Op Weg 2014 week 28 - St. Franciscus van Assisië

Kerkberichten parochie St. Franciscus van Assisië Haaksbergen, Boekelo en Buurse
15DE ZONDAG DOOR HET KERKELIJK JAAR
ST. PANCRATIUS
ZONDAG 13 JULI OM 09.30 UUR: EUCHARISTIEVIERING M.M.V. HET PANCRATIUS
VAKANTIEKOOR.
Na afloop is er gelegenheid om een kop koffie of
thee te drinken in de Pancratiuszaal.
Voorganger: pastor W. Rekveld. Lectrice: mevrouw G. te Lintelo. Acolieten/misdienaars: Jill
Holtkamp en Loes Ordelmans. Koster: de heer S.
te Bogt.
GEBEDSINTENTIES: Ben Leferink; Jan Wijlens; Jan
Noordink; Antoon Kamp; Dinie Scharenborg
– Middelhuis; ouders Boonk – Satink.
MEDEDELINGEN
n “Laat het orgel klinken!” De restauratie van het
grote orgel is nu écht voltooid. Woensdag 2 juli,
na een laatste stemronde langs alle 1297 pijpen,
heeft de orgelbouwer zijn taak voltooid en het
orgel teruggegeven aan de St. Pancratiuskerk.
Er blijft echter een probleem. Er is een solpijpje,
grijs van kleur, tin van metaal met een klein zilveren ringetje over en niemand weet waar het vandaan komt of waar het in dat orgel thuis hoort.
Natuurlijk kan er niet stilzwijgend aan dit ‘asielzoekpijpje’ voorbij worden gegaan.
Daarom de vraag of iemand een oplossing of
een tehuis weet voor dit pijpje.
n In de maanden juli en augustus is de St. Pancratiuskerk elke dinsdag- en donderdagmiddag
van 15.00 tot 17.00 uur geopend voor bezichtiging, waarbij een lid van de groep Kerkbezichtiging u desgewenst rond zal leiden.
n Voor het opgeven van gebedsintenties kunt
u van dinsdag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00
uur terecht op het Pancratiussecretariaat, Markt
20, maar van 7 juli t/m 31 augustus alleen op de
dinsdag- en de woensdagmorgen.
HH. BONIFATIUS EN GEZELLEN
ZATERDAG 12 JULI OM 18.00 UUR: EUCHARISTIEVIERING M.M.V. HET BONIFATIUSKOOR
Voorganger: pastor W. Rekveld. Lector: mevrouw Gonny Selderhuis. Acolieten: Heleen Simmelink en Daan Loohuis. Processiekruisdrager:
Erik Broekhuis
GEBEDSINTENTIES: Fien Braakhuis van Hees;
Henk Scharenborg; Graddy Hendriks – Hannink;
Johan en Trui ten Voorde – Bolster; Jan Westendorp (Veldmaterstraat)
JAARGEDACHTENIS: Ans Stokkink – Breukers;
Gerald Waanders; Hennie Vaanhold; Ivonne Wissink – Wegdam
DONDERDAG 17 JULI OM 09.00 UUR:
LAUDEN
Voorganger: mevrouw Leonie Rutte. Misdienaars: Mika Wijlens en Clint Ellenbroek
MEDEDELINGEN:
n Op 30 juni is in de leeftijd van 88 jaar overleden
Josephina Francisca Maria (Fien) Braakhuis-van
Hees. Zij is weduwe van Wim Braakhuis. Zij woonde voorheen in de Kroonprins, de laatste jaren
aan de Troelstrastraat 12 te Neede. De gezongen
afscheidsviering heeft zaterdag 5 juli jl. plaatsgevonden, waarna begrafenis op ‘t Waarveld.
Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen veel
sterkte toe bij het verwerken van het verlies van
hun dierbare moeder en oma.
n Doopdata in onze kerk: 6 september, 4 oktober, 1 november en 6 december.
n Collecte-opbrengsten: zaterdag 14 juni: €
102,48, zaterdag 21 juni: € 161,05 en zaterdag 28
juni: € 85,79.
n Op zondag 20 juli viert emeritus-pastoor Anton Hulleman zijn vijftigjarig priesterjubileum.
Om 10.00 uur is er dan een plechtige Eucharistieviering in de H. Martinuskerk te Gendt (bij Nijmegen). Zijn adres is: Distelakker 1 te 6691 DP Gendt.
Op 6 juni jl. vierde hij ook zijn 80e verjaardag.
