NIEUWE ROLLEN IN DE BOUW - Technische Universiteit Eindhoven

Jaarsymposium AC-ADMS 2014
NIEUWE ROLLEN IN DE BOUW
DINSDAG 25 MAART 2014
TU/e CAMPUS, AUDITORIUM, BLAUWE ZAAL
NIEUWE ROLLEN IN DE BOUW
De omgeving verandert in ongekend hoog tempo.
Gebruikers worden bewuster en mondiger, architecten zitten in zwaar
weer en zoeken aansluiting bij de gebruiker en de aannemer wordt
naast maker ook aanbieder van concepten. De nieuwe media zetten
de meerwaarde van de handel en makelaardij onder druk, de industrie
rukt op met oplossingen en niet met slechts producten. Trendsettende
ontwikkelaars denken in waarden in plaats van kosten. In die kolkende
markt ontstaan vanzelfsprekend ook nieuwe rollen.
Vastgoed geen product maar dienst
Gebouwen faciliteren een gebruikersproces. Dat opent deuren voor
bouweconomen die mede het programma van eisen zullen bepalen.
Waar verrassend veel budget ter beschikking komt, maar waar
uiteindelijk met een lagere exploitatie afgesloten wordt. Nieuwe
vormen van daaraan gekoppelde financieringen zullen dit in de
toekomst mogelijk maken. Bijvoorbeeld door vastgoed niet als product
maar als dienst te zien. Huur je een kantoor per m2 vloeroppervlak,
huur je een gefaciliteerde werkplek of reken je af op basis van
werknemers-output? Dat raakt tevens de essentie van duurzaamheid.
Dat alles roept vragen op zoals: “Wat betekent dat voor mij?, waar
staan mijn concurrenten?, welke nieuwe rollen zouden mij kunnen
verrassen?, hoe ziet dat eruit?, levert het ook kansen op?”
Het jaarsymposium AC-ADMS heeft in haar 14-jarig bestaan een
duidelijke status verworven en daarmee een trouw bezoekerspubliek.
Met heldere visies op de toekomst. Met een bezoekersmix van trouwe
alumni, industrie, gemeenten, ontwerpers en opdrachtgevers. Met een
interessant pluriform debat.
Met ontmoetingen en herenigingen van mensen die gemeenschappelijk
zijn gevormd door de ADMS-opleiding.
Kortom: Het symposium biedt inspirerende presentaties van sprekers
die zelf hebben gekozen voor transitie en daar een expliciete
mening over hebben. Over het veranderen als proces maar ook over
de veranderingen zélf en voorts wat er nog allemaal op ons af gaat
komen.
Het symposium biedt een platform voor interessante discussies, die
dit jaar tijdens het symposium ook via de nieuwe media interactief
gevoerd zullen worden. Natuurlijk ook op de innovatiemarkt bij de
borrel.
Ons doel is dat u rijker naar huis gaat. Wellicht door het programma
geïnspireerd, eventueel zelfs met een concreet idee of nieuwe
interessante mensen. Wij faciliteren, de rest is aan u.
PROGRAMMA 25 MAART
CAMPUS TU/e
DE BLAUWE ZAAL
13.30 uur
Introductie Symposium ‘Nieuwe rollen in de bouw’
Dagvoorzitter Thomas Verhagen en Elphi Nelissen, decaan van de faculteit Built Environment
13.40 uur
Visie van de Rijksbouwmeester
Frits van Dongen, Rijksbouwmeester
14.00 uur
Plug & Play in winkelgebieden van stations
Jerry Lok, projectdirecteur Nederlandse Spoorwegen
14.20 uur
Vragen uit de zaal
14.30 uur
Een gebiedsaanpak en de revolverende inzet van kapitaal
Ben Santbergen, Senior Investmanager BHB Capital, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij
14.45 uur
Innoveren als proces van vragen, luisteren en ontwikkelen
Dick Bouman, partner HEVO
15.00 uur
Koffie/thee pauze
15.20 uur
Nieuwe rollen van de architect over samenwerken met een grote aannemer (met inzet van BIM)
Ernstjan Cornelis, directeur uitvoering en financiën Atelier Pro Architecten
15.35 uur
Slimbouwen, reorganisatie van een bouwproces
Bert Lieverse, directeur Slimbouwen
15.50 uur
Plenaire discussie met de sprekers
16.20 uur
Afsluiting van het symposium
Harry Timmermans, wetenschappelijk directeur ADMS TU/e
16.25 uur
Netwerkborrel
De 3TU.School for Technological Design, Stan
Ackermans Institute, biedt 20 tweejarige
postdoctorale ontwerpersopleidingen aan. Dit
instituut is een samenwerkingsverband van de
drie Nederlandse technische universiteiten:
Technische Universiteit Delft, Technische
Universiteit Eindhoven en Universiteit
Twente. Voor meer informatie: www.3tu.nl/
sai.
Voor vragen kunt u contact opnemen met het
secretariaat van ADMS
Architectural Design Management Systems
Vertigo 2.08
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
Tel. 040 247 2715
Fax. 040 247 8488
Email: [email protected]
www.tue.nl/adms
Wie mogen dit symposium niet missen
De doelgroepen voor dit symposium zijn personen en organisaties uit
het bedrijfsleven die zich bezighouden met ontwikkelprocessen en
ontwerpmanagement in de bouwwereld in de ruimste zin van het woord.
Kortom, gemeenten, opdrachtgevers, projectontwikkelaars, toeleveranciers
in de bouw, projectmanagers en projectmanagementorganisaties, woningcorporaties , grote gebouwenbeheerders, architecten en adviseurs.
ADMS (Architectural Design Management Systems)
ADMS is een tweejarige fulltime postdoctorale ontwerpersopleiding van
de 3TU.School for Technological Design, Stan Ackermans Institute. ADMS
is onderdeel van de TU/e Graduate School. De opleiding stelt zich ten
doel specialisten op te leiden die in staat zijn innovatieve ontwerp- en
ontwikkelprocessen in te richten die leiden tot duurzamere ontwerpen voor
bouw- en stedenbouwkundige projecten. De opleiding wordt inhoudelijk
verzorgd door de faculteiten Bouwkunde en Industrial Engineering &
Innovation Science van de TU/e. Aanvullende informatie over de opleiding
is te vinden op de ADMS website: www.tue.nl/adms
AC (Appellation Contrôlée)
AC is de alumnivereniging van ADMS, opgericht in 1996 door de eerste
lichting van ADMS. Jaarlijks wordt een aantal activiteiten georganiseerd
met als doel elkaar te ontmoeten en kennis en ideeën uit te wisselen. Dit
symposium draagt daaraan bij.
Symposium en de sprekers
Op de website www.tue.nl/adms vindt u nadere informatie over dit
symposium en de sprekers.
Inschrijving en deelnamekosten
U kunt zich aanmelden voor dit symposium op www.tue.nl/adms. De kosten
voor deelname bedragen 225 euro per persoon. Echter wanneer u zich
inschrijft vóór 1 maart, betaalt u slechts 195 euro! Voor de gereduceerde
tarieven voor specifieke doelgroepen verwijzen wij u naar de website.