Ontwerp

A1
c a 49
.00+
Talud
kruin
erfgre
n
s
P-plaa
ts
47.70
+
48.55
+
47.60
+
47.60
+
B
47.65
+
Kants
Platanenlaan
Talud
teen
Groen
strook
Trotto
irband
teen
sw
47.75
+
C
Rijbaa
n
47.55
Rijbaa
n
+ sw
C1
4.7 m
Kants
teen
2.5 m
46.95
+ sw
P-plaa
ts
47.85
+
47.75
+
47.50
- +47.58
sw
47.05
+
+ sw
47.55
+ sw
Trotto
46.85
irband
+ sw
Hekw
erk
46.80
46
.5
7
+
+ sw
46.85
+ sw
B1
46
.
10
+
46
.5
0+
Talud
Gebo
uw
Flat
46.75
+
1.9950
45.08
A
+
45
.65
+ 256
+ 240
+ 224
+ 208
+ 192
+ 176
+ 160
+ 144
+ 128
+ 112
0.30 m
Opsluitband 20x10
Trap element
+ 96
+ 80
+ 64
+ 48
45.30
+
+ 32
+ 16
-0-
5.30 m
Principe detail: trap tbv achteringang Kleine Kampen flat
47.70+
47.60+
2.44 m
46.20+
9.95 m
46.20+
19.53 m
46.80+
8.27 m
46.90+
4.28 m
47.50+
1.20 m
47.60+ sw
4.70 m
49.00
2.25 m
47.85
2.25 m
0.19 m
47.75
47.85
47.75
4.70 m
47.65
2.17 m
47.60
47.55
47.60
47.65
3.90 m
47.75
47.85
47.75
46.75
46.75
3.85 m
26.60 m
0.19 m
0.50 m
5 streks molgoot betonstraatstenen 80 mm kleur grijs in specie stellen
betonstraatstenen 80 mm kleur grijs, keeperverband met keperstenen
betonstraatstenen 80 mm kleur grijs, keeperverband met keperstenen
grasbetontegels 100 mm kleur grijs verband zie detail,
vakken worden gescheiden door 1 strek BSS grijs op de kant
trottoirband 0.18/0.20x0.25 zicht 0.10
5.00 m
stelspecie incl. steunrug tbv trottoirband 0.05 m3 per m1
straatlaag zand 0.05 m dik
straatlaag zand 0.05 m dik onder rijbaan/ 0.25 onder trottoir
menggranulaat gradatie 0-32, 0.30 m dik
menggranulaat gradatie 0-32, 0.30 m dik
stelspecie tbv molgoot
Trottoirband 18/20x25 10cm zicht
Bss grijs op de kant gestraat
0
3
6
Grasbeton tegels 40-60 8cm dik
met grond invegen
Meters
Strek Bss aan de kop van het vak
in kleur van de rijbaan.
4.70 m
grasbetontegels 100 mm kleur grijs verband zie detail,
vakken worden gescheiden door 1 strek BSS grijs op de kant
trottoirband 0.18/0.20x0.25 zicht 0.10
2.50 m
stelspecie incl. steunrug tbv trottoirband 0.05 m3 per m1
Tekeninggegevens
straatlaag zand 0.05 m dik
Gewijzigd
menggranulaat gradatie 0-32, 0.30 m dik
Getekend :
2.50 m
Datum :
Getekend :
Datum :
23-06-2014
Principe detail: parkeerplaats
Project
Schets voorstel aanleg P-plaats
Locatie aan achterzijde flat De Kleine Kampen
Schaal :
Formaat :
Onderwerp
Projectnummer :
Bestandsnaam :
Directory :
Bezoekadres :
NieuweVeenendaalseweg 75
3911 MG Rhenen
Postadres :
Postbus 201
3910 AE Rhenen
tel.nr. : 0317 - 681 681
fax.nr.: 0317 - 617 064
E-mail: [email protected]
Tekening nummer :