erratumblad 2014 bouwtechniek

erratumblad
2014
bouwtechniek-fijnhoutbewerken CSPE KB
centraal examen vmbo
opgaven
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo,
Bij het centraal examen cspe KB bouwtechniek-fijnhoutbewerken moet de volgende mededeling
bij de systeembeheerder en examinator bekend worden gemaakt.
Het Excel-bestand : kb_materiaalstaat_calculatie.xls geeft een foutmelding in Office 2007.
Als op uw school Office 2007 is geïnstalleerd, kunt u een nieuw zelf-uitpakkend zip-bestand
KB-BTF-appl_herzieneversie.zip downloaden met het bestand
kb_materiaalstaat_calculatie_herzieneversie.xls.
Via ‘Het Examenblad’ ontvangt u een mail met een link waarmee u het zip-bestand
KB-BTF-appl_herzieneversie.zip kunt downloaden.
Gebruik voor het unzippen van het gedownloade bestand het wachtwoord dat u heeft ontvangen bij de
tweede zending van de praktijkexamendocumenten
(11 maart 2014, Cito-zending nr. 2 cspe’s’ ( zending C) vanuit Cito,
briefkenmerk: 13623-01-06-01 bbce312);
Ik verzoek u dit erratumblad aan de examinator(en) bouwtechniek-fijnhoutbewerken CSPE KB
vmbo te overhandigen.
Het College voor Examens,
Namens deze, de voorzitter,
drs H.W. Laan
PK-0606-b-14-1-E