9 - 11 april 2014 Conference Centre Koningshof Veldhoven

Locatie
U
Congrescentrum Koningshof
Locht 117
5504 RM Veldhoven
Tel:
Fax:
E-mail:
Internet:
Bereikbaarheid:
U
040 – 253 7475
040 – 254 5515
[email protected]
www.nh-hotels.nl
H
U
Auto: Volg de A2 en neem afslag 32 (Veldhoven Zuid). Ga onder aan de afslag
rechtsaf (vanuit Den Bosch/Breda/Tilburg) of linksaf (vanuit Maastricht). Na ca. 3
km ligt NH Koningshof aan de linkerkant.
Openbaar vervoer: Op CS Eindhoven verlaat u het perron rechtsaf richting
busstation. U neemt buslijn 150 richting Reusel, en stapt uit bij de halte van NH
Koningshof. De duur van de rit bedraagt ongeveer 30 minuten.
Inschrijving en betaling
U
Aanmelding is alleen mogelijk via de website www.nvkc.nl.
De deelnamekosten voor het congres bedragen €200,-.
Op het inschrijfformulier staat de deelname aan het congres automatisch
aangegeven. Daarnaast ziet u verschillende opties die u apart moet aanvinken
indien u deelneemt:
ALV Klinisch Chemici i.o. op 9 april
Casuïstiekavond op 9 april, incl. soep en broodjes à €20,Overnachting van 9 op 10 april à € 119,50
Overnachting van 10 op 11 april à € 119,50
Vrijdagmiddagsessie “Scoren op indicatoren”
Betaling dient direct via de website te geschieden.
Na aanmelding ontvangt u automatisch een bevestiging, dit is tevens uw
inschrijvingsbewijs.
De uiterste inschrijfdatum is 2 april 2013.
Bij annulering van deelname na deze datum zullen kosten niet worden
gerestitueerd.
U
9 - 11 april 2014
Conference Centre Koningshof
Veldhoven
Programma
Woensdag 9 april 2014
12.00 – 13.00
0B
13.00 – 14.00
3 Parallelle Postersessies:
MS o.l.v. dr. R. de Jonge
Nieuw Analytisch o.l.v. dr. J. van Pelt
Nieuw Klinisch o.l.v. prof. dr. A. Sturk
14.00 – 15.30
Posterbezichtiging en standbezoek
15.30 –17.00
Algemene Leden Vergadering NVKC
Lunch
14.30 – 15.00
Registratie en koffie KCio’s
15.00 – 17.00
Algemene Ledenvergadering KCio’s
17.00 – 17.30
Borrel op de informatiemarkt
17.30 – 18.30
Soep en broodjes deelnemers casuïstiekavond
17.00 – 18.00
Borrel op de informatiemarkt
19.00 – 21.00
Casuïstiekavond: ‘Tussen lab en kliniek 2014’
18.00 – 19.45
Diner
20.00 – 21.15
Avondspreker: Danny Mekic, New Team
Vanaf
Borrel in de foyer
19.00 – 19.30
19.30 – 20.00
20.05 – 21.00
Hielprikscreening: dr. E. Kemper-Proper (KC) IJsselland Ziekenhuis
Endocrinologie: dr. B.E.P.B. Ballieux (KC) LUMC Leiden
Hematologie: dr. P. Kuijper (KC) en dr. L. Tick (Internist-OncoloogHematoloog), Maxima Medisch Centrum Veldhoven
Donderdag 10 april 2014
09.00 – 10.00
10.00 – 10.05
Registratie en koffie
Welkom:
Dr. K.W.H. Wodzig - Voorzitter Wetenschapscommissie
21.15
Vrijdag 11 april 2014
08.00 – 09.00
Ontbijt
09.00 – 10.30
Plenaire voordrachten: Thema micro RNA’s
09.00 - 09.35
Prof. dr. L. de Windt / Molecular Cardiology,
Maastricht University
Voorzitter: Dr. K.W.H. Wodzig
“Micro RNA’s en cardiovasculaire ziekte”
10.05 – 11.05
Plenaire voordrachten: Thema metabolisme en ethiek
10.05 – 10.35
Prof. dr. H.V. Westerhoff / Synthetic Systems Biology, Swammerdam
Institute for Life Sciences, UvA/ Molecular Cell Physiology, VU/ Manchester
Centre for integrative Systems Biology, University of Manchester
“Metabool kaarten: van poker naar patience”
10.35 – 11.05
Prof. dr. G.M.W.R. de Wert / Biomedische Ethiek, Universiteit Maastricht
”WGS – een revolutie in screening? Ethische aspecten”
11.05 – 12.00
Thema neurodegeneratieve ziekten
11.05 – 11.30
Prof. dr. J.M. Rozemuller / Human Prionlab. UMCU Utrecht / Dept
Neuropathology VUMC Amsterdam
09.35 – 10.10
“miRNAs in Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia: Functions
and Targets”
10.10 – 10.30
Uitreiking Jonge onderzoekersprijs en voordracht winnaar
10.30 – 11.00
Pauze
11.00 – 12.00
Plenaire sessie:
Uitreiking abstractprijzen
Voordracht Noyons stipendium: Dr. J.F.M. Jacobs Radboudumc:
“Kwantitatieve meting van vrije lichte ketens met
behulp van MS”
Uitreiking Noyons Stipendia 2014
Uitreiking wetenschapsprijs 2013 en voordracht door de winnaar
12.00 – 13.00
Lunch
13.00 – 15.00
Interactieve sessie: “Inkop(p)en op kwaliteit: scoren op indicatoren”
want het veld is aan zet!
“Infectiviteit en pathobiologie van Prionziekten”
11.30 – 12.00
Dr. ir. C.E. Teunissen / Neurochemisch Laboratorium en Biobank, Afdeling
Klinische Chemie VUmc
“Liquor biomarkers voor de ziekte van Alzheimer:
Klinische noodzaak of luxe?”
Dr. F. Akbari Moqadam / Department of Pediatric Oncology-Hematology,
Sophia Children’s Hospital, Erasmus MC