Antwerpen

2S ]RHN QDDU QRJ
PHHU WRIIH MREV
LQ $QWZHUSHQ"
6XUI QDDU -REDWEH$QWZHUSHQ
Onze adviseurs luisteren graag
naar uw verhaal voor het gepaste advies
5HSRUWHU WHU SODDWVH %DUW 5RJJHPDQ
Bart [email protected]lenet.be
:LOW X DGYHUWHUHQ"
Sofie Nauwelaerts - 03 210 03 09
Info nodig?
[email protected] - 02 467 48 00
-REV LQ WH YXOOHQ"
Mieke Van Gheluwe - 03 210 02 34
-2%6
IN DE KIJKER
2LOWDQNLQJ 6ORWKDYHQ $QWZHUS
2SHUDWRU 5DLO 5RDG
9'$%
$17:(53(1
$QWZHUSVH %RXZZHUNHQ
3URMHFWPDQDJHU LQGXVWULH
$17:(53(1
&RGLSDFN
0DUNHWLQJ ([HFXWLYH
2/(1
*HPHHQWH 5XPVW
'LHQVWKRRIG 3HUVRQHHOVGLHQVW
58067
6RPHGL
$UWVHQEH]RHNVWHU &RPPXQLFDWLHYHUDQWZRRUGHOLMNH
+(,67 2' %(5*
*HPHHQWH 6LQW.DWHOLMQH:DYHU
*HPHHQWHVHFUHWDULV
6,17.$7(/,-1(:$9(5
217'(. '(=( (1 0((5 -2%6
23 -2%$7%(
“Sectorale aanpak komt op voorgrond”
MREV RS -REDWEH
9'$% SDVW LQ UHJLR $QWZHUSHQ GLHQVWYHUOHQLQJ DDQ
9'$% KHHIW SHU VHSWHPEHU LQ GH UHJLR $QWZHUSHQ HHQ
YHUQLHXZG GLHQVWYHUOHQLQJVPRGHO JHODQFHHUG 'DW LV
JHEDVHHUG RS GULH SLMOHUV PHHU EHSDDOG GH ZHUNZLQNHOV
GH 9'$%VHUYLFHSXQWHQ SHU VHFWRU HQ GH VSHFLͤHNH EH
JHOHLGLQJ 'H VHUYLFHSXQWHQ NULMJHQ HHQ JURWHUH URO
Terwijl tot nu de werkwinkel als eerste contactpunt een heel
pakket aan taken op zich nam, wordt de sectorale aanpak nu
meer naar het voorplan geschoven. “Door de taken meer te
verdelen, kunnen we de werkzoekende sneller op weg helpen.
De werkwinkels, zeven in totaal, zijn voortaan ook langer open”,
verduidelijkt regiomanager Ingrid Mertens.
:HUNZLQNHOV
“De werkwinkel blijft weliswaar het eerste contactpunt, maar
het accent komt op andere functies te liggen. Het uitgangspunt
is om met de werkzoekende zo snel mogelijk tot een kwaliteitsvol dossier te komen zodat die zelfredzaam wordt en actief op
zoek kan naar vacatures. In de werkwinkels zetten we in op
oriëntering en screening”, verduidelijkt ze.
6HUYLFHSXQWHQ
In de VDAB-servicepunten die elk een specialisatie in een
bepaalde sector hebben, ligt de focus op bemiddeling. Deze
dienst is het contactpunt voor werkzoekenden met een realistisch jobdoelwit in een specifieke sector die zonder veel
belastende randfactoren vlot aan de slag kunnen. Voor hen
staan consulenten ter beschikking die de sector door en door
kennen en die aan de slag gaan met tools als werkplekleren,
beroepsoriënterende stages en jobhunting om een gepaste job
te vinden. Ook voor bedrijven is het servicepunt een ideale partner in hun zoektocht naar geschikte krachten. SZervicepunten
zijn er voor horeca en schoonmaak (Somersstraat Antwerpen),
industrie (werkwinkel Deurne), business en ICT (werkwinkel
Antwerpen-Luchtbal) en voor verkoop, diensten en cultuur,
hout en bouw, transport en logistiek en zorg (werkwinkel
Antwerpen-Copernicus). Ook de dienstverlening van de vier
Talentenhuizen, met name Talentenfabriek, Talentenwerf,
Talentenstroom en Onderwijstalent, wordt voortgezet.
6SHFLͤHNH EHJHOHLGLQJ
Ten slotte is er de specifieke begeleiding. “Deze dienst is het
contactpunt voor burgers met een grote(re) afstand tot de
arbeidsmarkt. Voor die mensen spelen extra factoren zoals
medische problemen en anderstaligheid.
De focus ligt daar op nauwe begeleiding via face to face contact. Door de werkwinkels van een aantal taken te ontlasten,
komt daar meer tijd voor vrij. Binnen de specifieke begeleiding wordt ook gewerkt rond sociale economie omdat voor
deze groep van mensen dit vaak een middel is om te kunnen
doorstromen naar het normale arbeidscircuit”, licht Ingrid
Mertens toe.
Voor de job van je leven dicht bij huis surf je naar Jobat.be/Antwerpen
2
\
Dankzij dit traject durfde ik de
stap eindelijk te wagen om het
roer volledig om te gooien: ik
start na 10 jaar loopbaan met
een opleiding als kleuterjuf en
ga halftijds werken!
Ik ontdekte dat mijn huidige
job me helemaal op het lijf
geschreven is. Nu ik mezelf écht
heb leren kennen, kan ik verder
op zoek naar nieuwe
uitdagingen in mijn werk.
Ik heb geleerd om de dingen
eens vanuit een ander perspectief te bekijken en te relativeren.
Als persoon voel ik me erg
gewaardeerd, het is fijn dat er
oprecht naar je wordt geluisterd.
Sara
Piet
Jenny
[
LOOPBAANBEGELEIDING IS ALTIJD EEN GOEDE ZET!
Haal je nog voldoening uit je huidige job? Zit je vandaag op de juiste plek? Wil jij weten hoe je jouw competenties optimaal kan
inzetten? Of wil je in kaart brengen hoe jij je loopbaan verder vorm kan geven? Dan is het tijd om een nieuwe impuls te geven aan je
carrière, bij je huidige werkgever of bij een nieuwe…
t
t
&FO FSWBSFO FYQFSU WBO .PUNBOT7BO )BWFSNBFU IFMQU KF PN KF
IVJEJHF XFSLCFMFWJOH CFXVTU JO LBBSU UF CSFOHFO
7JB JOEJWJEVFMF HFTQSFLLFO FO PFGFOJOHFO HB KF TBNFO BBO EF
TMBH PN JO BMMF WFSUSPVXFO FFO CFUFS CFFME UF LSJKHFO WBO XJF KF
FJHFOMJKL CFOU XBU KF LBO FO XBU KF QSFDJFT XJM CFSFJLFO
t
t
%JU WFSUBBMU [JDI JO FFO QFSTPPOMJKL POUXJLLFMJOHTQMBO XBBSNFF
KF DPODSFUF TUBQQFO LBO POEFSOFNFO 0Q XFH OBBS FFO
[JOWPMMF MPPQCBBO EJF IFMFNBBM BBOTMVJU CJK KF UBMFOUFO ESPNFO
BNCJUJFT FO UIVJTTJUVBUJFy
;P LBO KF PPL JO EF UPFLPNTU [FMG DPOTUSVDUJFG CMJKWFO XFSLFO
BBO KF QFSTPPOMJKLF POUQMPPJJOH FO XFSLUFWSFEFOIFJE
Meer weten over onze officieel erkende loopbaanbegeleiding op maat en de aanvraag van loopbaancheques?
