Bijlage 2 - Ruimtelijkeplannen.nl

Bereking parkeerbehoefte bestaand en nieuw Eemlandhoeve Adviesbureau Haver Droeze BNT - VOF
nr.
functie
Oppervlak /
eenheid
Oppervlak /
bestaand eenheid nieuw
opm 1
Boerenbedrijf (koeienstal, geitenschuur,
1 hooi- en materiaalopslag)
1250m²
cf bestaand
2 Kantoor / vergaderruimte
3 Streekwinkel
4 Zaalruimtes
360m²
25m²
520m²
max 500m²
max 100m²
max 550m²
Functie CROW
arbeidsextensief en
bezoekersextensief
bedrijf
kantoren zonder
baliefunctie
kringloop
congresgebouw
5 Zorgboerderij (dagopvang)
6 Zorgboerderij (incl. nachtopvang)
Informatiecentrum / Landschapshuis /
Natuurobservatorium / Boerenbakkie
7 (kantine)
8 Hooiberghotel
9 Horeca (ondersteunend)
290m²
cf bestaand
10 woningen
verzorgingstehuis
aanleunwoning
Norm
aantal pp aantal pp
bestaand - bestaand
min
max
aantal pp aantal pp
nieuw
nieuw
min
max
0,8-1,3 per 100m² BVO
10
16
10
16
2,3-2,8 per 100m² BVO
2,0-2,5 per 100m² BVO
6,0-11,0 per 100m² BVO
8
1
31
10
1
57
13
2
33
14
3
61
0,5 - 0,7 per wooneenheid
1,0-1,4 per woning
6
8
1,1 - 1,6 per 100m² BVO
6,0-6,5 per 10 kamers
14 - 16 per 100m² BVO
3
7
17
20
opm 3
224,5 m²
nvt
125 m²
375m²
24 kamers
max 300m²
bibliotheek
hotel 2*
restaurant
woning koop
1 vrijstaand
10
14
4
15
42
6
16
48 opm 4
nvt
2
10 Woning
2,0-2,8 per woning
3
76
119
131
Totaal
181
opm 2
Totaal extra behoefte 55- 62 parkeerplaatsen, zonder dubbelgebruik. Met dubbelgebruik is de extra behoefte naar verwachting vergelijkbaar met de bestaande parkeerbehoefte.
nieuwe of uitbreiding bestaande functie
opm 1
opm 2
Uitgaande van: weinig stedelijk &
buitengebied
In de bestaande situatie zijn er 63
parkeerplaatsen aanwezig, met 19
overflowplaatsen. Als gevolg van
dubbelgebruik ten behoeve van de
verschillende functies is in de bestaande
situatie circa 40% van de parkeerplaats in
gebruik.
opm 3
opm 4
in de bestaande situatie worden cliënten
gehaald en gebracht per minibus. Het
parkeren betreft alleen de begeleiders. In
de situatie waarbij tevens nachtverblijf
plaatsvindt, blijft het parkeren van
begeleiders gelijk, maar zal wel rekening
gehouden moeten worden met
bezoekersparkeren. Aannemelijk is dat dit
niet gelijk zal vallen met de grootste
parkeerdruk door de weeks van
congresgangers.
naar verwachting is er een grote overlap
(90%) tussen de bezoekers van het
hooiberghotel / restaurant en de
zaalruimten
Blad1 van 1, datum: januari 2014