lees meer... - Kasteel Heeswijk

1300 -­‐ 1400 T
ot omstreeks 1359 was
Niet veel later koopt de Bos-
Heeswijk-Dinther een vrije
sche schepen Willem van der
heerlijkheid, daarna kwam het
Aa, die dan al heer is van
aan de hertog van Brabant.
Nieuw Herlaar in St. Michielgestel, het kasteel en het
Bekend is dat rond 1370 in de
landgoed.
regio een oorlog woedt tussen
de hertog van Brabant en de
Willem van der Aa begint aan
hertog van Gulik. Als de Gu-
een ambitieus bouwplan voor
likers aan de verliezende hand zijn, schiet de hertog van Gelre
een groot vierkant kasteel. Rondom de motte wordt een zeskan-
(een zwager van de hertog van Gulik), hen te hulp.
tige drie meter dikke ringmuur aangelegd, voorzien van schietgaten voor modern kanonnengeschut.
De Brabanders moeten het onderspit delven en worden teruggedrongen. Kasteel Heeswijk komt zo in de gevechtslinie te
Om een symmetrisch ideaalbeeld te krijgen wordt in de noord-
liggen. Bestormingen van Geldersen en Gulickers op het kasteel
westhoek begonnen met de bouw van de grote arkeltoren als te-
worden afgeslagen, maar de hertog van Brabant wordt op het
genhanger van de ronde toren aan de zuidwesthoek.
slagveld gevangen genomen.
1300 -­‐ 1400 Op de kelders komt aan de noordwestkant een woonvleugel van
twee verdiepingen.