algemene informatie

UWLR
Algemene info
UWLR is een landelijke standaard, ontwikkeld door Kennisnet. Andere grote partijen
(Dotcomschool, ESIS) bieden deze koppeling ook aan, of hebben plannen om dat in de nabije
toekomst te doen.
Via deze koppeling kunnen basis-leerlinggegevens opgehaald worden uit ParnasSys en optioneel
leerresultaten naar ParnasSys verstuurd worden. De inhoud en de structuur van de gegevens komen
sterk overheen met de EDEXML standaard.
Inhoud van de koppeling
(welke gegevens gaan er over de koppeling?)
Opvragen uit ParnasSys
Leerling:
– naam
– geboortedatum
– geslacht
– leerjaar (ook wel jaargroep genoemd)
– groep in welke de leerling zit
– sublesgroepen waarin de leerling zit
Groep:
– Naam & omschrijving
Leerkracht:
– naam
– email
– groepen aan welke de leerkracht gekoppeld is
– sublesgroepen waaraan de leerkracht gekoppeld is.
Terugsturen naar ParnasSys
– toetsdefinities, inclusief toetsonderdelen en hun normeringen
– scores van de leerlingen op de verschillende toetsonderdelen.
Wanneer deze koppeling gebruiken?
Deze koppeling is geschikt als:
– een potentiële koppelpartij voldoende heeft aan de bovengenoemde gegevens.
– of wanneer een koppelpartij toetsresultaten naar ParnasSys wil sturen
Voordelen:
– Landelijke standaard
– Standaard ontwikkeld door Kennisnet
– Relatief beperkte load voor de ParnasSys webserver
– goed gedocumenteerd (door kennisnet)
– Goede testfaciliteiten beschikbaar.
Nadelen:
– Beperkte set van (leerling) gegevens
Algemene opmerkingen:
Ondanks dat deze koppeling ook de mogelijkheid heeft om toetsgegevens naar ParnasSys te sturen,
is hij ook uitstekend te gebruiken zonder het terugsturen van toetsgegevens.
Bij het terugsturen (terugkoppelen) van toetsresultaten naar leerling leert de ervaring dat hier wel
enige afstemming nodig is tussen Koppelpartij en ParnasSys (hoe worden de gegevens verwerkt,
hoe en waar zien gebruikers deze terugkomen in ParnasSys, hoe werken de normeringen, etc).
Het ophalen van de leerlinggegevens is duidelijk en kan vaak geïmplementeerd worden door de
koppelpartner zonder dat hier voorafgaand afstemming benodigd is (deze functionaliteit 'spreekt
voor zich').