Bijlage 1: - Stichting Kwest

NIEUWSBRIEF
KC KwestHome
Juli 2014
De verbouwing is in volle gang en het KwestHome krijgt steeds meer
vorm. Tijd dus om ook u als nieuwe ouders te informeren over de
voortgang. We streven er naar om per 1 september onze deuren te
openen. Natuurlijk houden we u hiervan de komende weken op de
hoogte. We kijken uit naar de samenwerking met Careyn en JGZ en
natuurlijk naar de komst van de kinderen.
Pedagogisch medewerksters KwestHome
Inmiddels is de sollicitatieprocedure afgerond en is bekend welke
medewerksters gaan starten bij KwestHome.
Jennifer Koene heeft de afgelopen 7 jaar bij de peutergroep de
Zeepaardjes gewerkt op KC Kiekaboe. Ook Stefanie Persoon is
afkomstig vanuit KC Kiekaboe en heeft veel ervaring met baby’s,
peuters en BSO. Naiyara van Dijk is momenteel invalkracht en heeft
de afgelopen jaren bij verschillende kinderopvangorganisaties
gewerkt. Deze drie medewerkster zijn verantwoordelijk voor de
verticale groep kinderopvang 0-4 jaar.
De BSO NewKids zal naast Naiyara en Jennifer ook bezet gaan
worden door Marloes Mosterd. Marloes werkt vanaf 1 september drie
dagen bij de Bubbels op KC Kiekaboe en 1 middag bij NewKids.
Wij wensen de pedagogisch medewerkster veel succes toe op hun
nieuwe locatie!
Crew KwestHome
V.l.n.r. Naiyara van Dijk, Stefanie Persoon, Marloes Mosterd, in de
kruiwagen Jennifer Koene.
Kindercentrum KwestHome | E [email protected] | T @KC KwestHome
Stichting Kwest | Druivenstraat 30 | 2671 SK Naaldwijk | T 0174 670 303 | E [email protected] | I www.stichtingkwest.nl | T @StichtingKwest
NIEUWSBRIEF
KC KwestHome
Juli 2014
Leidinggevenden
Naast de pedagogisch medewerksters is Anke
Dekkers, assistent-leidinggevende van KC
Kiekaboe, uw aanspreekpunt. Anke zal in eerste
instantie verantwoordelijk zijn voor de personele
planning, het houden van de intakegesprekken en
de dagelijkse leiding van de locatie. Heeft u de
komende weken vragen, neem dan contact op
via telefoonnummer 0174-641839
(KC Kiekaboe).
De BSO zal onder eindverantwoordelijkheid vallen van Marion
Verbraeken, leidinggevende van KwestKids BSO. Voor het
kinderdagverblijf is dit Elles Drop, leidinggevende van KC Kiekaboe in
Honselersdijk.
Personele bezetting KDV en BSO
KDV KwestHome
maandag
dinsdag
Stefanie
Naiyara
Jennifer
Jennifer
woensdag
x
x
BSO NewKids
maandag
dinsdag
Naiyara
Marloes M
woensdag
x
donderdag
Stefanie
Jennifer
donderdag
Naiyara
vrijdag
Naiyara
(Jennifer)
Kijkochtend KwestHome
Op woensdag 27 augustus tussen 10.00 uur en 12.00
uur staan onze deuren open om alvast een kijkje te
komen nemen. Alle kinderen en ouders die naar
KwestHome gaan zijn van harte welkom. Natuurlijk
mogen andere belangstellenden zoals opa’s en oma’s
gezellig mee komen.
Kindbezetting
Op de verticale kinderdagverblijf groep raken de maandag, dinsdag
en donderdag al aardig vol. We kunnen maximaal 12 kinderen op
deze groep plaatsen. Op woensdag gaan we open zodra er meerdere
aanmeldingen zijn. Bij NewKids kunnen maximaal 20 kinderen
geplaatst worden. We starten met ca. 10 kinderen op maandag,
dinsdag en donderdag. Zowel op de verticale groep al op de BSO is
de vrijdag nog rustig.
Intake
Voor een intakegesprek ontvangt u van ons persoonlijk telefonisch
een uitnodiging. Tijdens dit intakegesprek wordt o.a. het dagritme
besproken en informeren wij u over het reilen en zeilen op ons
kindercentrum. Voor kinderen die nu nog geplaatst zijn op een nader
kindercentrum van stichting Kwest is de streefdatum van
overplaatsing 15 september. Voor die datum is er dan de
mogelijkheid om te wennen.
vrijdag
Jennifer
Kindercentrum KwestHome | E [email protected] | T @KC KwestHome
Stichting Kwest | Druivenstraat 30 | 2671 SK Naaldwijk | T 0174 670 303 | E [email protected] | I www.stichtingkwest.nl | T @StichtingKwest