Kijk op www.motmansvanhavermaet.be
hasselt | Genk | Herentals | 011 30 35 00
[email protected] | www.motmansvanhavermaet.be
LOOPBAANBEGELEIDING
$6$'9(1785( =2(.7
$9217885/,-.( &2//(*$Í6
Als specialist in vrijetijdskleding in al zijn facetten vind je bij A.S.Adventure al wat je
nodig hebt om je degelijk voor te bereiden voor je reis naar welke bestemming ook.
En aangezien je vanzelfsprekend niet altijd op avontuur moet gaan om je vrije tijd op
een aangename manier door te brengen, kun je bij A.S.Adventure ook terecht voor een
uitgebreide Fashion collectie voor dames, heren en kinderen.
Ook dit is A.S.Adventure!
Voor regio Antwerpen zijn we op zoek naar (m/v)
(Trainee) Store Manager
En méér specifiek:
Antwerpen Meir: Assistant Store Manager
Wijnegem: Verkoopmedewerkers Action & Fashion
Schoten: Verkoopmedewerker Travel
Fietstechnieker
Mechelen: Verkoopmedewerkers Outdoor & Fashion
Onze troeven
• Een functie boordevol afwisseling met ruime verantwoordelijkheden
in een sterk groeiende en innovatieve retailketen.
• Intensieve opleidingsprogramma’s, avontuurlijk aangelegde collega’s
en een gedreven managementteam.
• Een marktconform loon in verhouding tot je competenties en ervaring.
Ga jij de uitdaging aan?
Solliciteer dan bij voorkeur online via www.asadventure.com/jobs
(selecteer regio) of stuur snel je sollicitatiebrief en cv naar
[email protected]
Voor een volledig overzicht van al onze vacatures, kan je terecht op: www.asadventure.com
Voor meer informatie
A.S.Adventure
Valerie Van Bruwaene
Smallandlaan 9
2660 Hoboken
tel. 03 828 30 15
3
24 september 2014
Een event om reikhalzend
naar uit te kijken
Bent u gelukkig
(op het werk)? www.pmclub.be
maakt deel uit van EIFFAGE BENELUX,
een sterke en gediversifieerde groep met 16 ondernemingen, 2000 medewerkers en 600 miljoen euro omzet.
AB is met 200 medewerkers actief in de burgerlijke bouwkunde en de
gebouwen, dit in openbare en private markten, in publiek-private samenwerking en in de industrie.
De verscheidenheid aan projecten en disciplines binnen een groepsstructuur behorend tot de Europese top, geven je maximale ontplooiingskansen en doorgroeimogelijkheden.
Wij zoeken momenteel een (m/v):
DIENSTHOOFD OFFERTEDIENST
Vanuit je ervaring stuur je de offertedienst aan en zorg je samen met je team voor uitermate
professionele offertes die alle gevraagde documenten bevatten, en die zowel technisch als administratief getuigen van degelijkheid en know-how.
ERVAREN CALCULATOR
Je bestudeert aanbestedingsdossiers in hun administratieve en technische aspecten en op het
vlak van uitvoeringsmogelijkheden en -methodes. Je stelt de prijsvragen op en analyseert de prijsoffertes. Je contacteert in dit kader mogelijke onderaannemers. Je bent verantwoordelijk voor de
