Op Weg 2014 week 39 - St. Franciscus van Assisië

Kerkberichten parochie St. Franciscus van Assisië Haaksbergen, Boekelo en Buurse
ZESENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET KERKELIJK JAAR; WERELDGEBEDSDAG VOOR HET GEZIN
ST. PANCRATIUS
ZONDAG 28 SEPTEMBER OM 09.30 UUR: EUCHARISTIEVIERING M.M.V. HET PANCRATIUS
DAMES- EN HERENKOOR.
Na afloop is er gelegenheid om een kop koffie of
thee te drinken in de Pancratiuszaal.
Voorganger: pastoor A. Monninkhof. Lectrice:
mevrouw M. van Eyndhoven. Acolieten/misdienaars: Lauren Nijland en Phoebe ten Breteler.
Koster: de heer H. Abbink.
JAARGEDACHTENIS: Betsie Ottink; Gerard Abbink en Gerhard Rietman.
GEBEDSINTENTIES: overleden ouders en Marijke
Hammer; overleden familie Spenkelink – Lammers; pastor Cor Ottink; Wim Knijff; overleden
zusters Franciscanessen; overleden broer; families Abbink en Asbreuk; overleden ouders Horck
– Bomkamp; Sue Waanders;
een rozenhoedje bidden in de Mariakapel. Als
de kerk in verband met een avondwake of afscheidsviering bezet is, zal het rozenhoedje in
de Pancratiuszaal, tegenover de kerk, worden
gebeden.
MEDEDELINGEN
■ Door het heilig Sacrament van het Doopsel is
Fee Rouwenhorst (De Greune 30) zondag 21 september, tijdens een kinderdoopviering, in de geloofsgemeenschap opgenomen.
■ De eerstvolgende kinderdoopvieringen in de
St. Pancratiuskerk zijn op de zondagen 19 oktober en 21 december. Op zondag 16 november
om 10.00 uur is in de N.H. Kerk een oecumenische viering met doop, waarbij pastoraal werker
F. de Heus en dominee B. Wijnbergen de voorgangers zijn.
WOENSDAG 1 OKTOBER OM 19.00 UUR: ■ Voor het opgeven van gebedsintenties kunt
u van dinsdag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00
ROZENKRANSGEBED.
uur terecht op het Pancratiussecretariaat, Markt
Koster: de heer S. te Bogt.
Voor de eerste keer in de maand oktober – Ro- 20.
zenkransmaand – kunt u samen met anderen
HH. BONIFATIUS EN GEZELLEN
ZATERDAG 27 SEPTEMBER OM 18.00
UUR: EUCHARISTIEVIERING M.M.V. HET
BONIFATIUSKOOR
Voorganger: pastoor A. Monninkhof. Lectrice:
mevrouw Ria Deggerich. Acolieten: Alberto Wilderink en Bo Westendorp. Processiekruisdrager:
Anneloes ten Hagen
JAARGEDACHTENIS: Riek Westendorp – Molenkamp; Theo Waanders; Ouders Witbreuk – van
der Kuil; Ouders Witbreuk – Lankheet.
GEBEDSINTENTIES: Herman ter Woerds; Jan de
Lange, Tonnie Leferink (geboortedag 23 september); Graddy Hendriks – Hannink; Tonnie
Lubberink en ouders Lubberink; ouders Hummelink; ouders van Bergen – Masselink.
december.
■ Door Gerard Vaanhold is een foto- informatieboekje samengesteld van onze 80 jarige Bonifatius en Gezellenkerk. Dit boekje kost € 6,00 en
is verkrijgbaar bij Gerard, tel: 5726292, email: [email protected]
■ Noteer u vast in uw agenda: Over enkele
maanden is het al zover, de Top 2000. Derhalve
is er op zaterdag 27 december om 19.30 uur een
Top 2000-viering in onze kerk, verzorgd door het
PaBlokoor en Inspiration.
■ De vieringen in het weekend van 4 en 5 oktober zullen in het teken staan van de patroonheilige van onze parochie de H. Franciscus van
Assisië.
■ Noteert u vast: Van 16 oktober tot en met 1
DONDERDAG 3 OKTOBER OM 09.00 UUR: november is er, t.g.v. 80 jaar Veldmaat, een Ikonen tentoonstelling door (ex)parochianen. In
LAUDEN, thema Maria Rozenkransmaand
De intenties van zaterdagavond worden ook in de Lauden voor deze zomermaanden besteden
we aandacht aan de Heiligen, bekend in Haaksdeze viering gelezen.
bergen en omstreken. In verband hiermee is er
Voorganger: mevrouw Bernardie Broekhuis
op dinsdag 7 oktober om 19.30 uur een lezing
door José Heidendael, genaamd: “Spiegels van
MEDEDELINGEN
■ Doopdata in onze kerk: 1 november en 6 de stilte”.
KAPEL HET SAALMERINK
VRIJDAG 26 SEPTEMBER OM 10.30 UUR: KERKDIENST.
Voorganger: dominee J. Bouwmeester.
