BK4 Uitleg over PTA en Examens 2014 2015

Klas 4
Examen 2015
Schoolexamen (50%)
PTA
Centraal landelijk examen (50%)
Digitale examens
Praktijk examens
Leerjaar 3
+
Leerjaar 4
Leerjaar 4
8,5
7,5
8!
Waar kan ik het PTA vinden?
via:
VMBO
Onderwijs
Het examen
Belangrijk om te weten!

In het vierde leerjaar staat alles in het teken van
schoolexamens. (PTA)

Maximaal 2 schoolexamens mogen herkanst worden.

Herkansingsregeling: Eén AVO-vak mag herkanst
worden EN deel (geheel) van beroepsgerichte vak.

Beroepsgericht vak telt 2x mee bij de uitslag!

Bij ziekte of andere onvoorziene omstandigheden altijd
de afdeling informeren!
Welke vakken doen mee?

Schoolexamen ( S.E. ):
Ne, En, Wi, Bi/Nask1/Ec, Ma, LO, KV1 en beroepsgerichte vak
(Ma, LO en KV1 zijn afgerond in leerjaar 3)

Centraal examen ( C.E. ):
Ne, En, Wi, Bi/Nask1/Ec en beroepsgerichte vak
(Maatschappijleer (Ma): telt mee voor de uitslag!)
Rekentoets



De rekentoets (niveau 2F) is officieel een verplicht
onderdeel van het centraal eindexamen.
Het cijfer van de rekentoets komt op de
cijferlijst van het diploma maar telt (nog) niet mee
voor de examenuitslag!
Het UC (VMBO) neemt de rekentoets af in het 4e
leerjaar. Elke leerling krijgt twee kansen (maart en
mei). Het hoogste cijfer telt.
De rekentoets!
Geslaagd?
Ne
En
Wi
Nask1
BTS
Ma
SE
8
7
6
7
8
7
CE
4
5
6
5
6
diploma
6
6
6
6
7
Dus…… een herexamen !
26/5 = 5.2 !
7
Geslaagd?
Ne
En
Wi
Bi
ZWB
Ma
SE
8
7
6
7
8
7
CE
6
5
5
6
6
diploma
7
6
6
7
7
28/5 = 5.6 !
7
Aangepaste examens
Leerlingen met o.a.
Dyslexie…
Dyscalculie…
Schrijfproblemen…
Daisyondersteuning…
Claroread…
PC ondersteuning…
Extra tijd…
etc.
Informatieverstrekking
Gedurende het schooljaar krijgen de leerlingen
regelmatig informatie van ons (via post, via
mail, via website en soms wordt dit persoonlijk
meegegeven).
Wij proberen zoveel mogelijk informatie op
onze website te plaatsen.