Symposium Limitless - Logo of Otto Bock HealthCare

Symposium De toegankelijkheid van
Limitless innovatieve technologie
in de zorg
19 september 2014
Philips Stadion, Eindhoven
Programma
De toegankelijkheid van innovatieve technologie in de zorg
Symposium Limitless
De technologische ontwikkeling en innovatie van medische hulpmiddelen lijkt grenzeloos. Waar
gaat dit toe leiden? Fabrikanten en leveranciers van hightech hulpmiddelen zoeken voortdurend
naar de balans tussen kosten en baten. Voor Ottobock is kwaliteit van leven het uitgangspunt
waarbij wij een bijdrage willen leveren aan het kwantificeren van dit begrip.
Tijdens dit symposium trachten sprekers vanuit hun invalshoek
een inzicht te geven bij vragen als: wat is de beste voorziening?
Wat mag zorg kosten? Wat is levenskwaliteit? Kan innovatieve
technologie helpen de overhead te drukken?
Interessante thema’s die wij graag op een interessante locatie
willen bespreken, namelijk het Philips stadion in Eindhoven. De
dagvoorzitter is niemand minder dan Wouter Kurpershoek.
• Wouter Kurpershoek
Wouter Kurpershoek (1964, Rotterdam)
was de afgelopen 25 jaar een bekend
gezicht op de Nederlandse televisie. Als
verslaggever voor de publieke omroep
stond hij vooraan bij vrijwel alle grote
crises in binnen- en buitenland.
U kent hem ook als correspondent voor
het NOS Journaal in Washington waar hij
als eerste en enige Nederlandse journalist
een Amerikaanse president in het Witte Huis interviewde
(George W. Bush). Daarna presenteerde hij EénVandaag en was hij
anchor bij KRO Brandpunt, waarvoor hij opnieuw de hele wereld over
reisde.
Wouter Kurpershoek is een onbevangen, informele gespreksleider, hij
weet met zijn enthousiasme en duidelijke taalgebruik het publiek te
boeien en tot nadenken aan te zetten.
Symposium Limitless, 19 september 2014
Programma Symposium 13.00 - 17.15
O Wouter Kurpershoek Journalist
Opening dagvoorzitter
Lieven Annemans
Professor Health Economics, Universiteit Gent
Technologische hulpmiddelen in de zorg. Wanneer wel of niet vergoeden? Enkele cases in de orthopedie
Alexander Geurts Professor Revalidatiegeneeskunde, UMC St. Radboud
Waar is neurostimulatie goed voor?
Martin Pusch Strategic Technological Management Otto Bock HealthCare
How to prove the value of an high-end device?
Jacqueline Batenburg & Peter Bas Oosthoek Zorginnovatiemanagers VGZ
Zorginnovatie & technologie: perspectief van een zorgverzekeraar
Pauze
Frans Philipszoon
Directeur PhilMed Zorginnovatie
Kosten en kwaliteit van leven met een microprocessor gestuurde knie
Carlotte Kiekens Head of Clinic, Physical & Rehabilitation Medicine, UZ Leuven
De bionische mens: kosten versus baten.
Jos Dekkers
Voorzitter Dwarslaesie Organisatie Nederland
E-revalidatie vergemakkelijkt inzet ervaringsdeskundigheid
Mieke Cardol
MD, PhD Academic Medical Center University of Amsterdam
Technologie en participatie: tussen droom en werkelijkheid
Discussie en afsluiting, aansluitend borrel
• Lieven Annemans
Lieven Annemans is hoogleraar in
de Gezondheidseconomie (UZ Gent),
hoogleraar in de Farmaco-economie en
in de Economische aspecten van fitheid
en gezondheid (VUB). Hij was daarvoor
acht jaar lang voorzitter van de Vlaamse
Gezondheidsraad, President van de
Internationale vereniging voor Farmacoeconomie (ISPOR).
Lieven Annemans is auteur van het boek ‘De prijs van uw gezondheid
– is onze gezondheidszorg in gevaar?’ 2014, en van meer dan 300
internationale wetenschappelijke publicaties.
Hij is de meest geciteerde gezondheidseconoom van Vlaanderen. Hij
werd recent laureaat van de Belgische Francqui Leerstoel en is een
veelgevraagd spreker in talrijke media.
• Alexander Geurts
Alexander Geurts studeerde af als
arts (1987) en als PhD medische
wetenschappen (1992) aan de
Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij
specialiseerde zich als revalidatiearts
in 1997 en als klinisch epidemioloog
in 2001. Sinds 1992 houdt hij zich
bezig met onderzoek op het gebied
van neurorevalidatie en dan met
name bij stroke en bij patiënten met
neurodegeneratieve en neuromusculaire
aandoeningen.
