Lees hier meer in het volledige persbericht

PERSBERICHT
2014/27
Haaksbergen, 8 mei 2014
Nieuw college: krachtig, energiek & verbindend
HAAKSBERGEN - De coalitiepartners van LH, D66 en PvdA hebben hun plannen voor de
komende collegeperiode gepresenteerd. In een speciale, openbare persbijeenkomst in
de raadzaal van het gemeentehuis werd op donderdagochtend 8 mei het coalitieprogramma gepresenteerd. De drie partijen lieten ook weten te kiezen voor vier wethouders.
Komende maandag kan de raad nader kennismaken met de beoogde wethouders.
Het coalitieprogramma van LH, D66 en PvdA is een akkoord op hoofdlijnen, waarin staat op
welke manier de komende jaren gewerkt gaat worden aan een aantal voor Haaksbergen belangrijke onderwerpen. Het beoogde nieuwe college kiest nadrukkelijk voor een bestuursstijl
waarbij verbinding en het zichtbaar zijn in de samenleving voorop staan. Meer de wijken in,
meer investeren in mensen. Daarom kiest de coalitie ook voor het wijkwethouderschap, waarbij
elke wethouder contactpersoon is voor meerdere wijken of kerkdorpen.
Samenwerking
De gemeente krijgt er op het gebied van jeugdzorg, maatschappelijke ontwikkeling en participatie de komende jaren veel nieuwe taken bij. Deze coalitie ziet Haaksbergen ook in de toekomst
als zelfstandige gemeente, maar vindt wel dat de gemeente te klein is om alles zelf te blijven
doen. Er wordt dan ook volop samenwerking gezocht met het bedrijfsleven, met instellingen en
andere gemeenten. Dit heeft ook gevolgen voor de ambtelijke organisatie. De Noaberpoort
wordt verder ontwikkeld als centrale toegang voor elke inwoner die hulp of zorg nodig heeft.
Voor de toekomst van De Wilder worden meerdere samenwerkingsopties onderzocht.
Groen en duurzaam
De coalitie ziet in Haaksbergen de komende jaren volop kansen om groene en duurzame ontwikkelingen te bevorderen. Ze wil Haaksbergen verder ontwikkelen tot groene kwaliteitsge-
meente, het toepassen van zonnepanelen stimuleren en Stepelerveld als groen en duurzaam
bedrijventerrein ontwikkelen. De drie partijen vinden bovendien dat de gemeente zélf het goede
voorbeeld moet geven bij het terugdringen van bijvoorbeeld de CO2-uitstoot en het nemen van
energiebesparende maatregelen.
Werken aan het centrum
Het centrum aantrekkelijk en levendig maken ziet de coalitie als een grote opgave, die zij in
goede samenwerking met de centrumondernemers wil realiseren. Lege plekken worden ingevuld, het centrum wordt groener gemaakt en horeca en detailhandel worden geconcentreerd in
en rond het centrum. Als het aan de coalitie ligt, dan is betaald parkeren in Haaksbergen van
de baan en gaan ondernemers zelf bepalen of de winkels op zondag open zijn. Bovendien
wordt onderzocht of de bibliotheek als publiekstrekker naar het centrum kan worden verplaatst.
Financiën op orde
De kersverse coalitie zegt te voorzien dat de financiële positie van de gemeente Haaksbergen
nog minder rooskleurig is dan verwacht. Daarom is een van haar belangrijkste speerpunten het
op orde brengen van de gemeentelijke financiën. Kernwoorden daarbij zijn veranderen, vooruitkijken en verantwoorden. Als er bezuinigd moet worden, dan gebeurt dat eerst op het fysieke
domein en in de ambtelijke organisatie. Het gaat om duidelijke keuzes. Daar moeten inwoners
zo min mogelijk last van hebben. Het is de intentie de OZB met niet meer dan de inflatiecorrectie te verhogen. Nieuw en bestaand beleid hoeft niet alleen door de gemeente te worden bekostigd. Er wordt ook gezocht naar partners en externe financieringsmogelijkheden.
De vier nieuwe wethouders
De drie partijen hebben uiteindelijk gekozen voor vier wethouders. De nieuwe bestuursstijl met
als kenmerk zichtbaarheid, de noodzakelijke veranderingen in de organisatie, de extra taken
die op de gemeente afkomen en de financiële situatie van Haaksbergen vragen volgens de coalitie de komende periode veel bestuurskracht. In die bestuurskracht wordt de komende vier
jaar geïnvesteerd met de inzet van de volgende vier wethouders:
Peter van Vlaanderen (60)
Ellen Prent (45)
Woonplaats: Haaksbergen
Woonplaats: Hengelo
Ruimte, Mobiliteit en P&O
Financiën, Economisch beleid en Duurzaamheid
Edith van Spiegel (59)
Annette Nijhuis (43)
Woonplaats: Haaksbergen
Woonplaats: Haaksbergen
Samenleving
Werk, Recreatie & Toerisme en Leefomgeving
Noot voor de redactie:
U kunt voor eventuele nadere informatie contact opnemen met de vier kandidaat-wethouders:
Peter van Vlaanderen (LH)
Mobiel: 06 - 2423 4055
Mailadres: [email protected]
Edith van Spiegel (D66)
Mobiel: 06 - 1803 2162
Mailadres: [email protected]
Annette Nijhuis (LH)
Mobiel: 06 - 4765 8564
Mailadres: [email protected]
Ellen Prent (PvdA)
Mobiel: 06 - 2260 6999
Mailadres: [email protected]