correcte opstelling van de prijsofferte.
ERVAREN PROJECTMANAGER INDUSTRIE
Je bent bij Antwerpse Bouwwerken verantwoordelijk voor de realisatie van bouwprojecten bij
industriële klanten. Je bent betrokken bij het volledige proces: screening van de prijsvragen, keuze
van de projecten die we volgen, prijsraming, controle van de prijsoffertes gemaakt door de calculatoren, verdedigen van onze offerte bij de diverse klanten tot en met de realisatie van de projecten,
van bestelling tot definitieve oplevering.
=LQ LQ
LHWV
QLHXZ "
Voor deze drie functies zoeken wij een Industrieel of Burgerlijk Ingenieur Bouwkunde,
met 5 à 10 jaar relevante ervaring.
6QHO QDDU MREDWEH
Interesse?
Kijk dan snel op www.antwerpsebouwwerken.be voor meer details in verband met deze
vacatures. Je CV en motivatiebrief kan je sturen naar [email protected]
‘—‡– Š‡‹…ƒŽ ‹• ‡‡ ‡”‹ƒƒ• ˆƒ‹Ž‹‡„‡†”‹Œˆ ‡– ‹‘˜‡”‡†‡ ’”‘†—…–‹‡•‹–‡• ‹ ‡Ž‰‹´ ‡ †‡
‡”‡‹‰†‡ –ƒ–‡Ǥ ‡ ˜‡•–‹‰‹‰ ‹ –™‡”’‡ ȋƒŽŽ‘Ȍ ’”‘†—…‡‡”– †‹˜‡”•‡ …Š‡‹…ƒŽ‹´ ‡ •‘Ž˜‡–‡ ‡
ˆ‘…—•– ‘’ …—•–‘ ’”‘…‡••‹‰ǡ ™ƒ– „‡–‡‡– †ƒ– †‡•–‹ŽŽƒ–‹‡Ǧ ‡ ”‡ƒ…–‹‡…ƒ’ƒ…‹–‡‹– ™‘”†– ƒƒ‰‡„‘†‡
ƒƒ †‡ …Š‡‹•…Š‡ ‹†—•–”‹‡Ǥ ‘ ™‘”†‡ ‡‹‰‡ ’”‘†—…–‡ ˜‡”˜ƒƒ”†‹‰†Ǥ
‘‘” †‡ ˜‡•–‹‰‹‰ ‹ –™‡”’‡ ȋƒŽŽ‘Ȍ ‹Œ‡ ™‡ —‹– ƒƒ” ȋȀ˜Ȍǣ
Environment, Health
& Safety Technician
Ž• ˜‹”‘‡–ǡ ‡ƒŽ–Š Ƭ ƒˆ‡–› ‡…Š‹…‹ƒ •–ƒ Œ‡
‹ ˜‘‘” Š‡– ˜‡”Š‘‰‡ ˜ƒ Š‡– ˜‡‹Ž‹‰Š‡‹†•„‡™—•–œ‹Œ
„‹‡ †‡ ‘”‰ƒ‹•ƒ–‹‡Ǥ ‹– †‘‡ Œ‡ †‘‘” †ƒ‰‡Ž‹Œ•‡
˜‡‹Ž‹‰Š‡‹†•ƒ—†‹–• „‹‡ †‡ ’”‘†—…–‹‡‘‰‡˜‹‰ —‹–
–‡ ˜‘‡”‡ ˜‘Ž‰‡• ˜‘‘”‘’‰‡•–‡Ž†‡ ˜‡‹Ž‹‰Š‡‹†•Ǧ
‘”‡Ǥ ‹‡”ƒƒ•– ™ƒƒ Œ‡ ‡” ‘˜‡” †ƒ– ƒŽŽ‡ ˜‡‹Ž‹‰Ǧ
Š‡‹†•˜‘‘”œ‹‡‹‰‡ ˆ—…–‹‘‡”‡ ‡ „‹Œ‘‡†
…‘ƒ…Šǡ –”ƒ‹ ‡ „‡‰‡Ž‡‹† Œ‡ ‡†‡™‡”‡”• ”‘†
‰‡œ‘†Š‡‹†•Ǧ ‡ ˜‡‹Ž‹‰Š‡‹†•ƒ•’‡…–‡Ǥ ‡ ‡‡–
†‡‡Ž ƒƒ ‘†‡”œ‘‡‡ ˜ƒ ‹…‹†‡–‡ ‡ †‡
‘’˜‘Ž‰‹‰ Š‹‡”˜ƒ ‡ Œ‡ ƒƒ– †‡‡Ž —‹– ˜ƒ Š‡–
‹–‡”˜‡–‹‡–‡ƒǤ
‡ ‰‡‘‘– ‡‡ –‡…Š‹•…Š‡ „ƒ…Š‡Ž‘”‘’Ž‡‹†‹‰ ‡
„‡•…Š‹– „‹Œ ˜‘‘”‡—” ‘˜‡” ’”ƒ–‹Œ‡”˜ƒ”‹‰ ‘’
Š‡– ‰‡„‹‡† ˜ƒ ˜‡‹Ž‹‰Š‡‹† „‹‡ ‡‡ …Š‡‹•…Š‡
’”‘†—…–‹‡‘‰‡˜‹‰Ǥ ‡ „‡– „‡‘‡”† ‘
˜‡‹Ž‹‰Š‡‹†•ƒ•’‡…–‡ ‡ Š‘—†– ‡”˜ƒ ‘ ƒƒ™‡œ‹‰
–‡ œ‹Œ ‘’ †‡ ™‡”˜Ž‘‡”Ǥ ‡ „‡– Ž‡‡”‰‹‡”‹‰ ‡ „‡”‡‹†
‘ ‡‡ ‘’Ž‡‹†‹‰•–”ƒŒ‡…– –‘– ’”‡˜‡–‹‡ƒ†˜‹•‡—”
–‡ ˜‘Ž‰‡Ǥ ‡– Œ‡ œ‹ ˜‘‘” ‹‹–‹ƒ–‹‡ˆ ‘†‡”‡‡ Œ‡
www.jobsviasdworx.be
Ž‘‰‹•…Š‡ ‡ ‡ƥ…‹´–‡ ƒ…–‹‡• „‹Œ Š‡– †‡–‡…–‡”‡
˜ƒ ‘‰‡Ž‹Œ‡ ƬǦ‹••—‡•Ǥ ‡ „‡– …‘—‹…ƒ–‹‡ˆǡ
‡ †‡‹•– ‡” ‹‡– ˜‘‘” –‡”—‰ ‘ ƒ†‡”‡ ƒƒ
–‡ •’”‡‡ „‹Œ Š‡– ‹‡– ƒŽ‡˜‡ ˜ƒ ˜‡‹Ž‹‰Š‡‹†•Ǧ
‹•–”—…–‹‡•Ǥ ‘™‡Ž ‹ Š‡– ‡†‡”Žƒ†• ƒŽ• Š‡– ‰‡Ž•
…‘—‹…‡‡” Œ‡ ˜Ž‘–Ǥ
Production Engineer
Ž• ”‘†—…–‹‘ ‰‹‡‡” „‡ Œ‡ ˜‡”ƒ–™‘‘”†‡Ž‹Œ
˜‘‘” †‡ ˜‡”™‡œ‡Ž‹Œ‹‰ ˜ƒ ‡‡ ‘’–‹ƒƒŽ
’”‘†—…–‹‡’”‘…‡•Ǥ ƒ—‹– Œ‡ –‡…Š‹•…Š‡ ‡š’‡”–‹•‡
œ‘”‰ Œ‡ ‡” •ƒ‡ ‡– Œ‡ …‘ŽŽ‡‰ƒǯ• ˜‘‘” †ƒ– †‡
’”‘†—…–‹‡ ‘’ ‡‡ ™ƒŽ‹–ƒ–‹‡˜‡ ‡ ‘•–‡‡ƥ…‹´–‡
™‹Œœ‡ ™‘”†– ‰‡‘”‰ƒ‹•‡‡”†Ǥ ƒƒ”„‹Œ Š‘— Œ‡ ƒ•’‡…–‡
ƒŽ• ˜‡‹Ž‹‰Š‡‹† ‡ ‹Ž‹‡—„‡™—•–œ‹Œ ‘‘ ƒ—™Ž‡––‡†
‹ †‡ ‰ƒ–‡Ǥ ‡ ™‡”– ‰‡†‡–ƒ‹ŽŽ‡‡”†‡ ’”‘…‡†—”‡•