O.L.V. VAN LOURDES (ZAAL)
WOENSDAG 1 OKTOBER OM 09.00 UUR: COMMUNIEVIERING.
Voorgangers: enkele parochianen.
KAPEL HET WIEDENBROEK
VRIJDAG 26 SEPTEMBER OM 15.00 UUR: PROTESTANTSE KERKDIENST
Voorganger: dominee J. Bouwmeester.
MARIA PRAESENTATIE BUURSE
ZATERDAG 27 SEPTEMBER OM 19.30 UUR:
EUCHARISTIEVIERING MET SAMENZANG.
Voorganger: pastoor A. Monninkhof. Lectrice:
mevrouw Truus Hilderink. Misdienaar: Evelien
Heuzels.
GEBEDSINTENTIES: Wim Woolderink; de overleden ouders Lubberink- Bomkamp en Catharina
van Mast- Segeler.
Bezoek de
parochiewebsite
Wilt u meer lezen en weten
over de St. Franciscusparochie, dan kunt u kijken op
www.franciscusparochie.nl
Zo leest u op de site informatie over achtergronden
bij de St. Franciscusparochie,
informatie voor vrijwilligers,
de agenda van de parochie
en er is een fotogalerie met
plaatjes van evenementen.
WOENSDAG 1 OKTOBER OM 9.30 UUR: OUDERENVIERING IN DE PASTORIE.
Voorganger: pastor F. de Heus.
MEDEDELINGEN:
■ De collecte op 13 september heeft € 60,35
opgebracht.
27
PAROCHIEPAGINA
ST. FRANCISCUS VAN
Week 39 25 september 2014
ASSISIË
Inleveren copij voor donderdag 12.00 uur voor plaatsing
donderdag de week er op. [email protected]
Lezing over Iconen op 7 oktober
in pastorie Bonifatius
R.K. Parochie St. Franciscus van Assisië
Sonderenstraat 55, 7481 HB Haaksbergen
Parochiesecretariaat: Alphons Ariënshuis (053) 574 39 29
email: [email protected]
website: www.franciscusparochie.nl
bank: 11.80.98.802
Uitnodiging voor naamdag St. Franciscus in de Franciscusparochie
Viert u met ons mee?
4 oktober is het Werelddierendag, vernoemd naar onze parochiepatroon vanwege zijn bijzondere band met dieren. Zijn
naamdag vieren we in onze parochie met
vieringen en andere activiteiten, in het
weekend van 4 en 5 oktober.
Ons programma ( zie ook
www.franciscusparochie.
nl) ziet er als volgt uit:
zaterdag 4 oktober:
18.00 uur:
Bonifatius thema ‘Communieviering’ met medewerking van het en Gez.:
Bonifatiuskoor.
Afscheid
(en
eventuele
benoeming)
van
een aantal leden van de
pastoraatgroep.
zondag 5 oktober :
09.30 uur:
Pancratius: thema ‘Eucharistieviering’ met medewerking van het Pablokoor
en het Regenboogkoor.
10.00 uur:
Marcellinus: thema ‘Gebedsdienst’ met parochieel gemengd koor.
10.45 uur:
Pancratius: start Franciscusprogramma (zie www.
franciscusparochie.nl)
11.00 uur:
Maria Praesentatie: thema
‘Eucharistieviering’
met
het Sanibonakoor.
Tijdens dit weekend zal, in
alle locaties, na de viering
koffie met iets lekkers worden aangeboden.
Wij zien u graag!
Elles Veltkamp
P.r. en communicatie parochie St. Franciscus van
Assisië
Kleurwedstrijd!
Op 7 oktober verzorgt
parochiaan
José Heiende een
lezing over iconen,
getiteld “ Spiegels
van de stilte” in
de pastorie van de
Bonifatiuskerk.
persoonlijke belevenissen,
met het schilderen ervan,
met ons delen.
José is geboren in Heerlen en woont al 45 jaar in
Haaksbergen.
Ze noemt zichzelf een enthousiaste amateur en wil
graag het wezenlijke van
iconen begrijpen door de
ogen van een gelovige.
Zij ziet iconen als hulpmidZij zal met name uitleg- del bij gebed en probeert
gen wat iconen zijn en haar dan ook om dagelijks te
mediteren bij haar iconen.
Haar werk is geschilderd
volgens de Russische
traditie.
De lezing begint om 19:30
uur. De toegang is gratis, maar graag wel vooraf
aanmelden.
Dit kan per e-mail:
[email protected] of telefonisch via 06 51800537.
De iconen van José zijn,
samen met die van Thea
Borkes en Toos Tijink, te
bezichtigen tijdens de iconen- en fototentoonstelling die plaatsvindt van 18
oktober t/m 1 november
2014 in de pastorie en de
kerk van de HH. Bonifatius
en Gezellen.
Voor meer informatie over
de tentoonstelling en de
openingstijden:
www.
pvhaaksbergen.nl/nieuws/
ikonen
Conny Renema
Er is weer plek op de computerochtend!
