Ledenprogramma 2014 - The Competence Group

Ledenprogramma 2014
De netwerkgroep Medische Hulpmiddelen is ontstaan
rond de implementatie van het Convenant Veilige
Toepassing van Medische Technologie. In overleg met
inhoudelijk deskundigen van meer dan tien ziekenhuizen
is het Ledenprogramma 2014 opgesteld. Hierbij nodigen
wij u van harte uit om lid te worden van deze unieke
netwerkgroep en op donderdag 6 maart aanstaande
de eerste ledenbijeenkomst bij te wonen.
Ledenprofiel netwerkgroep
Bestuurders en directeuren van Nederlandse ziekenhuizen, Hoofden HRM, Kwaliteit, Opleidingen
en Veiligheid, klinisch fysici, medisch specialisten en stafadviseurs.
Programmadoelen 2014
Het ontwikkelen generieke bekwaamheidseisen
Bijvoorbeeld uitgaande van QMT van TNO (23 apparaten) per technologisch hulpmiddel één
generieke e-learning met organisatiespecifieke toepassing (lasers, pompen etc.)
Het ontsluiten van kennis en producten en het delen van informatie vanuit de aangesloten
ledenorganisaties
Het definiëren van veldnormen
Bijvoorbeeld rond bekwaamheid, borging en beoogd niveau
Opleveren van digitale oplossingen/leermiddelen
Ledenbijeenkomst gemist?
Geen probleem. U kunt gedurende het
hele jaar lid worden van de netwerkgroep,
aansluiten op het Ledenprogramma en
voortaan geen enkele Ledenbijeenkomst
meer missen. Wij houden u helemaal bij!
Data ledenbijeenkomsten
Donderdag 6 maart 2014: NIVEL: ‘Veilige toepassing van
medische technologie – aanbevelingen uit onderzoek’
Donderdag 8 mei 2014: The Competence Group (TCG):
‘Toetsing en borging van bekwaamheden’
Donderdag 3 juli 2014: nader te bepalen door de leden
van het netwerk
Donderdag 11 september 2014: nader te bepalen door de
leden van het netwerk
Donderdag 27 november: jaarlijks symposium
‘Patiëntveiligheid en Medische Technologie’ 2014.
Kosteloos toegang tot symposium voor twee personen.
Zorg Leren Netwerk | p/a The Competence Group B.V., Lorentzlaan 3, 3401 MX IJsselstein (UT)
Bel tijdens kantooruren (030) 256 56 25, of stuur een e-mail naar [email protected]
Aanmelden lidmaatschap
Zorg Leren Netwerkgroep ‘Medische Hulpmiddelen’
De netwerkgroep Medische Hulpmiddelen is het
nieuwste onderdeel van het landelijke Zorg Leren Netwerk,
in 2005 opgericht door TCG. Het doel van dit netwerk is de
bevordering van digitaal opleiden en ontwikkelen in de
Nederlandse gezondheidszorg. Inmiddels hebben tientallen
ziekenhuizen en instellingen zich bij het Zorg Leren Netwerk
aangesloten, van waaruit zij gezamenlijk hun ruim 100.000
zorgprofessionals ondersteunen.
Waarom lid worden
Deelname aan netwerkgroep Medische Hulpmiddelen is op basis van lidmaatschap van uw organisatie.
Als lid krijgt u onder andere toegang tot praktische kennisdelingsbijeenkomsten, advies inzake het
borgen van bekwaamheden in relatie tot het Convenant en kosteloos toegang tot het jaarlijkse
symposium 'Patiëntveiligheid en Medische Technologie'.
Toegang tot groot en uiterst professioneel netwerk rond het ontwikkelen van zorgorganisaties
Toegang tot vijf thematische netwerkbijeenkomsten. Per bijeenkomst kunt u verschillende
functionarissen afvaardigen, afhankelijk van het thema. Strategisch/tactisch: lezingen, gevolgd door
kennisdelen rond gemeenschappelijke thema’s. Operationeel/praktisch: uitwisselen van producten
en de gezamenlijke ontwikkeling van digitale oplossingen
Leveren inhoudelijke bijdrage aan het Ledenprogramma, het symposium en de te ontwikkelen
organisatieoplossingen in relatie tot het Convenant
Aanmelden organisatie
Het lidmaatschap kost € 2.500,- per jaar. Is uw organisatie al lid van andere netwerkgroepen? Dan geldt
50% korting. Vul het online aanmeldformulier in of onderstaande gegevens, en neem dit document
mee naar de eerste bijeenkomst op 6 maart. Uiteraard kunt u voor aanvang ter plaatse nog informatie
inwinnen of contact opnemen met Mireille Boonstra-Kints, coördinator Zorg Leren Netwerk.
Organisatie:
Naam contactpersoon:
Telefoon (direct):
E-mail:
Zorg Leren Netwerk | p/a The Competence Group B.V., Lorentzlaan 3, 3401 MX IJsselstein (UT)
Bel tijdens kantooruren (030) 256 56 25, of stuur een e-mail naar [email protected]