—‹–ǡ Ž‘•– Šƒ†•Ǧ‘ ‡ ‰‡†”‡˜‡ ™‡†‡”‡”‡†‡
’”‘„Ž‡‡ ‘’ ‡ ‰ƒƒ– ƒ…–‹‡ˆ ‘’ œ‘‡ ƒƒ”
˜‡”„‡–‡”‹‰‡Ǥ ‹‡ †‡ ’Žƒ– ™‡” Œ‡ ƒ—™
•ƒ‡ ‡– †‡ †‹˜‡”•‡ ƒˆ†‡Ž‹‰‡ǡ Œ‡ Ž‡‹†–
ƒˆ™‹••‡Ž‡† †‡ ‘…Š–‡†‡‡–‹‰• ‡ ‰‡‡ˆ–
‘’Ž‡‹†‹‰‡ ”‘† †‡ ‘’‰‡•–‡Ž†‡ ’”‘…‡†—”‡•Ǥ
‡ ”ƒ’’‘”–‡‡”– ƒƒ †‡ ”‘†—…–‹‘ ƒƒ‰‡”Ǥ
‡ ˜‘Ž‰†‡ ‡‡ –‡…Š‹•…Š‡ ƒ•–‡”‘’Ž‡‹†‹‰ ‡ Š‡„–
‡‹• ˜ƒ ’”‘…‡•• ‡‰‹‡‡”‹‰Ǥ ƒƒ”ƒƒ•– Š‡„
Œ‡ ƒƥ‹–‡‹– ‡– –‡…Š‹‡ ‡ •–”‡‡ˆ Œ‡ …‘–‹— ƒƒ”
˜‡”„‡–‡”‹‰‡ †‘‘” †‘‘”†ƒ…Š–‡ ‡…‘‘‹•…Š‡ ‡
‹‘˜ƒ–‹‡˜‡ ‘˜‡”™‡‰‹‰‡ –‡ ƒ‡Ǥ ‡ Š‡„– ‡‡
•–‡” ƒƒŽ›–‹•…Š ‡ ’”‘„Ž‡‡‘’Ž‘••‡† ˜‡”‘‰‡
‡ ™‡”– ’Žƒƒ–‹‰ ‡ ”‡•—Ž–ƒƒ–‰‡”‹…Š– „‹Œ Š‡–
‘†‡”‡‡ ˜ƒ ’”‡…‹‡œ‡ ‡ ‡ƥ…‹´–‡ ƒ…–‹‡•Ǥ
‡”†‡” „‡•…Š‹ Œ‡ ‘˜‡” ‰‘‡† ‘–™‹‡Ž†‡ ‹–‡”Ǧ
’‡”•‘‘Ž‹Œ‡ ˜ƒƒ”†‹‰Š‡†‡ ‡ ‰‡‡ˆ Œ‡ ‹–‡” „Ž‹Œ
˜ƒ ‡‡ Žƒ–‰‡”‹…Š–‡ Š‘—†‹‰Ǥ ‘– •Ž‘– Š‡„ Œ‡ ‡‡
‰‘‡†‡ ‡‹• ˜ƒ Š‡– ‡†‡”Žƒ†• ‡ Š‡– ‰‡Ž•Ǥ
‘—‡– Š‡‹…ƒŽ „‹‡†– ‡‡ ‰‡˜ƒ”‹‡‡”†‡ ˆ—…–‹‡
„‹‡ ‡‡ „‡†”‹Œˆ ‹ ˜‘ŽŽ‡ ‘–™‹‡Ž‹‰Ǥ
‡– ˜‘‘”‰‡•–‡Ž†‡ •ƒŽƒ”‹•’ƒ‡– ‹• ƒ”–…‘ˆ‘”Ǥ
‡‡ ‰‡”—•– ‡‡ ‹ŒŒ‡ ‘’
™™™Ǥ‘—‡–…Š‡‹…ƒŽǤ…‘Ǥ
ƒ†‹†ƒ–‡ —‡ ”‡ƒ‰‡”‡ ˜‹ƒ
™™™ǤŒ‘„•˜‹ƒ•†™‘”šǤ„‡Ǥ ‘‘” „‹Œ‘‡†‡ ˜”ƒ‰‡
ƒ Œ‡ –‡”‡…Š– ‘’ ͔͗ ͖͖͔ ͖͜ ͔͔Ǥ
Certified Member - Federgon VG.190/B, B-AA04.059, W.RS.191
A Glasford International Partner (www.glasford.com)
Voor de job van je leven dicht bij huis surf je naar Jobat.be/Antwerpen
Personnel
Managers
Club
4
2LOWDQNLQJ 6WROWKDYHQ $QWZHUS 19 LV HHQ MRLQW
YHQWXUH WXVVHQ 2LOWDQNLQJ *PE+ HQ 6WROWKDYHQ
7HUPLQDOV %9 HHQ GRFKWHURQGHUQHPLQJ YDQ
6WROW 1LHOVHQ 7UDQVSRUWDWLRQ *URXS 2LOWDQNLQJ
6WROWKDYHQ $QWZHUS ELHGW JHDYDQFHHUGH RSVODJ
HQ RYHUVODJ LQIUDVWUXFWXXU YRRU ROLHSURGXNWHQ
FKHPLFDOLHQ HQ JDVVHQ LQ KHW PLGGHQ YDQ GH
$QWZHUSVH KDYHQ :HUHOGZLMG LV 2LOWDQNLQJ HHQ
YDQ GH JURRWVWH SDUWQHUV RS KHW JHELHG YDQ RQDI
KDQNHOLMNH WDQNRSVODJ 7HU YHUVWHUNLQJ YDQ GH RSHUD
WLRQHOH DIGHOLQJ ]RHNW 2LOWDQNLQJ 6WROWKDYHQ $QWZHUS
“Welkom in het team van één
van de best groeiende KMO’s”
De Codipack-Group, met vestigingen in Olen en
het Nederlandse Eindhoven is naast fabrikant
van zelfklevende etiketten eveneens gespecialiseerd in systemen
voor etiketteren, coderen en mobiele oplossingen met de nodige
applicatiesoftware.
Voor onze hoofdvestiging te Olen zoeken wij dringend versterking:
Marketing Executive (m/v)
Verantwoordelijk voor het imago, de bekendheid van de groep en
de generatie van verkoopopportuniteiten. Diploma marketing &
communicatie Bachelor, Master of gelijkwaardig door ervaring.
Polyvalent technisch IT- medewerker (m/v)
Verantwoordelijk voor de analyse, ontwikkeling en testen van
hardware/software toepassingen. Diploma ICT Bachelor, Master of
gelijkwaardig door ervaring.
Wil je jezelf uitleven in je werk, je vakkennis uitbreiden en behoren
tot een dynamisch team? Kijk op onze website www.codipack.com
voor extra info en stuur je cv naar de aldaar vermelde coördinaten.