Pastoor Hulleman was van 1980 tot 1994 pastoor
in de HH. Bonifatius en Gezellenparochie.
KAPEL HET SAALMERINK
ZATERDAG 12 JULI OM 17.30 UUR: COMMUNIEVIERING M.M.V. HET OUDERENKOOR.
Voorganger: mevrouw R. Snuverink ook Lansink.
KAPEL HET WIEDENBROEK
ZATERDAG 12 JULI OM 10.30 UUR:
COMMUNIEVIERING M.M.V. HET PAROCHIEKOOR BUURSE.
Voorganger: mevrouw R. Snuverink ook Lansink. Koster: de heer M.Temmink
O.L.V. VAN LOURDES (ZAAL)
WOENSDAG 16 JULI OM 09.00 UUR: EUCHARISTIEVIERING
Voorganger: pastoor A. Monninkhof.
MARIA PRAESENTATIE BUURSE
ZATERDAG 12 JULI OM 19.30 UUR: EUCHAMEDEDELINGEN:
RISTIEVIERING M.M.V. HET PAROCHIEKOOR. n De collecte op 29 juni heeft € 53,13
Voorganger: pastor W. Rekveld. Lector: de heer opgebracht.
Laurens Lenderink. Misdienaar: Boyd Wijlens.
GEBEDSINTENTIES: Catharina van Mast- Segeler.
H. MARCELLINUS BOEKELO
Dit weekeinde geen viering in de H. Marcellinus te Boekelo. U bent van harte welkom
bij een viering in een van de andere lokaties in onze parochie.
Bezoek de
parochiewebsite
Wilt u meer lezen en weten
over de St. Franciscusparochie, dan kunt u kijken op
www.franciscusparochie.nl
PAROCHIEPAGINA
ST. FRANCISCUS VAN
Week 28 10 juli 2014
ASSISIË
Inleveren copij voor donderdag 12.00 uur voor plaatsing
donderdag de week er op. [email protected]
Vrea en goodgoan
R.K. Parochie St. Franciscus van Assisië
Sonderenstraat 55, 7481 HB Haaksbergen
Parochiesecretariaat: Alphons Ariënshuis (053) 574 39 29
email: [email protected]
website: www.franciscusparochie.nl
bank: 11.80.98.802
Het hoofdorgel van de Pancratius en de restauratie (vervolg deel II).
Vermoeid orgel
Voor sommige mensen is met vakantie
gaan een bron van grote stress. Hebben we
alles wel bij elkaar gepakt? En dan de grote
vraag : past het er allemaal wel in? Slepen
we niet te veel mee? Want als Hollanders
kunnen we er wat van: kijk maar eens in
het buitenland hoeveel Nederlanders bijvoorbeeld aardappels meeslepen.
Daarom is het ook goed
om in onze vrije dagen,
onze vakantie eens na te
denken over het volgende.
Vakantie kan ook betekenen vacare cum Deo: we
mogen hopen dat we ondanks alle stress en drukke vakantieplannen ook
nog de tijd en ruimte kunnen maken om aan onszelf en (dus) ook aan God
toe te komen. Dat we in de
vakantietijd eens tijd, rust
en ruimte nemen om eens
daarover na te denken. Wie
weet wat dat allemaal oplevert: niet alleen nieuwe
energie voor al weer een
nieuw werkseizoen, maar
misschien ook bijstelling
van onze doelen en ons
streven. Dat we misschien
het komende jaar nieuwe
dingen gaan doen, die we
eigenlijk uit het oog waren verloren, maar waar we
door die rust van de vakantie weer eens over aan het
nadenken zijn geslagen.
Voor de restauratie
hingen veel rijen
pijpen enigszins vermoeid tegen andere
rijen, die vaak ook al
scheef stonden.
De
orgelbouwer,
Ruurd, heeft met
nieuwe ankers en
beugels de roosters
en het steunhout
gesjord en nu staan
ze er weer bij als
nieuwe kleurpotloden of regimenten
grenadiers.
Dus kan het zo maar zijn,
dat we in dat nieuwe seizoen dichter bij onze bron
komen: waarachtig leerling
zijn van die man van Nazareth werk makend van vrede, barmhartigheid en gerechtigheid. Waar vakantie
allemaal wel niet toe kan
leiden.