13.15 - 13.40 uur
13.40 - 14.05 uur
In 2005 werd hij professor en in 2009 hoofd van het departement
revalidatie aan het Radboud Medisch Centrum. Hij werd benoemd
tot hoofdonderzoeker aan het Donders Instituut voor Brein, Cognitie
en Gedrag aan de Radboud universiteit en werd daar in 2011
hoofddocent.
Alexander Geurts is vicepresident van de Nederlandse vereniging voor
neurorevalidatie (DSNR) welke verbonden is met de World Federation
for Neurorehabilitation (WFNR). Hij is (co-) auteur van meer dan 150
geregistreerde artikelen (PubMed).
Symposium Limitless, 19 september 2014
• Martin Pusch
Martin Pusch was verbonden aan de
Justus Liebig University in Gießen. Sinds
1988 is hij in dienst bij Ottobock in
Duderstadt als Biomedical Engineer.
Projectervaring:
Ontwikkeling van testprocedures
en machines voor het uittesten van
prothesecomponenten volgens ISO 10328
deel 1 tot 4; aanpassen en installeren
van een kinematische en kinetisch
meetsysteem voor 3D gangbeeldanalyse
voor het lopen met een prothese in klinische omstandigheden.
Medeontwikkelaar van een kunstknie met een elektronische stand- en
zwaaifase; projectleider van een internationaal ontwikkelingsproject
van een zes-assige hydraulische loopsimulator voor het testen
van kunstvoeten. Projectleider bij diverse internationale
ontwikkelingsprojecten voor o.a. een energie-efficiënt enkelvoetapparaat; een controlestrategie voor het alternerend de trap op
gaan met een orthopedisch hulpmiddel.
Huidige activiteiten: Development Management for Electronics/
Adaptronics and Testing
• Jacqueline Batenburg Jacqueline Batenburg studeerde
gezondheidswetenschappen aan
de Erasmus universiteit Rotterdam,
Marketing en communicatie NIMA A,
Management en psychologie en NLP.
Zij is sinds 2009 Programmamanager
Zorginnovatie bij Unive-VGZ-IZA-Trias.
Daarvoor was zij beleidscoördinator
huisartsenzorg. Tot 2003 werkte ze als
14.05 - 14.30 uur
14.30 - 14.55 uur
Senior consultant bij het CBO.
Een van de belangrijke thema’s waar zij mee bezig is, is stimuleren
van zelfmanagement, bijvoorbeeld door e-health tools.
• Peter Bas Oosthoek Peter Bas Oosthoek is een innovatiemanager met passie voor toegepaste
technologie. Hij heeft een lange loopbaan
achter de rug in ICT, waarin hij de
laatste jaren de focus had op toepassing
van vernieuwende technologie voor
de verbetering van bedrijfsprocessen.
Nu werkt hij bij VGZ als manager ICT –
Technologie, Beleid en Architectuur en
helpt hij VGZ met ‘innovatie op basis
van Technology Push’. Daarbij is zijn scope zowel gericht op de
bedrijfsvoering van VGZ als op vernieuwing van zorg.
Zijn credo’s zijn: ‘innovatie is een kwestie van doen’, dus voor
zijn innovatie thema’s blijft het niet bij verhalen en presentaties,
maar stuurt hij zo snel als mogelijk aan op voor VGZ relevante
experimenten om snel inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde
van een nieuwe technologie. De thema’s die hij voor VGZ oppakt zijn:
Social Media, Internet of Everything, Big Data, 3D printen, Cloud en
Automation of Knowledge Work.
• Frans Philipszoon De arts, Frans Philipszoon, startte
in 2005 PhilMed Zorginnovatie,
een gespecialiseerd adviesbureau,
gericht op het toegankelijk maken van
innovatieve zorg. Analyse en strategische
marketingadviezen voor de optimale
beschikbaarheid van vergoedingen van
producten of zorgen zijn het werkterrein.
14.30 - 14.55 uur
15.15 - 15.40 uur
Concreet betekent dit:
• Analyse van de markt en vergoedingsstatus voor het in de markt
zetten van producten.
• Markttoegankelijkheid en terugbetaling van producten en
optimalisatie van de marktpotentie.
• Business development.
• Innovatieimplementatie.