2SHUDWRU 5DLO 5RDG
PY
-H IXQFWLH
-H SUR¿HO
$OV RSHUDWRU 5DLO 5RDG YRHU
MH GH ODDG HQ ORVRSHUDWLHV XLW
ELM GH WUXFNV HQ VSRRUYRHUWXL
JHQ YROJHQV GH JHOGHQGH SUR
FHGXUHV
%RYHQGLHQ GUDDJ MH ]RUJ YRRU
GH DGPLQLVWUDWLH PEW ZHUN
RSGUDFKWHQ HQ FRQWUROHOLMVWHQ
2P VXFFHVYRO WH ]LMQ EHVFKLN MH LQ KHW LGHDOH JHYDO
RYHU YROJHQGH NZDOLILFDWLHV
‡ -H KHEW HHQ UHOHYDQWH WHFKQLVFKH YRRURSOHLGLQJ
JHQRWHQ
‡ -H KHEW HHQ KRRJ YHLOLJKHLGVEHZXVW]LMQ
‡ -H EHQW EHUHLG RP JHOGHQGH SURFHGXUHV VWULNW WH
YROJHQ
‡ -H KHEW HHQ JRHGH EDVLVNHQQLV YDQ KHW 1HGHUODQGV
HQ KHW (QJHOV
‡ -H EHQW HHQ WHDPVSHOHU GLH YORW FRPPXQLFHHUW
‡ -H KHEW ELM YRRUNHXU HUYDULQJ LQ HHQ JHOLMNDDUGLJH
IXQFWLH
2QV DDQERG
-H NULMJW GH QRGLJH RSOHLGLQJ RP MH WH RQWZLNNHOHQ WRW YROZDDUGLJH RSHUDWRU 5DLO 5RDG $OV
RSHUDWRU 5DLO 5RDG ZHUN MH LQ GDJUHJLPH RI YURHJHGDJODWH UHJLPH %LM JRHGH SUHVWDWLHV
NDQ MH RS WHUPLMQ GRRUJURHLHQ QDDU GH SRVLWLH YDQ VKLIW RSHUDWRU -H NDQ UHNHQHQ RS HHQ
DDQWUHNNHOLMN YHUORQLQJVSDNNHW PHW RD HHQ SHQVLRHQSODQ HQ KRVSLWDOLVDWLHYHU]HNHULQJ
$OV MH YROGRHW DDQ GH YHUHLVWH YRRUZDDUGHQ NDQ MH HQNHO VROOLFLWHUHQ YLD
ZZZRLOWDQNLQJFRP FDUHHU YDFDQFLHV
0HHU LQIR
5RE 'H 'RQGHU +5 &RRUGLQDWRU 5HFUXLWPHQW 'HYHORSPHQW
2LOWDQNLQJ 6WROWKDYHQ $QWZHUS 19
6FKHOGHODDQ $QWZHUS %HOJLXP
/2*,67,(.( 23/(,',1*(1
,1 '( .(03(1
9RND.DPHU YDQ .RRSKDQGHO .HPSHQ LV
HHQ VDPHQZHUNLQJ DDQJHJDDQ PHW KHW
$QWZHUSVH YRUPLQJVFHQWUXP 3RUWLORJ
'DQN]LM GLW SDUWQHUVKLS ZRUGHQ YDQDI GLW
QDMDDU RRN LQ GH .HPSHQ SUDNWLMNJHULFKWH
KDYHQJHERQGHQ HQ ORJLVWLHNH RSOHLGLQJHQ
DDQJHERGHQ 0HW GH]H VDPHQZHUNLQJ JHHIW
9RND.DPHU YDQ .RRSKDQGHO .HPSHQ HHQ
DQWZRRUG RS GH YUDDJ XLW KHW EHGULMIVOHYHQ
LQ GH UHJLR .HPSHQ QDDU JHVSHFLDOLVHHUGH
RSOHLGLQJHQ ORJLVWLHN 'H FXUVXVVHQ
ZRUGHQ JHJHYHQ LQ KHW /RJLVWLHN ,QQRYDWLH
HQ 7UDLQLQJ &HQWUXP /,7& LQ /DDNGDO
KHW RQWPRHWLQJVSODWIRUP ELM XLWVWHN LQ GH
.HPSHQ YRRU DOOHV ZDW ORJLVWLHN HQ VXSSO\
FKDLQ DDQEHODQJW 2S VHSWHPEHU YLQGW HU
HHQ ODQFHULQJVHYHQW SODDWV YDQ WRW X
9DQ HLQG VHSWHPEHU WRW HQ PHW DSULO VWDDW
DO HHQ DDQWDO RSOHLGLQJVGDJHQ URQG DOOHUOHL
WKHPD̵V JHSODQG
,QIR ZZZYRNDEH
7HO :H &DQ :H &DUH
ZZZRLOWDQNLQJFRP
Noesen nv is een algemene aannemer van industriële bouwprojecten
met een 500-tal realisaties in de voorbije 40 jaar:
magazijnen en kantoren, zowel nieuwbouw als renovatie.
Dit voornamelijk in de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en
Vlaams-Brabant.
Administratief bediende
gezocht voor een
voltijdse betrekking in de energiesector.
Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een ervaren :
t Je bent verantwoordelijk voor het verwerken van klantgegevens en
facturatiegegevens in een CRM-systeem en in Excel.
t Goede kennis van Office vereist.
t Nauwgezette opvolging en ingave van gegevens en
klantvriendelijkheid (telefoon) zijn de minimale verwachtingen
voor de kandidaat.
t Onmiddellijke start mogelijk na kwalificatie.
t Ook starters en schoolverlaters komen in aanmerking
voor deze betrekking.
Motivatiebrief en CV vooraf te mailen naar
[email protected]
PROJECTLEIDER INDUSTRIEBOUW (m/v)
JE PROFIEL :
- een bouwkundige opleiding zoals graduaat, ingenieur of architect of gelijkwaardig door jarenlange praktijk
- minimum 5 jaar effectieve ervaring in de uitvoering, van ruwbouw tot afwerking
- communicatief, autonoom en stressbestendig
- perfect Nederlandstalig met noties Frans
JE TAAK :
- vanaf de eerste onderhandelingen met bouwheer en architect kan je een volledig bouwproject voorbereiden,
opvolgen en uitvoeren tot aan de oplevering
- ook voor de nazorg blijf je de vertrouwensman van de klant
- dit binnen een gestructureerde administratie, in nauwe samenwerking met het bouwteam en met de nauwe
ondersteuning van de directie
WIJ BIEDEN JE :
- een aantrekkelijk verloningspakket (incl. bedrijfswagen, groepsverzekering, maaltijdcheques)
op basis van inzet, betrokkenheid en prestaties
- een stabiele en menselijke werkomgeving binnen een gezond 90-jarig familiebedrijf
- een zelfstandige en boeiende job waarin je de verantwoordelijkheid krijgt om je ambities waar te maken
waarna contact zal opgenomen worden met de kandidaat.
95068453.01
INTERESSE ?
Stuur - in alle discretie - een brief met CV naar Noesen nv, t.a.v. Laurent Noesen, Bredastraat 153
te 2060 Antwerpen of per mail naar [email protected]; je kan ook bellen op het nummer 0496-230980.
95067419.01
Voor de job van je leven dicht bij huis surf je naar Jobat.be/Antwerpen
0HW MRXZ SUHFLVLH HQ RRJ YRRU
YHLOLJKHLG ORSHQ RQ]H ODDG HQ
ORVRSHUDWLHV RS ZLHOWMHV
5
Breaking Science biedt
nieuw platform
(VVHQFLD GH %HOJLVFKH )HGHUDWLH YDQ GH
FKHPLVFKH LQGXVWULH HQ OLIH VFLHQFHV HQ GH
9RUPLQJVIRQGVHQ YDQ GH FKHPLH KHEEHQ PHW
%UHDNLQJ 6FLHQFH HHQ QLHXZ RQOLQH SODWIRUP
JHODQFHHUG
'DW LV LQ GH EHGRHOG RP WRW MDULJHQ
ZDUP WH PDNHQ YRRU GH VWXGLHULFKWLQJHQ
HQ HHQ MRE LQ GH VHFWRU %UHDNLQJ 6FLHQFH
LV HHQ ZHEVLWH PHW KHHO ZDW WRSLFV YLGHR̵V
HQ ZHHWMHV RYHU GH FKHPLH NXQVWVWRIIHQ
IDUPDFHXWLVFKH LQGXVWULH HQ ELRWHFK
-H YLQGW HU RRN HHQ RYHU]LFKW YDQ
GH ZHWHQVFKDSSHOLMNH VWXGLHV HQ GH
YHUVFKLOOHQGH MREV LQ GH VHFWRU PHW HHQ
KHOHERHO JHWXLJHQLVVHQ YDQ ZHUNQHPHUV
Sint-Katelijne-Waver is een gemeente met meer dan 20 000 inwoners waar het aangenaam is om te leven, te
wonen, te werken en te leren. We optimaliseren basisvoorzieningen voor een sterk sociaal weefsel en een evenwichtige
woon-werkbalans voor onze gezinnen. We verbeteren het openbaar domein en de groene zones in onze gemeente,
zodat inwoners in een nette, goed onderhouden en aangename omgeving wonen en leven. We zijn een bruisende
gemeente waar ontmoeting centraal staat. Bestuur en medewerkers zetten zich samen in voor een efficiënte werking
van gemeente, OCMW en AGB.
