In gesprek met: Frank Knijn, directeur van R.K. basisschool “De

In gesprek met:
Frank Knijn, directeur van R.K. basisschool “De Caegh”. De school is gehuisvest in een
mooi nieuw gebouw met ruimte voor extra activiteiten. Door het stilvallen van de bouw
van woningen en de landelijke krimp-trend is het beoogde aantal leerlingen (nog) niet
gehaald. Dat geeft royalere mogelijkheden voor overblijf en klassen-assistentie. De
school biedt ruimte aan muzikale vorming, e.h.b.o., zumba en dyslexie begeleiding in de
eigen school. De lesgevenden zijn voor het overgrote deel juffen, waar blijven de
meesters?
De school kan niet zonder de samenwerking met een actief handelende gemeente. Zo
denkt de school mee wat zij kan doen aan aandacht voor verkeersveiligheid en
vandalisme. De gemeente zet zich in voor het centrum voor Jeugd en Gezin; daarin was
Koggenland een voorloper. Het bewegingsonderwijs wordt in samenwerking met de
gemeente gegeven door een vakleerkracht. Sportservice stimuleert sport. Voor een
beperkt bedrag kunnen de kinderen dan kennismaken met een sport, goed voor de
breedtesport. Een update voor de gymzaal?
Muzikale vorming wordt helaas niet meer door de gemeente ondersteund. Vooral in de
eerste jaren zou dat een goede stimulans zijn. De bibliotheek is zeer belangrijk om de
kinderen blijvend te laten lezen.
Het onderhoud van de school komt volgend jaar voor rekening van de school. Gelukkig is
het een onderhoudsarm gebouw, dus dat gaat goed komen.
Er zijn nog wensen. Het schooldak is geschikt voor zonnepanelen, maar zonder financiële
hulp gaat dat niet lukken. Contact tussen de school en bedrijven. Heel belangrijk voor
kinderen met belangstelling voor techniek. Want het motto van de school is niet voor
niets: “Met de Caegh kom je verder”!