergezeld van een cv. en een kopie van
het vereiste diploma.
uitvoering en opvolging
schatten. Dat onderbij Frigomil. Bakkers,
slagers en andere
handelaars die verse
producten verkopen,
komen bij ons aankloppen om hun winkel
boven is Frigomil
(www.frigomil.be)
ook expert in koeling.
We kunnen hiervoor
disciplinair team, dat
zich buigt over het
creatief ontwerp, de
Functie: • Na een korte introductie stuur je autonoom diverse bedrijfsprocessen aan: werkvoorbereiding, productieplanning, diverse productieunits, werfleiders, nazorg en service. • Je geeft
leiding aan een 60-tal medewerkers vanaf de
werkvoorbereiding t.e.m. de oplevering. • Daarnaast
sta je in voor de supervisie van continue product- en
procesoptimalisatie. Je rapporteert rechtstreeks aan
de CEO en bent lid van het managementteam.
Profiel: • ingenieur of gelijkwaardig met minimum
7 jaar relevante ervaring in productieleiding
• uitstekend organisator en enthousiasmerend
leider met innovatief denkvermogen • oog voor
planning en budgettering.
Aanbod: • een brede functie met ruime bevoegdheden • telkens nieuwe en uitdagende projecten
• veel sociale contacten met eigen personeel,
leveranciers, onderaannemers enz. • een professionele organisatie met een jarenlang opgebouwde
knowhow • een familiale onderneming met een
sterke naambekendheid in de sector • een aantrekkelijk salarispakket + representatieve bedrijfswagen.
Interesse? stuur je cv en motivatiebrief naar
[email protected] of naar MenT Associates,
t.a.v. Leen Van Gorp, Grote Steenweg 651,
2600 Antwerpen (Berchem).
Tel.: 03 242 49 70.
van elk project.
Lid Federgon VG 783/B