Voor de verdere uitbouw van deze bruisende gemeente zijn we momenteel op zoek naar een (m/v):
gemeentesecretaris
• Uw functie: u hebt de algemene leiding over de gemeentelijke diensten en zorgt voor een goede interne organisatie, zodat
de burgers kunnen rekenen op een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening. U bent voorzitter van het managementteam.
U coördineert de voorbereiding en de uitvoering van het lokaal beleid in het algemeen en ondersteunt de politieke
beleidsorganen bij het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen. U vervult een scharnierfunctie tussen het beleid en
de administratie. U werkt samen met de diverse lokale actoren en verdedigt de belangen van de gemeente op verschillende
niveaus.
• Uw profiel: u hebt een masterdiploma of gelijkgesteld en ten minste 4 jaar relevante beroepservaring in overeenstemming
met de functiebeschrijving. U bent een manager en bruggenbouwer die op een constructieve, proactieve manier meewerkt
aan een beleid, waarin wederzijds respect centraal staat en gebruikt uw inzichten om creatief oplossingen te zoeken. U bent
een peoplemanager die medewerkers kan enthousiasmeren en coachen.
• Ons aanbod: een boeiende, uitdagende en voltijdse functie met een hoge maatschappelijke waarde, een
statutaire benoeming met een proeftijd van één jaar, een wervingsreserve van 2 jaar, de bruto-aanvangswedde voor
gemeentesecretaris is - op basis van uw ervaring - tussen 63 067 euro en 82 039 euro op jaarbasis, maaltijdcheques, een
hospitalisatieverzekering …
Interesse? U dient zich kandidaat te stellen via www.jobpunt.be via de knop ‘Solliciteer nu’ die u vindt op de vacaturepagina.
Indien u voor het eerst gebruikt maakt van ons webplatform, dient u zich eerst te registreren en een kandidatenprofiel aan te
maken. Wij verwachten uw kandidatuur uiterlijk op 14 september 2014. Als bijlage bij uw kandidatuur dient u tevens
een kopie van uw diploma te voegen.
Meer info? Een uitgebreide functieomschrijving kunt u terugvinden op de website van Jobpunt
Vlaanderen, www.jobpunt.be onder ‘Bekijk onze jobs’. Voor meer informatie over de functie-inhoud en
de procedure kunt u contact opnemen met dhr. Stefan Tack, financieel beheerder/afdelingshoofd interne
zaken, op het nummer 015 30 50 16.
www.jobpunt.be
WAAROM JIJ NIET?
VANBREDA INTERNATIONAL/CIGNA IS OP ZOEK NAAR GEDREVEN TALENT IN
đ CLIENT MANAGEMENT
đ CUSTOMER SERVICES
đ IT
Vanbreda International maakt deel uit van Cigna, één van de toonaangevende
ondernemingen wereldwijd op vlak van gezondheidszorg. We geven
gespecialiseerd advies op maat van onze klanten over hun employee benefits
pakket. Elke dag zorgen onze medewerkers ervoor dat 890.000 personen in 192
landen zich beschermd voelen en met een gerust gevoel aan het werk kunnen.
Wil jij je mee inzetten voor de gezondheid van duizenden
klanten over de hele wereld?
Ben je ondernemend en innovatief?
Ga naar vanbreda-international.com/careers
voor al onze vacatures.
Voor de job van je leven dicht bij huis surf je naar Jobat.be/Antwerpen
&+(0,(
6
*(0((17(
Voor de job van je leven dicht bij huis surf je naar Jobat.be/Antwerpen
Vind de job
Het gemeentebestuur van Rumst werft aan (m/v):
van je leven
1 DESKUNDIGE FINANCIELE DIENST
op jobat.be
niveau B – contract onbepaalde duur – deeltijdse prestaties (weekgemiddelde 19 uur)
info bij Daniël Lemal (03 880 00 37 of [email protected])
2 DESKUNDIGEN
GRONDGEBIEDSZAKEN EN HANDHAVING
niveau B – contract onbepaalde duur – voltijds
info bij Inge Rijmenans (03 880 00 66 of [email protected])
1 DESKUNDIGE PATRIMONIUM
niveau B – contract onbepaalde duur – voltijds – 2° oproep
info bij Nele Verlinden (03 880 00 63 of [email protected])
1 DESKUNDIGE SECRETARIAAT EN ONDERWIJS
niveau B – contract onbepaalde duur – voltijds
info bij Lieve Van Camp (03 880 00 74 of [email protected])
1 DIENSTHOOFD PERSONEELSDIENST
niveau B – contract onbepaalde duur – deeltijdse prestaties (weekgemiddelde 19 uur)
info bij Lieve Van Camp (03 880 00 74 of [email protected])
1 ICT-MEDEWERK(ST)ER
niveau C – contract onbepaalde duur – deeltijdse prestaties (weekgemiddelde 19 uur)
info bij Eric Bruggeman (03 880 00 47 of [email protected])
Interesse? Stel dan je kandidatuur. Voorwaarden, functiebeschrijvingen en inschrijvingsformulieren:
www.rumst.be of bij de personeelsdienst in het gemeentehuis.
De geslaagde kandidaten die niet onmiddellijk worden aangeworven, worden opgenomen in een wervingsreserve
met een geldigheidsduur van 6 maanden.
Je kandidatuur stuur je aangetekend naar het College van Burgemeester en Schepenen, Koningin Astridplein 12,
2840 Rumst of geef je tegen ontvangstbewijs af op de personeelsdienst in het gemeentehuis.
Op 15 september 2014 sluiten we de vacature van deskundige secretariaat en onderwijs af.
Op 29 september 2014 sluiten we de overige vacatures af.
De secretaris
Jan Van Grinderbeek
=LQ LQ HHQ
QLHXZH MRE
GLFKW ELM KXLV"
De burgemeester
Wendy Weckhuysen
:20(1#:25.
