LESVOORBEREIDINGSFORMULIER (op basis van DA

LESVOORBEREIDINGSFORMULIER (op basis van DA-­‐model) LESONDERWERP: Naam student: Datum: Leerdoelen: -­‐ ….. -­‐ ….. -­‐ ….. -­‐ Beschrijving beginsituatie:
-­‐ voorkennis: -­‐ vaardigheden: -­‐ houding: Tijd Leerdoelen Opening van de les Kern van de les Leerstof (in telegramstijl) Activiteiten leerling Activiteiten docent Benodigd materiaal Afsluiting van de les Verantwoording van gemaakte keuzes met betrekking tot werkvormen, opdrachten en materialen op basis van literatuur: