p13-14 Werkgroep 5

WG New Product Development blok 2 week 5 Ideeontwikkeling deel 2 en marketingmix
Agenda
—  Algemeen
feedback
—  Opdracht 1: Billboard à ideeën
—  Opdracht 2: Mindmapping
—  Opdracht 3: Forced-fit
—  Opdracht 4: P van product
—  Opdracht 5: Marketingmix
—  Huiswerk
Programma
Omschrijving Datum Les werkgroep HC Opdracht Lees onderwerpen Debriefing 3p. Max Productcontext 18-­‐Nov 1 Productcontext Productcontext Doelgroep, SegmentaHe en consumentengedrag, consumentenpsycholo
25-­‐Nov 2 URL en segmentaHe gie TargeNng en TargeNng en PosiHonering 3-­‐Dec 3 PosiHonering Ideeontwikkeling 1 + 9-­‐Dec 4 klanteisen PvE 16-­‐Dec 5 Ideeontwikkeling 2 MarkeHngmix MarkeHngmix invullen en PvE aanvullen 23-­‐Dec Kerstreces 30-­‐Dec Keuze a.d.h.v. PvE en PresentaHe 6-­‐Jan 6 technieken PresentaHe techniek 13-­‐Jan EindpresentaHes nvt Consumentengedrag STP CreaHviteit Programma van Eisen Opleveren rapport MarkeHngmix PresentaHetechnieke
Oefensessie n Vragen & feedback
PvE en Billboard
Zijn er nog vragen over het
onderzoeksrapport?
Ideeontwikkeling part 2
http://linkingasia21.net/wp-content/uploads/2012/03/ideas_light-300x225.jpg
Opdracht 1:
Van billboard naar ideeën (15 min)
—  Pak
je Billboard en leg het uit aan je team
◦  Je hebt 2 minuten, MET TIMER!
—  Als
je al ideeën hebt, schrijf je deze op,
ook voor andere leden uit je team (maak je
hoofd leeg)
—  Zet
na je uitleg de 5 belangrijkste
steekwoorden voor je spel op papier.
Opdracht 2:
Mindmapping (25 min)
—  Mindmapfilmpje
—  Werk
per steekwoord een mindmap uit,
bedenk hoe je dat steekwoord verder zou
kunnen uitwerken, of hoe je het kunt
invullen
—  Doe
dit per steekwoord voor 5 minuten
Opdracht 3:
FORCED-FIT (30 minuten)
Samenvoegen
Ideeën genereren"
Keuzes maken"
"
"
"
• Teken een oplossing voor de
combinatie van oplossingen
en geef met een aantal steek
woorden het idee weer"
• Bekijk alle ideeën kritisch
en bepaal welke ideeën:"
• 
• 
• 
Maak de keuze voor de
set op basis wat op
eerste gevoel bij elkaar
past"
Probeer ook minder
voor de handliggende
combinaties te maken"
Doe dit door de
woorden uit de 5
mindmaps met elkaar
te verbinden"
• 
Schrijf de combinaties
op een vel papier (±3)"
"
(5 min) • Vul na deze sessie de
ideeën aan met de ideeen die
je spontaan al kreeg bij het
uitleggen van je Billboard"
• 
Goed en haalbaar
zijn"
•  Interessant zijn"
•  Goede elementen
hebben"
• Geef een kleur sticker aan
deze ideeën"
(5 min per ronde) (10 min)
Opdracht 4 – je spel (product)
1 De inleiding
Hier is een korte lijst van onderwerpen aan
te pakken in de inleiding:
-  Genre
-  Thema
- Ontwerp intenties
- Visuals
- Waarom is het een goed idee
Casual
Brain & Puzzel
B&P
Sport
Arcade & Action
Arcade & Action
2 De kern van het idee:
De kracht van het idee in 1 zin.
3 Game Play
Hoe speel je het spel?
Welke elementen zitten in de
game?
Deze beschrijving is afhankelijk
van het type spel:
— 
Het openen van de game applicatie
— 
Spelopties
— 
Story Synopsis
— 
Game Elementen
— 
Aantal Enemies / Karakters
(beschrijving)
— 
Karakter omschrijving
— 
Beloningen en scores
— 
Aantal spelers
— 
Online Activiteiten?
— 
Speltijd
— 
Het winnen/verliezen
— 
Einde
— 
Waarom is dit allemaal leuk?
4 Game Sfeer
Dit is het beste om een
moodboard van de stijl
van het spel te maken.
(zie Billboard)
• Sfeer - moodboard
• Karakter - schetsen &
beschrijven
• Level(s) - schetsen &
beschrijving
• Audiobeschrijving
5 Het Verhaal
Hier kan het verhaal in
detail worden
beschreven. Een
storyboard kan worden
gebruikt om in de
grafische koppelen aan
de tekst. Dit is met de
context van de gebruiker.
Het spelverloop wordt
weergegeven in een
schermverloopdiagram.
Stappen te nemen
1 De inleiding
Hier is een korte lijst van onderwerpen aan te pakken in de inleiding:
-  Genre
-  Waarom is het een goed idee
2 De kern van het idee:
De kracht van het idee in 1 zin
3 Game Play
Hoe speel je het spel?
Welke elementen zitten in de game?
4 Game Sfeer • Sfeer - moodboard
• Karakter - schetsen & beschrijven
• Level(s) - schetsen & beschrijving
• Audiobeschrijving
5 Het Verhaal
Opdracht 4,5: Storyboard
—  Neem
je beste gekozen idee
—  Werk het storyboard uit
—  Doe
dit zodat iemand anders jouw spel
en het verhaal kan uitleggen zonder dat je
het vooraf hebt uitgelegd.
Opdracht 5 – Marketingmix (4P’s)
Zie reader/hoorcollege
—  Product
– Game concept
—  Prijs – bepaal een prijsstrategie
◦  Wat kost het, hoe verdien je er geld aan en
waarom?
—  Plaats
(distributie) – bepaal een
distributieplan
◦  Waar ga je he spel afzetten, waar kunnen ze
informatie vinden?
—  Promotie
– Hoe vertel je het verhaal?
◦  Bepaal hoe je het zou kunnen vertellen om zo de
klanten te overtuigen om je spel te spelen.
HUISWERK –
2 werkdagen voor de werkgroep op Moodle
— 
Deel 1 – Product
◦  De uitwerking die voldoet aan de in de werkgroep gestelde eisen. Je storyboard
is zeer belangrijk"
— 
Deel 2 – Prijs, Plaats en Promotie
◦  Met uitleg waarom deze onderdelen zo bij elkaar passen.
— 
Bestandsnaam: "
◦  Achternaam.voornaam.4ps.pdf"
Onderzoeksrapport voor vrijdag 20 december 23uur55
teamnaam.onderzoeksrapport.pdf
"