Werken als AO/IC-medewerker

Werken als AO/IC-medewerker
Correct declareren is de afgelopen tijd veel in het nieuws. De NZa spreekt bestuurders van
zorginstellingen en medisch specialisten hierop aan.
Intern wilt u uw bedrijfsvoering goed op orde hebben. Inmiddels weet u dat de gevolgen van de
invoering van prestatiebekostiging (DOT/DBC/ZZP) voor uw organisatie groot kunnen zijn. Maar waar
zitten de risico’s? Hoe zorgt u dat uw processen goed ingericht zijn en uw (bron)registratie op orde is?
En op welke wijze controleert u of u correct declareert? Wat zijn de financiële risico’s en gevolgen voor
uw organisatie en hoe houdt u deze beheersbaar?
Voor instellingen is het dus van groot belang goed opgeleide AO/IC-experts te hebben!
Q-Academy organiseert in samenwerking met de NVMA de training ‘Werken als AO/IC-medewerker’.
In deze training staan de taken van de AO/IC-medewerker centraal. Hiermee bent u in staat om uw
functie als AO/IC-medewerker goed te vervullen. Deze ééndaagse training bestaat uit de onderdelen:
administratieve organisatie, interne controlefunctie en interne controlemiddelen, vergroten van uw
vaardigheden.
Na afloop van de training weet u:







Wat de recente ontwikkelingen zijn die invloed hebben op AO/IC.
Waaruit een goede, efficiënte en effectieve AO/IC bestaat.
De rol en functie van de AO/IC-medewerker.
Hoe u komt tot de ideale controlemix.
Wat een steekproef en een interne audit is.
Wat u minimaal op orde moet hebben.
Hoe u zelfstandig een praktische AO/IC-procedure maakt.
Op de achterzijde vindt u het programma van deze training.
Programma
1. Recente ontwikkelingen met invloed op de
AO/IC
 Ontwikkelingen (kader)regelingen
 Convenant AO/IC
 Wijzigingen wet- en regelgeving
2. Administratieve organisatie
 Functiescheiding en TVB’s
 Beschrijving procedures en werkinstructies
 Procesbeschrijvingen versus correcte
bronregistratie
 Geven van periodieke instructie
 Wat is minimaal noodzakelijk?
3. Interne Controle
 Rollen als IC-functionaris
 Opstellen van een IC-plan en de ideale
controlemix
 Beschrijving en beheersing risico’s (financieel,
organisatorisch en kwalitatief)
 Uitvoeren van steekproeven
 Nut & noodzaak van interne audits
 Rapporteren aan het management
 Opstellen verantwoordingsrapportage
4. Opdrachten, oefeningen en uitwisselen van
ervaringen
 Oefenen met opstellen en beoordelen van
procesbeschrijving
 Oefenen met opstellen en beoordelen van
risico’s en beheersmaatregelen
 Checken van uw managementrapportage: welke
aanvullende informatie wilt u rapporteren en hoe
is de terugkoppeling aan het management?
 Uitwisselen informatie over het controleplan
 Kennisdeling onderling
Praktische informatie
Datum: 9 oktober 2014 van 9.30 tot 16.30 uur
Locatie: Oudlaan 4, Utrecht
Trainers: drs. Sandra Dahmen, senior consultant en trainer Q-Consult en Edith van Riet MSc,
consultant en trainer Q-Consult.
Voor wie is deze training bedoeld? medewerkers in zorginstellingen (Cure en Care), die de rol van
AO/IC-medewerker vervullen. U kunt hierbij denken aan medewerkers AO/IC, IC-functionarissen,
hoofden medische- en zorgadministratie, zorgadministrateurs, DBC staf- en beleidsmedewerkers en
financieel economische leidinggevenden en medewerkers.
Investering: € 525,- per persoon (Q-Academy is vrijgesteld van BTW). Deze investering is inclusief
lesmateriaal en dagarrangement. NVMA-leden ontvangen € 50,- korting.
Aanmelden: u kunt zich aanmelden via onze website www.qacademy.nl . De annuleringsvoorwaarden
vindt u hier ook.
Incompany: deze training bieden wij ook incompany aan. Wij maken het programma op maat naar de
situatie in uw instelling. Vraag ons naar de mogelijkheden.
Meer informatie: u kunt contact opnemen met Q-Academy op 026 - 383 05 65 of via
[email protected]
Zeelandsingel 40, 6845 BH Arnhem l Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht l t +31 (0)26 383 05 65 l e [email protected] l i www.qacademy.nl