Fijne vakantie! Fons ter Haar is een eigen
Johan Klaassen project gestart Hij weet
veel van straaljagers en
heeft zelfs ooit een paar
versleten Starfighters opgeknapt en aan de NoordKoreanen verpatst.
dagmorgen van 09.00 uur
Het ergerde hem al jaren
tot 12.00 uur.
dat de orgelmotor bobbelde op zijn lagers en een
Secretariaat: Alphons Arihoge fluittoon maakte.
enshuis Sonderenstraat
Fons heeft de motor gede55 7481 HB Haaksbergen
monteerd en alle roet op
Telefoon: 053-572 39 29
de schoepen verwijderd
Email: [email protected] wasbenzine, de as met
ciscusparochie.nl www.
een flinterdunne aluminifranciscusparochie.nl
umdraad weer op dikte gebracht en in het motorhuis
teruggeplaatst.
Geruisloosheid is Fons’ doel.
Secretariaat tijdens vakantieperiode
In verband met de vakantieperiode is het centrale
secretariaat van de Parochie St. Franciscus van Assisië Haaksbergen-Boekelo-Buurse, in de weken 30, 31 en 32 beperkt
geopend.
In deze weken is het secretariaat op maandagen donderdagochtend
geopend van 09.00 uur
tot 12.00 uur.
De overige ochtenden is
het secretariaat gesloten.
Vanaf maandag 11 augustus zal het centrale secretariaat vier ochtenden
geopend zijn, nl. op
maandag-,
dinsdag-,
woensdag- en donder-
Parochie St. Franciscus
van Assisië 5 jaar jong
Dit jaar is het vijf jaar geleden dat de
Parochie St. Franciscus van Assisië is ontstaan. Dit bijzondere moment willen we
als parochie graag delen.
Als parochiaan van de St.
Franciscusparochie zult u
in het najaar persoonlijk
worden geïnformeerd over
dit lustrum en de inrichting
van onze parochie. Daarnaast zal er in het weekend
van 4 en 5 oktober 2014
aandacht worden besteed
aan de naamdag van Fran-
zaterdag
12 juli
zondag
13 juli
ciscus van Assisië.
In de komende jaren willen
wij als Parochie St. Franciscus van Assisië samen wegen blijven bewandelen
die zoveel mogelijk tegemoet komen aan de pastorale zorgvragen die er
leven in onze geloofsgemeenschap. Daarbij geïn10.30 UUR
HET WIEDENBROEK
Communieviering
R. Snuverink ook Lansink
Parochiekoor Buurse
spireerd door de naamgenoten van onze parochie;
St. Franciscus van Assisië
en onze paus Franciscus.
Parochie
St. Franciscus van Assisië
17.30 UUR
HET SAALMERINK
Communieviering
R. Snuverink ook Lansink
Ouderenkoor
Nu alle spinrag, stof, webben en roetbezinksel weg
zijn, bedanken we de vrolijke schoonmaakploeg, die
het humeur niet verloor bij
het afnemen van de Pompeï-achtige aslaag op de
kerkbanken. Belofte: we
zullen pas over vijftig jaar
weer zo’n vulkaanuitbarsting doen plaatsvinden.
En nogmaals: over een
aantal jaren zal het kerkbe-
Schenkingen aan Litouwen
Het Oost Europa comité Haaksbergen/
Ahaus was van 10 t/m 16 mei in samenwerking met het Rode Kruis Ahaus in
Vikaviskis Litouwen. Vorig jaar hebben
ze, naast ander goederen, veel liturgische
spullen en kleding van de O.L.V. van
Lourdeskerk daar naartoe gebracht.
Dit jaar brachten ze de
Kruiswegstaties van de St.
Pancratiuskerk. Hieronder
kunt u de dankbrief van
prelaat Vytautas Gutaitis
lezen, gericht aan Jan ten
Brincke (vertegenwoordiger van bovengenoemde
catie en samenwerking
geeft veel positieve emotie, waardoor wij elkaar en
het leven in jullie land beter leren kennen. Ieder jaar
brengt u onze gemeente
waardevolle geschenken.
Vorig jaar waren we heel
blij met de liturgische kleding, dit jaar hebben jullie
ons prachtige Kruiswegcomité’s).
staties geschonken. Het is
Geachte heer ten Brincke, veel meer dan alleen maWij zijn blij met de bezoe- teriële hulp, het is het erfken van vertegenwoordi- goed van jullie land dat julgers van het Rode Kruis van
Ahaus en Haaksbergen. De
rechtstreekse communi-
lie met liefde en vreugde
aan ons gegeven hebben.