Symposium Limitless, 19 september 2014
• Carlotte Kiekens
Carlotte Kiekens is als kliniekhoofd
verbonden aan de dienst Fysische
geneeskunde en revalidatie van UZ
Leuven en stuurt het revalidatiecentrum
campus Pellenberg aan. Na haar studie
aan de KU Leuven in 1988 specialiseerde
ze zich in de fysische geneeskunde en
revalidatie met opleidingen in Strasbourg
en Genève. Ze ging als revalidatiearts
aan de slag in UZ Leuven in 1993 waar
ze momenteel verantwoordelijk is voor de zorgprogramma’s perifeer
neurogene aandoeningen, spina bifida, polytrauma, brandwonden
en amputatie. Sinds 2004 is ze voorzitter van de Technische Raad
voor Rolstoelen van het RIZIV. Ze is lid van verscheidene verenigingen
en raden van bestuur in binnen- en buitenland. Ze is betrokken
bij wetenschappelijk onderzoek in verschillende domeinen en
publiceerde naast artikelen ook hoofdstukken in een tiental boeken.
• Jos Dekkers Jos Dekkers (1951) studeerde wiskunde
en bedrijfskunde en werkte als
onderzoeker bij de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).
Hier heeft hij onder andere onderzoek
gedaan naar vernieuwing van het stelsel
van ziektekostenverzekeringen.
Van 1987 tot 2009 werkte hij als manager
en directeur in de Rotterdamse haven,
o.a. bij containeroverslagbedrijf ECT,
ondernemersvereniging Deltalinqs en het
Havenbedrijf Rotterdam. Hier heeft hij
15.40 - 16.05 uur
16.05 - 16.30 uur
veel ervaring opgedaan met belangenbehartiging, public affairs en
communicatie.
In 2003 werd hij getroffen door een dwarslaesie T5 als gevolg van
een ongeval. Omdat zijn schouders, armen en handen nog normaal
functioneren, is hij vrij zelfstandig: autorijden en handbiken behoren
tot zijn dagelijkse activiteiten.
In 2009 is Jos met werken gestopt, omdat het werk met de
ongemakken van de dwarslaesie niet langer te combineren was.
Inmiddels is hij weer behoorlijk actief, ditmaal als vrijwilliger. Sinds
oktober 2012 is hij voorzitter van Dwarslaesie Organisatie Nederland
(DON).
• Mieke Cardol
Mieke Cardol begon haar loopbaan als
ergotherapeut in de revalidatie. In 2001
promoveerde zij aan de Universiteit
van Amsterdam op onderzoek naar
participatie en autonomie in de
revalidatie. Na haar promotie maakte zij
definitief de overstap van de ergotherapie
praktijk naar het onderzoek.
16.30 - 16.55 uur
Sinds 2012 werkt zij als lector Disability Studies; diversiteit in
participatie aan Hogeschool Rotterdam. Haar onderzoeksinteresses
liggen op de gebieden: leven met een beperking, maatschappelijke
participatie en eigen regie.
Centraal in haar onderzoek en onderwijs over diversiteit in
participatie staan beeldvorming, de context en de verschillende
gezichten van participatie.
Symposium Limitless, 19 september 2014
Programma
Programma
Workshops
workshops
10.45 - 12.15
10.45 - 12.15
•
PARALLELSESSIE 1
SPORT VS. DAGELIJKS LEVEN
Marije Smits
Monique Kalkman
Voormalig Paralympisch atlete en arts in opleiding
Voormalig Paralympisch rolstoeltennister en tafeltennister,
nu Paragolfster en Manager Participatie Welzorg
NEURO-ORTHOPEDIE
•
PARALLELSESSIE 2
Dries Glorieux Roeland Raijmakers Geavanceerde technologie in prothesen Geavanceerde technologie in orthesen
• Marije Smits
Marije Smits is een voormalig
Nederlands Paralympisch topatlete.
Zij verloor haar rechteronderbeen door
botkanker. Marije was gespecialiseerd
in de 100 m en het verspringen met
een sportprothese (categorie 42;
bovenbeenamputaties) en draaide
jarenlang mee met de internationale top.
Ze nam deel aan verschillende finales
van de Paralympische zomerspelen in
Athene, Peking en Londen en behaalde
• Monique Kalkman
meerdere medailles waaronder zilver op het verspringen tijdens de
wereldkampioenschappen in Christchurch (Nieuw Zeeland) in 2011.
Marije Smits is promovendus kindergastro-enterologie aan de
Universiteit van Amsterdam.
Zij combineerde topsport altijd met parttime promotie-onderzoek op
de kinder-maag-darm-lever-afdeling van het AMC Ziekenhuis en wil
na haar promotie haar artsenopleiding tot kinderarts vervolgen.
Met haar stichting Topsportmetzonderhandicap.nl ondersteunt
zij gehandicapte (top-) sporters in het bereiken van de top in hun
sporttak.