̸7HFKQLHN ZRUGW QRJ WH ZHLQLJ
JHDVVRFLHHUG PHW YURXZHQ 9HHO
GDPHV ]LMQ HFKWHU KDQGLJH +HQULHWWD̵V
]RQGHU KHW ]HOI WH ZHWHQ̹ YHUNRQGLJGH
(OV 'H 7URFK YDQ 7HFKQRSROLV WLMGHQV
:RPHQ#:RUN HHQ HYHQW XLWVOXLWHQG
YRRUEHKRXGHQ YRRU YURXZHQ RP KHQ
PHHU YHUWURXZG WH PDNHQ PHW «Q ZDUP
WH GRHQ ORSHQ YRRU WHFKQLHN
,Q ZRUNVKRSV YDQ GLYHUVH RUJDQLVDWLHV
YRRU YROZDVVHQHQRQGHUZLMV NRQGHQ
]H RQGHU PHHU NHQQLVPDNHQ PHW
HOHNWULFLWHLW VFKLOGHUHQ HQ VDQLWDLU +HW
HYHQW LQ KHW 9ODDPVH GRHFHQWUXP YRRU
ZHWHQVFKDS HQ WHFKQLHN LQ 0HFKHOHQ
ZHUG JHRUJDQLVHHUG LQ VDPHQZHUNLQJ
PHW .9/9 9URXZHQ PHW YDDUW
Key Account Manager voor Limburg, Antwerpen en Duitsland
Imerys TC België is een filiaal van Imerys TC in Frankrijk en functioneert als bruggenhoofd voor de verkoop van kleidakpannen in Noord-Europa. Imerys TC is één van de wereldleiders in de productie en de verkoop van kleidakpannen. Alle productiesites zijn in Frankrijk gevestigd. Imerys TC is een leider in de technologische ontwikkeling in de klei-industrie, innovatief
in de vormgeving en vooruitstrevend in de praktische ontwikkeling van de kleidakpannen.
Meer info vindt u op http://www.imerys.com.
Profiel:
t &FO FFSTUF XFSLFSWBSJOH WBO NJOTUFOT KBBS BMT LFZBDDPVOU JO EF CPVXTFDUPS JT FFO TUFSL WPPSEFFM
t +F XPPOU CJK WPPSLFVS JO EF SFHJP +F TQSFFLU FO TDISJKGU WMPU /FEFSMBOET (FTQSPLFO LFOOJT WBO IFU %VJUT 'SBOT FO IFU &OHFMT JT OPPE[BLFMJKL
3FHFMNBUJH WFSQMBBUTFO OBBS EF CVVSMBOEFO USFLU KF BBO SFJTUJKE
Aanbod:
t +F LPNU UFSFDIU JO FFO HFESFWFO UFBN NFU FFO TUFSLF GPDVT PQ BVUPOPNJF SFTVMUBBU DSFBUJWJUFJU FO LMBOUHFSJDIUIFJE
t +F LBO SFLFOFO PQ FFO CFESJKGTXBHFO FFO DPNQFUJUJFG TBMBSJT FO JO GVODUJF WBO KF SFTVMUBUFO BBOHFWVME NFU FYUSBMFHBMF WPPSEFMFO
Snel naar jobat.be
Interesse en u voldoet aan het profiel?:
4VSG WPPS EF VJUHFCSFJEF GVODUJFCFTDISJKWJOH OBBS KPCBUCF .BJM VX HFEFUBJMMFFSE DW OBBS EF )3 .BOBHFS WBOEBNNFEJSL!UFMFOFUCF NFU
WFSNFMEJOH WBO EF SFGFSFOUJF #& *NFSZT ,FZ BDDPVOU 95063997.01
7
=RHN KHW QLHW WH YHU YLQG KHW RS -REDWEH
'H MRE YDQ MH OHYHQ EHYLQGW ]LFK PLVVFKLHQ ZHO QHW RP GH KRHN PHW DOOH YRRUGHOHQ YDQGLHQ
(HQ XLWJHEUHLG DDQERG DDQ MREV LQ MRXZ VWUHHN RI JHPHHQWH YLQG MH LQ *D]HW YDQ $QWZHUSHQ
+HW 1LHXZVEODG «Q QX RRN RS -REDWEH
Voor de job van je leven dicht bij huis surf je naar Jobat.be/Antwerpen
2S ]RHN QDDU HHQ MRE
GLFKW ELM KXLV"
8
PERSONEEL
GEVRAAGD
""/%"$)5 ."/"(&3 (&;
8FSFMENBSLUM [LU MFJEJOHHFWFO
EF PN UFBN UF CFHFM XML N
W 8*/,&-+6''3068 HFWSBBHE
WPPS CBLLFSJK V Í V XFFL
JOMJDIUJOHFO 95017654
HORECA PERSONEEL
""/%"$)5 VOJFLF TQPSUTQPOTPS
GPSNVMF 8JK [JKO PQ [PFL OBBS FO
UIPVTJBTUF POEFSOFNFOEF TQPS
UFST NFU WJTJF (BU JO EF NBSLU
5FM Voor de job van je leven dicht bij huis surf je naar Jobat.be/Antwerpen
95008856
2QGHUOXLWHQDQW YRRU GH EUDQGZHHU
Statutair dienstverband • Voltijds • Niveau A • Salarisschaal PBA1
Het gemeentebestuur van Mol
is een dynamische organisatie
waar een 450-tal medewerkers
zich dagelijks met hart en
ziel inzet voor het welzijn van
onze 35.000 inwoners. Ook op
inwoners van de buurgemeenten
heeft onze gemeente een
grote aantrekkingskracht. Het
attractieve decor van natuur
en water, gecombineerd met
eindeloze vrijetijdsmogelijkheden,
maken van Mol een pittige
woon-, leef-, werk- en
recreatiegemeente.
Wij zoeken een (m/v):
Profiel: Om te mogen deelnemen aan de selectieprocedure, moet je
voldoen aan volgende voorwaarden: Belg zijn • tenminste 21 jaar oud zijn
• een minimale lengte hebben van 1,60 meter • van goed zedelijk gedrag
zijn • in orde zijn met de dienstplichtwetten • houder zijn van een diploma
of getuigschrift dat ten minste toegang verleent tot de betrekkingen van
niveau 2 (huidig niveau C) bij de federale overheidsdiensten (bijlage I, KB
2/10/1937) • binnen het jaar na de aanstelling in de functie zijn woonplaats
en werkelijke verblijfplaats hebben in de gemeente Mol, Dessel of Retie,
binnen een straal van 6 km van de brandweerkazerne en zich in geval van
oproep binnen de 10 minuten kunnen begeven naar de brandweerkazerne
• geschikt bevonden worden bij een geneeskundig onderzoek.
Voor meer informatie over de functie-inhoud kan je contact
opnemen met Kapt. Filip Kenis op het nummer 014/33 74 40
of via e-mail: [email protected]
Er wordt een wervingsreserve aangelegd.
www.gemeentemol.be
Hoe solliciteren? Stuur je kandidatuur per brief samen op met je cv, een
kopie van het gevraagde diploma, een ingevuld geneeskundig getuigschrift
en een uittreksel uit het strafregister (model 1), aan het college van
burgemeester en schepenen, t.a.v. de burgemeester, Molenhoekstraat 2,
2400 Mol, uiterlijk op 22 september 2014 (poststempel geldt als bewijs).
Enkel volledige kandidaturen worden aanvaard.
Kandidaturen per e-mail worden niet aanvaard.