De liturgische gewaden
worden tussen veel kerken
in het diocees verdeeld. De
Kruiswegstaties worden in
daarvoor passende kerken
geplaatst.
Nogmaals hartelijke dank
voor jullie zorgen en
geschenken.
18.00 UUR
BONIFATIUS
Eucharistieviering
W. Rekveld
Bonifatiuskoor
19.30 UUR
MARIA PRAESENTATIE
Eucharistieviering
W. Rekveld
Parochiekoor
Berichten voor de weken
29 en 30 inleveren vóór
donderdag 12 juli, 12.00
uur. Vanaf donderdag
14 augustus loopt alles
weer normaal (kopij vóór
7 augustus, 12.00 uur).
09.30 UUR
PANCRATIUS
Eucharistieviering
W. Rekveld
Pancratius
Vakantiekoor
Contact & bezoek
Secretariaat St. Franciscusparochie:
Alphons Arienshuis, Sonderenstraat55
7481 HB Haaksbergen, telefoon: 053-574 39 29
e: [email protected]
open: ma, wo en do 09.00 - 12.00 uur, buiten openingstijden kunt u luisteren naar een antwoordband.
banknummer: NL 87 RABO 011 80 98 802
www.franciscusparochie.nl
facebook: St. Franciscusparochie Overijssel
twitter: @parfranciscus.nl
parochiële caritas instelling: e: [email protected]
stuur, dat dit orgel heeft la- Een hartelijke groet, tutti in
ten restaureren, grote wijs- organo Christi, van de timmerlieden, frezers, draaiheid worden toegekend.
ers, stofzuigers, uitdeuWe wachten op de terug- kers, sjouwers, koorleden,
keer van de verzilverde organisten, elekctriciens
prestanten en de nieuw en ambachtslieden van de
belegde klavieren uit de orgelbouwer.
werkplaats van de orgelbouwer. Dan begint het
Joop Walhain.
stemmen en intoneren.
Daarover volgt nog een
laatste bericht.
Op Weg in vakantietijd
Weekblad Rond Haaksbergen zal in de weken
30 en 32 niet verschijnen. Dat betekent dat er
op 24 juli en 7 augustus
geen kerkberichten zijn.
Weekblad Rond Haaksbergen komt wel uit op
31 juli (kopij inleveren
vóór 24 juli, 12.00 uur).
Boekelo, H. MARCELLINUS
Beckummerstraat 169, 7548 BD,
secretariaat: tel: 053-428 26 94
b.g.g. 053-428 14 72,
e: [email protected]
Buurse, H. MARIA PRAESENTATIE
Broekheurnerweg 46, 7481 PZ,
secretariaat: tel: 053-569 62 03,
e: [email protected]
franciscusparochie.nl
open: dinsdag 18.30 - 19.00 uur
Haaksbergen,
H.H. BONIFATIUS EN GEZELLEN
Veldmaterstraat 61-63, 7481 AB,
secretariaat: tel: 053-572 14 19
e: [email protected]
open: donderdag 09.30 - 10.00 uur
Haaksbergen, ST. PANCRATIUS ,
EUCHARISTISCH CENTRUM,
Markt 20, 7481 HT, secretariaat:
tel: 053-572 13 53
e: [email protected]
open: di t/m vr 09.00 - 10.00 uur
Haaksbergen, O. L. VROUW VAN
LOURDESZAAL
Sonderenstraat 55, 7481 HB
Haaksbergen,
KAPEL HET SAALMERINK
Klaashuisstraat 9, 7481 EN
Haaksbergen,
KAPEL HET WIEDENBROEK
Wiedenbroeksingel 4, 7481 BT
Met vriendelijke groeten,
Dekan van Vilkaviskis prälat
Vytautas Gustaitis
De redactie wenst u een
mooie zomertijd toe.
Pastoraal team
•
Pastoor André Monninkhof
t: 06-227 816 51 e: [email protected]
katholiekenschede.nl
•
Pastoraal werker Carla Berbée
t: 06-412 525 58
e: [email protected]
•
Pastor Willy Rekveld
t: 06-208 748 66
e: [email protected]
•
Pastoraal werker Ingrid Schraven
t: 06-229 246 57
e: [email protected]
•
Diaken Bert Huitink
t: 06-389 039 99
e: [email protected]
•
Pastoraal werker Johan Klaassen
t: 06-138 036 82
e: [email protected]
•
Pastoraal werker Frank de Heus
t: 06-300 988 33
e: [email protected]