82_WAP_archieffiche - Provincie West

WAP DATABANK FICHE
[email protected]
Archief Blankenberge
Archivaris: voltijds: Pieter Deschoolmeester
J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge
Tel: 050-42 99 42 / Fax: 050-42 90 29 / E-mail: [email protected] / Website: www.blankenberge.be
Oud archief: is niet aanwezig
Modern Archief: is aanwezig vanaf de periode 1795-1914
Oudste stuk: 1846
Archief andere vormers: van OCMW of rechtsvoorgangers en van personen
Verzamelingen: foto's, affiches, prentbriefkaarten, edm. worden (met uitzondering van de collectie kunstwerken), in vzw De Benne
bewaard en beheerd
Microfilms- of fiches: werden aangemaakt van bevolkingsregisters en van de registers van de burgerlijke stand
Digitaal archief: is niet aanwezig
Leeszaal: er zijn leeszaalfaciliteiten voorzien op de dienst bevolking en burgerlijke stand in het stadhuis, J.F. Kennedyplein 1, 8370
Blankenberge
Openingsuren: n.v.t.
Uitrusting: n.v.t.
Formaliteiten: n.v.t.
Aantal medewerkers: geen
Administratief nuttige bescheiden: worden bijgehouden per dienst en in een gemeenschappelijke archiefruimte
Bescheiden zonder direct nut: worden bijgehouden in de kelder van het stadhuis - de archiefdozen staan er op metalen rekken - thans
wordt er ca. 1.500 m archief bewaard
Beveiliging: beveiliging tegen brand (branddetectie en brandblusapparaten)
Ordeningssysteem: het archief is gedeeltelijk geordend volgens de Nationale Decimale Classificatietabellen van de Vereniging van Vlaamse
Steden en Gemeenten
Inventaris: archief wordt systematisch per dienst geïnventariseerd
Neerlegging: er werd archief van vóór 1795 en van de periode 1795-1914 in het rijksarchief neergelegd - de stad heeft een overzicht van het
neergelegde
Selectie en vernietiging: is gebeurd door een vertegenwoordiger van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en na een beslissing
van het College van Burgemeester en Schepenen
Financiering: voor archiefuitrusting, archiefpersoneel en automatisering wordt een afzonderlijk bedrag op de begroting voorzien
Rapportering: er wordt gerapporteerd aan het diensthoofd algemene administratie
Reglementering: is in opmaak
Literatuur: geen
Opmerkingen: geen