Tekening Fazantenstraat

lp
lp
Verklaring
Bestaande situatie
Werkgrens
Inrit
- hergebruik betonstraatsteen keiformaat
- kleur grijs
Voetpaden
-hergebruik betontegels 300x300x45mm
-kleur grijs
Voetpaden t.p.v. inritten
- betontegels 300x300x80mm
-kleur:grijs
parkeervak
- hergebruik betonstraatsteen keiformaat
- kleur: grijs
Erfscheiding
Erfscheiding
Drempel
- hergebruik betonstraatsteen keiformaat
- kleur: grijs
voetpad
- betontegels, 45mm, grijs
- straatlaag, 50mm
- zandbed, aanvullen met vrijkomende zand bij ontgraving
1.80
rijweg
- SMA-NL, 30mm
- AC11, 45mm
- AC22, 55mm
- menggranulaat, 250mm
4.75
2%
2.60
voetpad
- betontegels, 45mm, grijs
- straatlaag, 50mm
- zandbed, aanvullen met vrijkomende zand bij ontgraving
1.80
Drempel
- betonstraatsteen keiformaat
- kleur: grijs
Rijbaan
- asfalt
Voetpaden (t.p.v. bochten)
- straatbakstenen waalformaat
- kleur: geel
2%
2.52
2.42
2.47
2.52
2.60
2.42
Trottoirband 130/150 x 200 mm
Goottegel 150x300x60 mm
Gemeente Amersfoort
Reconstructie Fazantenstraat, Korhoenstraat en Liendertsedreef
Fazantenstraat (2e fase)
- nieuwe situatie
1400303
-- -GN
WS
25-06-2014
Principeprofiel 1
Schaal 1:50
P-02
Postbus 33
3770 AA Barneveld
E. [email protected]
W. www.cicomengineering.nl
T. 0342 - 76 00 12
F. 0342 - 76 00 15
Definitief
Bestand: 1400303B.DWG
A1
Deel 1: Fazantenstraat (2e fase)
1:200