Monique Kalkman is Manager Innovatie
en Participatie bij Welzorg en grondlegger
van de stichting Going4Golf welke
zich inzet voor promotie van golf voor
mensen met een fysieke beperking. Van
1986 tot 1996 was zij proftennisster
in het rolstoeltennis en behaalde 6
wereldtitels en paralympische titels. Vóór
haar rolstoeltenniscarrière behaalde
Monique al goud in het tafeltennis bij de
Paralympics.
10.45 - 11.30 uur
10.45 - 11.30 uur
Monique startte in 1992 bij Sunrise Medical als Sales en Marketing
coördinator en werd achtereenvolgens Product Manager Europa,
Markt Manager UK en Markt Manager Europa. Maakte later de
overstap naar Welzorg in haar huidige baan. Zij was bestuurslid van
Ronald McDonald Sportcentrum en kreeg vele onderscheidingen
voor haar verdiensten in de sport en de promotie van de
gehandicaptensport.
Op dit moment is ze ambassadeur voor onder meer de Internationale
Tennisfederatie, het Fonds Gehandicaptensport en de Nationale
Sportweek.
Symposium Limitless, 19 september 2014
• Dries Glorieux
Dries Glorieux studeerde af als
bachelor Orthopaedic technology aan
de KHKempen in 2004. Hij startte zijn
loopbaan als orthopedisch technoloog
bij CTO in België. Vervolgens maakte hij
de overstap naar Ottobock en is hij sinds
2010 werkzaam voor het moederbedrijf
in Duitsland binnen het onderzoeks- en
ontwikkelingsteam.
Op dit moment is hij project manager en CPO expert.
Dries is voorzitter van ISPO Belgium sinds 2008, waar hij al sinds
2005 actief is. Hij zetelt in de opleidingsraad van het Thomas More
Instituut sinds 2009.
• Roeland Raijmakers
Roeland Raijmakers is al ruim 25 jaar
werkzaam binnen Ottobock en bekleedde
verschillende functies op zowel technisch
als commercieel gebied, in Benelux en in
Duitsland.
Als CPO ondersteunt Roeland de
orthopedische werkplaatsen en
voorschrijvers met name op het vlak van
maatorthesen zoals FreeWalk, E-Mag,
C-Brace en materialen.
11.30 - 12.15 uur
11.30 - 12.15 uur
Ottobock is een internationaal opererend bedrijf op het gebied van medische technologie.
Het doel van Ottobock is mensen te ondersteunen bij het behouden of terug krijgen van
hun bewegingsvrijheid, zodat zij beter in staat zijn te participeren en te (re-)integreren in de
maatschappij en in het dagelijkse leven.
Het ontwikkelen van innovatieve en hoogstaande technologische hulpmiddelen gebeurt in
nauwe samenwerking met de verschillende doelgroepen (orthopedisch technici, voorschrijvers en
eindgebruikers). Kennisuitwisseling is hierbij van groot belang.
•
Doelgroepen
•
Locatie
•
Informatie
artsen, fysiotherapeuten/kinesitherapeuten, ergotherapeuten,
orthopedisch technologen/instrumentmakers, zorgdeskundigen,
zorgverzekeraars, overige geïnteresseerden in dit vakgebied.
Het symposium vindt plaats in het Philips Stadion in Eindhoven
Frederiklaan 10, 5616 NH Eindhoven
Telefoon 00 31 (0)40 250 5505
Voor meer informatie over dit symposium neemt u contact op met
[email protected]
www.psv.nl/Philips-Stadion/Bereikbaarheid/Parkeergelegenheden.htm
Symposium Limitless, 19 september 2014
Algemene informatie
•
Inschrijven
De inschrijving wordt behandeld op volgorde van binnenkomst. Het
online inschrijfformulier vindt u via de link op de homepage naar het
symposium www.ottobock.nl of via [email protected]
GRAAG VERMELDEN OF U DEEL WILT NEMEN AAN
DE WORKSHOPS (WELKE SESSIES), LUNCH EN/OF
MIDDAGPROGRAMMA.
•
Kosten
•
Betalen
•
Annuleren
€140 p.p. excl. BTW
Alle deelnemers krijgen een eenmalige automatische incasso
toegestuurd. Gelieve deze per omgaande te retourneren. Na betaling is
uw aanmelding definitief.
Indien u vóór 1 september 2014 annuleert, ontvangt u de
deelnamekosten minus € 20,- administratiekosten retour. Ná 1
september bent u het volledige tarief verschuldigd. U kunt natuurlijk
altijd een plaatsvervanger laten deelnemen (gelieve dit vooraf door te
geven aan de organisatie).
Genium X3
Onvergelijkbaar
Notities
Otto Bock Benelux bv
Ekkersrijt 1412, 5692 AK Son en Breugel
The Netherlands
T +31 499 474-585 · F +31 499 476-250
[email protected] · www.ottobock.nl