Brussel, 17 februari 2014

Brussel, 17 februari 2014
Geachte mevrouw, geachte heer
Beste collega
Met dit schrijven wensen we u graag uit te nodigen op het Symposium "Medische Wereld
2014" op zaterdag 26 april 2014. Het symposium vindt plaats in auditorium Brouwer van
de Faculteit Geneeskunde en Farmacie te Jette.
We verwelkomen alle aanwezigen met een ontbijt en koffie waarna prof. dr. Alain Dupont,
decaan, het symposium officieel zal openen.
Verschillende professoren en belangrijke prominente figuren in de medische wereld zullen
fungeren als spreker en/of moderator gedurende dit symposium.
We zorgen voor een interessant programma dat bestaat uit 4 grote delen: Financiën in de
Praktijk, Politiek debat over de gezondheidszorg, Organisatie & onderzoek diabetes en
complicaties diabetes. Gedurende de hele dag is er catering voorzien.
Dr. Maggie De Block, Huisarts, UMC Fellow VUB & Staatssecretaris, en prof. dr. Paul De
Knop, Rector, ronden het symposium af met een slotwoord. De dag zal feestelijk afgesloten
worden met een mooie receptie.
Er is accreditering aangevraagd in Rubriek 6 "Ethiek en Economie" voor 3 Credit Points en
in Rubriek 3 "Nationale Vergaderingen" ook voor 3 Credit Points. Wij doen het nodige voor
de online registratie.
Voor meer informatie en inschrijvingen (verplicht en vóór 31 maart 2014) ga naar
www.medischewereld.be . Inschrijvingen zijn beperkt.
Wij hopen u te mogen verwelkomen op het symposium.
Met vriendelijke groeten
Namens het bestuur Medische Wereld
Dr. Ben De Brucker
Voorzitter Medische Wereld
Bijlage: Programma symposium “Medische Wereld 2014”
Programma “Medische Wereld 2014”
Financiën - Politiek Debat - Diabetes
08.15
Registratie & onthaal met koffie en ontbijtkoeken
09.00
Verwelkoming door Decaan Faculteit Geneeskunde & Farmacie
Prof. dr. Alain Dupont
09.10 – 10.30
Deel 1: Financiën in de Praktijk
Moderatoren: Prof. dr. M. Deneyer & Dhr. J. De Cock, UMC Fellow VUB

Quid werken via doktersvennootschap in gewijzigde context?
Dhr. P. Waltniel, bedrijfsrevisor

Instappen in een bestaande associatie: voordelen en risico’s
Meester J-L de Chaffoy de Courcelles, advocaat

Fonds voor medische ongevallen
Dhr. S. Mans, Jurist
10.30 – 11.00
Koffiepauze & bezoek aan de informatiestanden
11.00 – 12.45
Deel 2: Politiek Debat Gezondheidszorg 2014
Moderatoren: Prof. dr. H. Cammu & Dhr. G. Tegenbos
12.45 – 14.00

Dhr. Jo Vandeurzen, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid
en Gezin (CD&V)

Mevr. Maya Detiège, Vlaams Volksvertegenwoordiger SP.A

Dr. Louis Ide, Senator N-VA

Dhr. Peter Gysbrechts, Vlaams Volksvertegenwoordiger Open VLD

Mevr. Mieke Vogels, Vlaams Volksvertegenwoordiger GROEN
Lunch & bezoek aan de informatiestanden
14.00 – 15.30
Deel 3: Organisatie & onderzoek diabetes
Moderatoren: Prof. dr. F. Gorus & Dr. C. Verlinde


Diabetes in UZ Brussel, Prof. dr. M. Noppen, CEO UZ Brussel
Vijf uitdagingen voor de diabeteszorg van morgen
Prof. dr. L. Borgermans, Huisartsgeneeskunde VUB

Translationeel diabetesonderzoek vandaag en morgen
Prof. dr. B. Keymeulen, Diensthoofd Diabeteskliniek UZ Brussel
 Dr. E. Motté, ASO Interne Geneeskunde
 Dr. C. Muylaert, ASO Heelkunde
15.30 – 16.00
Koffiepauze & bezoek aan de informatiestanden
16.00 – 17.30
Deel 4: Complicaties diabetes
Moderatoren: Prof. dr. E. Debing & Prof. dr. J. Wens

Screenen voor gestationele diabetes: what is it good for?
Dr. M. Laubach, Dienstverantwoordelijke Verloskunde UZ Brussel

Kosten baten bij diabetisch macula-oedeem
Prof. dr. M. Ten Tusscher, Diensthoofd Oftalmologie UZ Brussel

Diabetesvoet: Handen in elkaar slaan om voeten te redden
Dr. D. Aerden, Vaatheelkunde UZ Brussel
Dr. A. Zeltzer, Plastische Heelkunde UZ Brussel
Prijsuitreiking “Beurs Medische Wereld 2014”

17.30
Slotwoorden



18.00
Prof. dr. N. Pouliart, voorzitter Opleidingsraad Geneeskunde VUB
Dr. Ben De Brucker, Voorzitter Medische Wereld
Dr. Maggie De Block, Huisarts, UMC Fellow VUB & Staatssecretaris
Prof. dr. Paul De Knop, Rector Vrije Universiteit Brussel
Aanvang receptie & muziek van Symfonisch Orkest VUB
Accreditering aangevraagd:
- ‘Ethiek en Economie’ (Rubriek 6): 3 Credit Points
- ‘Nationale Vergaderingen’ (Rubriek 3): 3 Credit Points