I N S C H R IJ F F O R M U L I E R

I N S C H R IJ F F O R M U L I E R
Triënnale Nieuw land Nieuwe klei / New land New clay
Plaats het volledig ingevulde formulier op een cd-rom of usb-stick, MET maximaal
twee foto’s (zie hieronder) en een korte tekst (zie hieronder).
Voeg van dit formulier een uitdraai op papier bij.
Dit formulier moet UITERLIJK 1 november 2014 in bezit zijn van Beatrijs van Rheeden,
Boeier 95, NL-2991 KE Barendrecht.
Naam: ……………………………………………………………………..
Adres + pc+ woonplaats: ……………………………………………………………………..
Tel. nr + evt. mobiel nr.: ……………………………………………………………………..
Email adres: ………………………………………………………………………
Website : ………………………………………………………………………
Geboorteplaats + -jaar : ………………………………………………………………………
Man/vrouw: ...................................................................................................
Indien u als groep indient, kiest u één persoon voor alle correspondentie.
Opleiding(en) + periode (van wanneer tot wanneer): ……………………………………..
………………………………………………………………………………………………….…
DEELNAME
Er is geen thema aan de triënnale verbonden. Uitsluitend actueel werk (2013 of 14)
komt in aanmerking. Er zijn geen beperkingen met betrekking tot de maat. De
geselecteerde werken worden tentoongesteld in het CODA Museum in Apeldoorn
(mei/juni 2015).
FOTO
Stuur maximaal twee foto’s van het werk in. Uitsluitend goed digitaal beeldmateriaal.
Het gaat om foto’s in een hoge resolutie, met een bestandsformaat van 300 dpi en
afmetingen van minimaal 10 x 15 cm. Mag zijn jpg of tiff bestand. Gebruik je eigen
naam als bestandsnaam van de foto.
GEGEVENS van het object:
Titel: ……………………………………………………………………………………….………….
Jaartal: ……………………………………………………………………………………………..…
Materialen (aardewerk, steengoed, porselein) ………………………………………………..
Techniek: (draaien, bouwen, gieten e.d.) ………………………..……………………………..
Afmetingen (h x b x d of h en doorsnede): …………………………………………………….
Naam fotograaf: …………………………………………………………………………………..…
TEKST
Omschrijf in maximaal 150 woorden zo volledig mogelijk de inhoudelijke kant van het
werk. Zet de tekst als WORD-bestand (geen pdf of kladblok) op de cd-rom of stick. Zet
in de bestandsnaam je eigen naam. Uitsluitend platte tekst, niet opgemaakt, geen
logo’s, adresblokken en foto’s in de tekst. De gegevens zijn ook bestemd voor de
catalogus.
BIJDRAGE
Maak de bijdrage van € 25,- over op bankrekeningnummer NL91 RABO 0144 3999 89
t.n.v. de Nederlandse Vakgroep Keramisten, o.v.v. Triënnale. Uw inschrijving is pas
definitief als dit bedrag is ontvangen.