SENIORENBEURS 2014

SENIORENBEURS 2014
Florahallen, Albrechtlaan 78, 9300 Aalst
Maandag 29 september van 10 tot 18 uur
INSCHRIJVINGSFORMULIER
Naam organisatie/instelling/vereniging/bedrijf:
Korte omschrijving van producten/diensten:
Ondernemingsnummer
BTW-nr
Contactpersoon:
Adres:
Telefoon/GSM
e-mail
Neemt deel als standhouder aan de seniorenbeurs en aanvaardt hierdoor de
deelnamevoorwaarden
1. Stand
Standaardstand (3 x3m)
standaard afgesloten stand
eigen stand
Stand met een oppervlakte van …… m² (voorkeursafmetingen L x B ………….)
2. Zal met …….. personen aanwezig zijn
3. Wenst gebruik te maken van
elektriciteit (220V)
… tafels (L x B X H)
… stoelen
4. Komt met …. auto’s
5. Wenst …. flyers
6. Betaalt als deelnemer,
uit de commerciële sector: €750 + (….m² x €80) = €………..(ex BTW)
uit de non profit sector :
€375 + (….m² x €40) = €………..(ex BTW)
aan de Snuffelmarkt : €150 (ex BTW)
binnen de 7 dagen na ontvangst van de factuur
€0 (enkel voor senioren- en belangenverenigingen)
7. Betaalt als sponsor € 2 500 (ex BTW)
naam ondertekenaar
datum
handtekening
…………………………..
……………………
……………………………
Gelieve dit formulier op te sturen of te mailen naar: Kabinet schepen De Brouwer, t.a.v.
Bart Waegeman, Grote Markt 3, 9300 Aalst; [email protected]