Vier jaar geleden zijn we
gestart met computerochtenden voor belangstellende parochianen in de Lourdeszaal aan de Sonderenstraat 55 te Haaksbergen.
Deze vindt elke woensdagochtend plaats van 10.15
tot 11.15 uur.
De ochtend is bedoeld
voor mensen die wegwijs
puter het beste kennen.
U wordt geholpen door
ter zake kundige parochianen die op maat advies geven en uw vragen
beantwoorden.
Er zijn twee laptops aan- Er zijn geen kosten aan
wezig. Het verdient echter verbonden.
aanbeveling uw eigen lapU kunt zich opgeven bij de
top mee te nemen.
Zo leert u uw eigen com- heer Yesa Bozoghlan, tel.
willen worden gemaakt op
het gebied van internet, email, tekstverwerking en
andere mogelijkheden op
de computer.
06-22846014 of bij de heer
Ben ten Hove, tel. 053-572
30 66.
Op 1 oktober starten we
weer met een nieuwe
groep.
Wij organiseren een
kleurwedstrijd. Er
zijn leuke prijzen te
winnen.
Werkgroep Computerochtend Lourdeszaal
Ze hebben allemaal te
St. Franciscusparochie
maken met de natuur.
De kleurplaat wordt verspreid via de basisscholen
in Haaksbergen. Vraag ernaar aan je juf of meneer.
zaterdag
27 september
zondag
28 september
Contact & bezoek
Secretariaat St. Franciscusparochie:
Alphons Arienshuis, Sonderenstraat55
7481 HB Haaksbergen, telefoon: 053-574 39 29
e: [email protected]
open: ma, di, wo en do 09.00 - 12.00 uur, buiten openingstijden kunt u luisteren naar een antwoordband.
banknummer: NL 87 RABO 011 80 98 802
www.franciscusparochie.nl
facebook: St. Franciscusparochie Overijssel
twitter: @parfranciscus.nl
parochiële caritas instelling: e: [email protected]
Boekelo, H. MARCELLINUS
Beckummerstraat 169, 7548 BD,
secretariaat: tel: 053-428 26 94
b.g.g. 053-428 14 72,
e: [email protected]
Buurse, H. MARIA PRAESENTATIE
Broekheurnerweg 46, 7481 PZ,
secretariaat: tel: 053-569 62 03,
e: [email protected]
franciscusparochie.nl
open: dinsdag 18.30 - 19.00 uur
Haaksbergen,
H.H. BONIFATIUS EN GEZELLEN
Veldmaterstraat 61-63, 7481 AB,
secretariaat: tel: 053-572 14 19
e: [email protected]
open: donderdag 09.30 - 10.00 uur
Haaksbergen, ST. PANCRATIUS ,
EUCHARISTISCH CENTRUM,
Markt 20, 7481 HT, secretariaat:
tel: 053-572 13 53
e: [email protected]
open: di t/m vr 09.00 - 10.00 uur
Haaksbergen, O. L. VROUW VAN
LOURDESZAAL
Sonderenstraat 55, 7481 HB
Haaksbergen,
KAPEL HET SAALMERINK
Klaashuisstraat 9, 7481 EN
Haaksbergen,
KAPEL HET WIEDENBROEK
Wiedenbroeksingel 4, 7481 BT
De kleurplaat mag je thuis
inkleuren en daarna inleveren op zondag 5 oktober
bij pastor Frank de Heus,
tijdens de bijzondere viering van 09.30 uur, in de
Pancratiuskerk .
Na de viering is er koffie/
thee en ranja met iets lekkers voor iedereen.
Daarna worden de prijswinnaars bekend gemaakt
en de prijzen uitgereikt. Wil
je meedoen? Ga dan aan
de slag met de kleurplaat.
Vul je naam, school en leeftijd in en breng hem op 5
oktober om 09.30 uur mee
naar de Pancratiuskerk.
Wie weet win jij de
hoofdprijs!
Organisatie 4-5 oktober
Parochie St. Franciscus van
Assisië.
18.00 uur
Bonifatius
Eucharistieviering
A. Monninkhof
Bonifatiuskoor
19.30 uur
Maria Praesentatie
Eucharistieviering
A. Monninkhof
09.30 uur
Pancratius
Eucharistieviering
A. Monninkhof
Pancratius Damesen Herenkoor
Pastoraal team
•
Pastoor André Monninkhof
t: 06-227 816 51 e: [email protected]
franciscusparochie.nl
•
Pastoraal werker Carla Berbée
t: 06-412 525 58
e: [email protected]
•
Pastor Willy Rekveld
t: 06-208 748 66
e: [email protected]
•
Pastoraal werker Ingrid Schraven
t: 06-229 246 57
e: [email protected]
•
Diaken Bert Huitink
t: 06-389 039 99
e: [email protected]
•
Pastoraal werker Johan Klaassen
t: 06-138 036 82
e: [email protected]
•
Pastoraal werker Frank de Heus
t: 06-300 988 33
e: [email protected]