Het gaat fout met die steeds wisselende geneesmiddelen

Het gaat fout met die steeds
wisselende geneesmiddelen
M edicijnen w orden te goedkoop, volgens T. van Gelder en A.G. Vulto.
enerieke geneesmiddelen bevatten hetzelfde werkzame bestanddeel, in dezelfde hoeveelheid als het oorspronkelijke merkgeneesmiddel (de spécialité). Generieke
geneesmiddelen komen op de markt
als het patent van de spécialité is verlopen.
Omdat generieke geneesmiddelen
goedkoper zijn dan de spécialité
wordt het voorschrijven daarvan
sterk gestimuleerd. Dat is een goede
zaak want daarmee is al veel geld be-
G
spaard. In Nederland is inmiddels
meer dan 60 procent van alle verstrekkingen generiek, en de besparing bedraagt inmiddels ongeveer 750
miljoen euro per jaar.
Sinds 2005 hebben in Nederland
zorgverzekeraars een preferentiebeleid ingevoerd om het gebruik van generieke geneesmiddelen verder te stimuleren. De meeste zorgverzekeraars
wijzen voor een bepaalde periode een
generieke fabrikant van een geneesmiddel aan als preferente leverancier
en apotheken zijn dan gehouden om
aan de verzekerden van die zorgver-
zekeraar dat preferente fabricaat af te
leveren. Met dit systeem worden veel
kosten bespaard maar er zijn ook nadelen.
Voor de patiënt is een belangrijk
nadeel dat het preferente middel van
de verzekeraar vaak wisselt. Zorgverzekeraars sluiten contracten met fabrikanten steeds voor een korte periode, om dan weer aan alle aanbieders
te vragen of de prijs nog wat lager
kan. Fabrikanten die in een eerdere
ronde de boot gemist hebben zijn dan
geneigd om nog wat van de prijs af te
doen, zodat zij nu wel een contract
binnenhalen en gedurende een bepaalde periode het preferente middel
mogen leveren.
Voor patiënten betekent dit dat
over een aantal jaren hetzelfde geneesmiddel in wisselende vormen
wordt afgeleverd. Hoewel generieke
geneesmiddelen wel hetzelfde werkzame bestanddeel in dezelfde dosis
bevatten, hoeft niet de kleur en vorm
van het generieke middel hetzelfde te
zijn.
Het is dus zeer wel mogelijk dat
voor een patiënt een bepaald medicijn in een paar jaar tijd er herhaaldelijk totaal anders uitziet: een ander
doosje, een andere kleur van capsule
of tablet, of een andere vorm. Als patiënten ’s ochtends aan de keukentafel hun medicatie voor die dag uit de
strips drukken of uit de potjes halen,
dan worden de verschillende tabletten en capsules vaak gesorteerd op
basis van kleur en vorm. Als daarin bij
herhaling wisselingen zitten dan is
een vergissing snel gemaakt. Patiënten klagen veel over dit aspect dat in-
herent is aan de wijze waarop nu het
preferentiebeleid wordt gevoerd.
De prijs van het geneesmiddel is in
dit systeem leidend. De concurrentie
tussen de fabrikanten is moordend.
Inmiddels is een situatie bereikt waarin voor een aantal veel voorgeschreven geneesmiddelen absolute bodemprijzen zijn bereikt. Dit is alleen maar
Patiënten die medicatie uit
hun potjes halen,vergissen
zich nu steeds vaker
mogelijk geworden doordat regelmatig generieke geneesmiddelen worden afgenomen vanuit lagelonenlanden. Met name de producent Ranbaxy uit India was recent in het
nieuws was vanwege ondeugdelijke
geneesmiddelen. Fabrikanten dichter
bij huis kunnen voor die bodemprijzen niet meer de vereiste kwaliteit le-
veren. Door dit beleid is er een sterk
wisselende vraag bij fabrikanten, die
daar soms niet aan kunnen voldoen.
De Stichting Farmaceutische Kengetallen heeft onlangs berekend dat per
week zo'n 150 door verzekeraars als
‘preferent’ aangewezen geneesmiddelen niet leverbaar zijn bij de apotheek.
et frequente wisselen van
geneesmiddelen leidt tot
ergernis, verwarring en
fouten bij patiënten. Als de
inkopers van zorgverzekeraars bereid
zouden zijn om die paar cent extra besparing door voortdurend te switchen van het ene naar het andere generieke preparaat te laten zitten, dan
zou dat veel vergissingen en fouten
voorkomen. Bovendien dreigt een situatie te ontstaan waarin patiënten de
goedkopere generieke geneesmiddelen niet meer vertrouwen. Therapietrouw zal zeker afnemen als het vertrouwen in veiligheid en kwaliteit van
generieke geneesmiddelen afbrok-
H
kelt. En dan hebben we het kind met
het badwater weggegooid, en dat kan
niet de bedoeling zijn van verzekeraars die moeten hoeden over kwaliteit en continuïteit in onze gezondheidszorg.
Teun van Gelder
is internist,hoogleraar K linische
Farm acologie in
het Erasm us MC
en voorzitter van
de Nederlandse
Vereniging voor
K linische Farm acologie en B iofarm acie.
Dr. A.G. Vulto is
ziekenhuisap o theker en hoogleraar
Z iekenhuisfarm acie en Praktische
Farm aco therap ie
in het Erasm us MC.