Kernteam Sociale Media 4 september 2014

Kernteam Sociale Media 4 september 2014
Tijdstip
Locatie
9.30 – 13.00 uur
Beatrixgebouw in Utrecht
Opening en mededelingen
Doel: korte vooruitblik laatste half jaar; toelichting op doel en programma
van de ochtend; mededelingen; en vaststelling van een kort procesverslag
van de vorig keer (wordt nog nagezonden).
Visiedocument sociale media
De input van de vorige vergadering is verwerkt. Het visiedocument staat
weer op de agenda om de huidige tekst te bespreken en verder te
completeren. Dit gebeurt in drie onderdelen.
1) Bespreking van de laatste versie en uitgebreidere reflectie door
niet-thema-instituten
Doel: niet-thema-instituten krijgen eerst de gelegenheid om uitgebreider
te reflecteren en inbreng te leveren. Daarna is er gelegenheid om hierover
door te praten en nog een keer op het hele document te reageren (bijv
zijn toepassingen, succesfactoren, monitoring, etc. evenwichtig
uitgewerkt?)
Werkvorm: twee ringen model (niet-thema-instituten in binnenring,
thema-instituten horen toe) gevolgd door plenaire discussie.
2) Inspiratiesessie
Doel: geïnspireerd raken door expert uit online wereld.
Werkvorm: presentatie door externe expert.
3) Verder formuleren toekomstvisie
Doel: ophalen van input voor hoofdstuk 4 van het visiedocument
Werkvorm: doorpraten over de inspiratiesessie en aan de hand van een
aantal vragen (staan ook in hoofdstuk 4 huidige tekst).
Open platform
Vorige keer bespraken we de online communicatiestrategie. Deze is
inmiddels verder uitgewerkt.
De site loketgezondleven.nl zal binnenkort een overzicht geven van alle
#JI sociale media projecten.
Voor het open platform zal worden doorgelinkt naar 'usohealthy' de site
van het jongerenproject.
Doel: informeren over de ontwikkelingen en de kansen die dit biedt.
Werkvorm: presentatie door Freek, gevolgd door vraag en antwoord en
discussie.
Vervolgafspraken
Doel en werkvorm: samenvatting van gemaakte afspraken