VOORAANKONDIGING SYMPOSIUM 10 april 2014 L.S.

VOORAANKONDIGING SYMPOSIUM 10 april 2014
L.S.,
Graag attenderen wij u op het interessante afrondende Symposium:
‘Hoe werken wij aan Eigen Regie en Zelfredzaamheid?’
dat wij organiseren vanuit het VBOB-Project ‘Wie dan leeft... wie dan zorgt?’
ZorgRuilBrabant/Kwetsbare Ouderen.
Een kleurrijk palet van burgerinitiatieven ontstaat om het gat op te vullen, dat valt als gevolg
van het terugtreden van de overheid.
Het project ‘Wie dan leeft... wie dan zorgt? ZorgruilBrabant is één van die burgerinitiatieven!
Binnen dit VBOB- project is gewerkt aan Bewustwording van de noodzaak van eigen regie en
onderlinge zelfredzaamheid van burgers, vanuit het principe van wederkerigheid.
Datum
Tijd
Locatie
: 10 april
: 13.00 tot 17.00 uur
: Van der Valk Hotel ’s-Hertogenbosch – Vught
Bosscheweg 2 | 5261 AA Vught T: +31 (0) 73 658 77 08
- Goed bereikbaar met de auto en OV (vanaf CS Den Bosch, ieder kwartier,
buslijn 68,69 of 140, stop aangeven bij de chauffeur).
- Rolstoeltoegankelijk.
Deelname aan dit symposium is kostenloos.
Noteer s.v.p. deze datum alvast in uw agenda!
En geef u vast op via het e-mailadres: [email protected] o.v.v. SYMPOSIUM 10 april
U krijgt na uw aanmelding een bevestiging met een routebeschrijving.
Met vriendelijke groet, mede namens de programmacommissie,
Riet Hammen
Projectleider
1
PROGRAMMA
13.30 – 13.35
13.35 - 14.15 u.
Opening en welkom door de dagvoorzitter: Jan Kuipers
Dr. Martin Schulz
Hij zal ingaan op burgerinitiatieven in Nederland, met een doorkijkje naar het
project ZorgRuilBrabant.
14.15 - 14.45 u.
Mr. Wiro Gruisen MHA
Zorgverzekeraars focussen ook op de eigen regie van hun cliënten!
Hoe doen zij dat en waarom?
Pauze
Riet Hammen-Poldermans, projectleider ZorgRuilBrabant
‘Wederkerigheid’ als filosofie, als sociaal-psychologisch principe en als methode’:
een toelichting door de projectleider van dit VBOB-project.
Het Ruilprincipe vormde een centraal discussiepunt in alle drie de pilots binnen
het project zowel in Best, Rijen als in Breda.
Daarom aansluitend:
Sprekende ‘verhalen uit de locale praktijk’:
een interview met participanten uit de pilots.
Lancering van een nieuwe informatieve Website: Kwetsbare Ouderen.
Zoeken met gemak naar hulp voor ouderen in de familie of in uw buurt!
14.45 - 15.15 u.
15.15 - 16.00 u.
16.00 - 16.15 u.
16.15 - 16.30 u.
Afronding met een slotwoord door de Provincie, Frits Letschert
16.30 - 17.00 u.
Drankje met gelegenheid na te praten.
.
Achtergrond sprekers:
- Jan Kuipers: oud-directeur BOZ en lid van de Denktank van het project.
- Dr. Martin Schulz: zelfstandig onderzoeker en docent voor het openbaar bestuur en de non-profit
sector, thans is hij Academic Director van de Master in Public and Non-profit Management van TiasNimbas
Business School (a.i.) en tevens senior onderzoeker verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar
Bestuur (NSOB) in Den Haag en aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur van de Universiteit van
Tilburg.
In 2013 schreef hij over de bestendiging van het toenemende burgerinitiatief in de vorm van sociaal
ondernemerschap (met anderen) het boek 'De koopman als dominee'.
Ook was hij betrokken bij het werk van de VNG-denktankcommissie die het rapport 'Van eerste overheid
naar eerst de burger' publiceerde.
- Mr. Wiro Gruisen MHA: Sinds 2012 Manager Regio-regie bij CZ. Eerder was hij bij CZ als manager
van de afdeling Zorginnovatie betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe concepten op het gebied van
ketenzorg voor chronisch zieken, keuze-ondersteuning voor verzekerden en preventie. Hij schreef een
hoofdstuk in het eind vorig jaar bij Kluwer verschenen boek ‘Ruimte voor regie, pioniers over
zelfmanagement in de zorg’. Het regioregie-concept, waarmee in vier proefregio’s wordt geëxperimenteerd,
is vooral gericht op de implementatie van verbeterinitiatieven.
- Riet Hammen-Poldermans: projectleider van het project ‘Wie dan leeft... wie dan zorgt?’
ZorgRuilBrabant/Kwetsbare Ouderen, implementatie van haar proefschrift ‘Wie dan leeft..., wie dan zorgt?’
(Delft, 2008).
- Frits Letschert: Coördinator Sociale Infrastructuur en Samenleving, Provincie Noord-Brabant.
2