95045603
$)&' %& 1"35* PN POT UFBN
'VMM 5JNF UF WFSTUFSLFO WPPS
LPVEF LFVLFO FO NFU JOUFSFTTF
WPPS XBSNF LBOU [FMGTUBOEJH
LVOOFO XFSLFO FSWBSJOH WFSFJTU
UFBNQMBZFSK
#FVLFOIPG
#PPN 95067406
,"11&3,"145&3 HFWSBBHE
WPPS BMM VMUJNB NPEB JO SFFU
Situering van de functie: Als beroepsofficier werk je in een team van 12
beroepsbrandweermannen en 55 vrijwillige brandweermannen. Je zal onder
meer instaan voor het leiden van interventies, de ondersteuning van het
oefenbeleid, de opvolging van technische dossiers en het preventiebeleid –
rampenplanning. Je geeft sturing aan de manschappen in de kazerne en voert
het uitgestippelde beleid mee uit.
Meer info? Voor meer informatie over de selectiedata en het in te vullen
geneeskundig getuigschrift kan je terecht op de gemeentelijke website,
www.gemeentemol.be of kan je contact opnemen met de dienst
personeelszaken op het nr. 014/ 33 09 45
of via e-mail: [email protected]
ZZZJHPHHQWHPROEH
(&1&/4*0/&&3%& #",,&3
HFWSBBHE NFU FSWBSJOH WS EB
HFO QFS XFFL *OMJDIUJOHFO #BLLFSJK ,MFJOCMBUU 1SPWJODJFT
USBBU "OUXFSQFO 5FM
[BUFSEBH HFTMPUFO
"'8"44&3 HFWSBBHE WPPS
5BWFSOF %F )FJIPFWF ,BMNUIPVU
/FEFSMBOETUBMJH ,"11&34,"145&34
HFWS
NFU FSWBSJOH WPPS $MJFOUPMPHZ
"OUXFSQFO HPFE MPPO [FMGTUBO
EJH FO GMFYJCFM LVOOFO XFSLFO
KPDIFO!EFDMJFOUCF
95061854
,&634-"(&3
.*$)*&-4&/
[PFLU XJOLFMWFSBOUXPPSEFMJKLF
GVMMUJNF TUSFWFO OBBS QFSGFDUJF
LMBOUWSJFOEFMJKL "OTFMNPTUSBBU
"OUXFSQFO 5FM %IS 4NFVMEFST
95067370
#"/,&5#",,&3 FYUSB WPPS
XFFLFOE NFU FSWBSJOH
/FEFSM UBMJH 5FM 95063050
$)&',0, NFU WFFM FSW OFE
UBMJH WPPS #SBTTFSJF %FO "SUJTU
.VTFVNTUS UF "hQFO [VJE EBHFO XFFL UFM 94075059
%*&/45&3 HFWS WPPS DBGÐ UF
%FVSOF Í EBHFOXFFL #FMMFO
UVTTFO FO V OS 95029517
%*&/45&3,&-/&3 MFFSDPO
USBDU HFWSBBHE JO IFU #JOOFOIPG
8JKOFHFN 4IPQQJOHDFOUFS Í EHO QXL [POEBH WSJK 95051282
%*&/45&34 WPPS DBGÐ UBWFSOF
PQhU &JMBOEKF 6SFO CFTQSFFLCBBS
5FM 94012562
'3*5663 $)*1; "OUXFSQFO
[PFLU NFEFXFSLFS NFU FSWBSJOH
FO WPPSLPNFO UFM 95067181
.&,"/*&,&3 (&73""(%
GVMMUJNF *OM UFM 95065451
4-"(&34("45 HFEJQMPNFFSE
IVMQ JO EF LFVLFO WPPS LFVS
TMBHFSJK UF %VGGFM 95065024
4-"(&34 NFU WFSBOUXPPSEFMJKLF
GVODUJF HFWS WPPS XJOLFM
"OTFMNPTUSBBU "OUXFSQFO
5FM %IS 4NFVMEFST
95067371
(&73""(% WPPS UBWFSOF JO )P
CPLFO LPL NW
NFU FSWBSJOH
DW
PQTUVSFO
OBBS
TPSHIWMJFEU!HNBJMDPN PG CFM
PG 95066394
,&-/&3 UF )BN #JTUSP %F
(SBNNPGPPO WSBBHU LFMOFS NFU
FSWBSJOH VSFO UF CFTQSFLFO 5FM
5"9*$)"6''&634 WPPS EBH
OBDIU FOPG XFFLFOE HPFE WPPSLP
NFO PPL CFHJOOFST 5BYJ 4JOKPPS
UFM ,0, '5 HFWS WS 7JFVY %Ð QPOU
0VEF #BBO UF #SBTTDIBBU
HPFE MPPO 5FM 95049980
95045311
5"9*70&3%&3
#*+3*+%&3
HFWS WPPS EF OBDIU NBH HFQFO
TJPOFFSE [JKO CFM OB V
HUISPERSONEEL
94044945
5&$)/*&,&3 NFU HPFEF LFO
OJT WBO FMFLUSPOJDB WS QMBBUTFO
FO POEFSIPVE WBO QFMMFULBDIFMT
IPHF WFSEJFOTUF *OM %3*/(&/% (&73 DPODJFSHF JO
WJMMB UF ,POUJDI 5FM WSJK WSJKEBH V UPU [POEBHBWPOE
95032808
95066379
Snel naar Jobat.be
voor de job van
je leven
Op zoek naar een toffe
job, in de buurt? Surf naar
jobat.be/antwerpen
500(%".& .FU WFSBOUXPPSEF
MJKLT[JO FO HPFE WPPSLPNFO
FOJHF FSWBSJOH WFSFJTU /FEUBMJH
HPFEF WFSEJFOTUFO 5FM 8*/,&-#&%*&/%& IBMGUJKET
WPPS 3FHJP %FVSOF
UFM 95056262
BIJVERDIENSTE
"" %*453*#65&63 (&; *OU
CFESJO WPFEJOH [LU QFST JO CJK
IPPGEWFSE (FFO TUPDL JOWFTU
[FFS HPFEF WFSE *OBBIJLAGE BIJ 'AZET 6AN
!NTWERPEN ELKE ZATERDAG
GROOT AANTAL JOBS IN !NT
WERPEN SURF OOK NAAR GVA
JOBSBE
TOP-Techniekers
kiezen de ideale baan
VENT
E
B
O
J
/14
27/09
N!
167
JF JE
SCHRI
NU I
Race naar Pfizer.be/jobs en finish
straks als technisch operator
S
chakel je carrière een versnelling hoger. Pfizer zoekt techniekers die klaar
zijn om ons team te vervoegen. Specialisten die niet alles dichtgooien
als het technisch wat moeilijker wordt. Die vol voor hun team gaan en in
elke bocht een nieuwe uitdaging zien. Echte professionals die willen blijven
bijleren in een continu innoverend, internationaal bedrijf. Jezelf herkend?
Kom naar ons job-event op 27 september en laat onze racesimulatoren en
andere raceattributen je extra aanmoedigen. Mail je CV naar [email protected]