Blad 2 - DO NLW - aug 2014-Default

W estm i
BLAD 1
15
13
11
9
I
II
KRP Noordlangeweg - Westmiddelweg
Plateau 60km/h, 8cm hoog
Noordlangeweg in de voorrang
Noordlangeweg
12
passeerstroken
gecombineerd met in- / uitritten
10
8
I
II
II
Sluis gemotoriseerd verkeer
- conform detail
III
C
Noordlange
g
we
e
g
n
a
l
d
Noor
C
12
10
II
III
passeerstroken
gecombineerd met in- / uitritten
KRP Noordlangeweg - Oostmiddelweg
Plateau 60km/h, 8cm hoog
Noordlangeweg in de voorrang
Noordlangeweg
BLAD 3
as-markering
rijbaan fietstraat
rood asfalt
insteek
bestaande watergang
asfalt
zwart
grasberm
asfalt
zwart
bestaande
verharding
relecterende paal
velopa traffic
taludmarkering
1.75
3.5
passeerstrook
asfalt
1.75
bestaande kant
verharding
in- / uitrit
passeerstrook
asfalt
grasberm
grasberm
1.
40
var
betonnen middengeleider
hoog 0,17m
verlichtingsmast
ca 2.88
R
pijlmarkering
fietsrichtingen
ribbelstrook
1.
00
ribbelstrook
ribbelstrook
overrijdbaar
printbeton
2
1
ribbelstrook
bestaande rijbaan
taludmarkering
1:10
fietstraat
rood asfalt
5
grasberm
haaientand 50x50
1:10
10.25
R
2.50
fietstraat
rood asfalt
10.25
ribbelstrook
ribbelstrook
grasberm
ribbelstrook
9.50
grasberm
grasberm
blokmarkering 50x50
0,5-0,5 (0,10)
gras
berm
passeer
strook
rood asfalt
passeer
strook
verlichtingsmast
blokmarkering 50x50
trottoirband 18/20
ribbelstrook
R
C
C
haaientand 50x50
grasberm
5
R
1
2
in- / uitrit
overrijdbaar
printbeton
Sluis gemotoriseerd verkeer - schaal 1:100
knip fietsstraat
BLAD 1
bestaande kant
verharding
grasberm
BLAD 3
BLAD 2
taludmarkering
NOORDLANGEWEG
Definitief ontwerp
0
5
:
1
l
a
a
h
c
s
t
a
a
r
t
s
s
t
e
i
f
gwe
g
n
a
l
d
r
o
No
ELCI
PEPROF
NCI
PRI
Blad 2 van 3
www.buiten-ruimte.nl
KRP Noordlangeweg - Westmiddelweg - schaal 1:100
overgang naar fietsstraat
getekend:
M. Brust
25-08-2014
schaal:
1:500
formaat:
A0
gecontroleerd:
R. van der Geld
26-08-2014
opdrachtgever:
Gemeente Moerdijk
status:
Definitief
tekeningnummer:
2012USG01-TKD02