Belangrijke data 2014-2015

Belangrijke data
Examenjaar 2014 - 2105
2 oktober
2014
Ouderavond klas 4
9 oktober
2014
Verklaring bij examenreglement ondertekend door
ouders/verzorgers inleveren via de coach.
19 december
2014
Uitreiking eerste cijferoverzichten.
14 en 16 oktober
2014
LOB gesprekken
vanaf 12 januari
2015
Proefexamens beroepsgerichte vak (DC of TC)
26 t/m 30 januari
2015
Bespreking resultaten proefexamen.
4 t/m 17 maart
2015
Rekentoets
vanaf 16 maart
2015
Leerlingen krijgen het rooster van het CSPE,
mondeling talen en CSE.
1 april
2015
Uitreiking tweede cijferoverzicht
30 maart t/m 10 april 2015
CSPE en mondeling van de talen.
15 april
2015
De leerlingen krijgen het cijferoverzicht van het
Schoolexamen (SE) opgestuurd.
13 t/m 17 april
2015
Examentraining voor het CSE. Aangepast rooster.
22 april
2015
Laatste dag cijferoverzichten terug bij mevr. Mathijssen.
2015
C.S.E BB en KB. digitaal
11 t/m 22 mei
2015
C.S.E. GL papier
28 mei t/m 9 juni
2015
Tweede afname rekentoets
3 juni
2015
Uitslag beroepsgerichte vakken BB en KB
20 april t/m 1 mei
4 t/m 9 juni
2015
Herkansen beroepsgerichte vak.
11 juni
2015
Uitslag van het examen.
12 juni
2015
Ophalen voorlopige cijferlijst.
15 juni
2015
Opgeven herkansing tot 12.00 uur bij mevr. Mathijssen
16 t/m 18 juni
2015
Start herkansing Centraal Schriftelijk Examen
30 juni
2015
Uitslag herkansing.
1 juli
2015
Diploma uitreiking