MAKRO COMMERCIEEL OPERATINEEL PLAN

Oktober 2014
ETC…ONTHAALOUDERS
12 OKTOBER - ‘DAG VAN DE ONTHAALOUDER’
Eindelijk kunnen we een aantal onthaalouders, op de dag van de
Onthaalouder, meer bieden dan hen symbolisch in de bloemetjes te zetten.
In Etc… van oktober 2013 maakten we reeds melding van een Proefproject.
In Etc… van februari en april 2014 hebben we de verdere stand van zaken
kunnen geven.
Organisatie
Toegekende VTE
Landelijke Kinderopvang
36
KAV – FELIES
32
Socialistische Mutualiteit - Thuishulp
14
Solidariteit voor het Gezin
8
Dienst voor onthaalgezinnen (Leopoldsburg/Lommel/Ham)
7
PAVOK (Lennik)
5
Gezinsbond Limburg (Peer/Neerpelt)
5
De Bambi’s (Wellen)
5
112
Half juli was er ook een oproep naar ‘de publieke sector’ voor de verdeling van
12 voltijdse equivalenten. We hebben vernomen dat ook daarvoor meer dan voldoende
interesse was.
De pessimisten, die stelden dat de Diensten én de Onthaalouders geen interesse zouden
hebben om zich kandidaat te stellen, krijgen dus ongelijk.
Het is inderdaad zo dat de onthaalouders die in het proefproject stappen er, in deze
eerste periode, weinig of niet financieel op vooruit gaan.
Een voltijds onthaalouder is iemand die op weekbasis voor 5 x 10 uur, gemiddeld
4 kindplaatsen per dag opvang kan voorzien.
BOND VAN BEDIENDEN, TECHNICI EN KADERLEDEN
www.bbtk.org
SAMEN STERK
Verantwoordelijke uitgever : J.P. BAUWENS, Hoogstraat 42, 1000 Brussel
Vanaf 1 januari 2015 kunnen 112 voltijdse onthaalouders als werknemer starten.
In de praktijk zal het over meer onthaalouders gaan, gezien niet iedereen voltijds wil of
kan werken.
Begin oktober werden de 112 voltijdse equivalenten toegekend.
Op de oproep, begin juli verstuurd, reageerden 8 organisaties uit ‘de private sector.’
In totaliteit vroegen ze 120 voltijdse equivalenten aan.
Uiteindelijk werden volgende aantallen toegewezen:
Hiervoor krijgt men een vast bruto
maandloon van 1559,38 euro. Aangevuld
met een kostenvergoeding van 30% van
het bruto maandloon: 467,81 euro.
Als werknemer heeft men meer plichten,
maar uiteraard ook meer rechten.
Men bouwt een periode van betaalde
vakantie op, er is een gewaarborgd loon
bvb. bij ziekte, na verloop van tijd heeft
men recht op een werkloosheidsuitkering.
Als vakbond waken we er ook over dat
men behoudt waarop men in het huidige
sui generis statuut recht op heeft.
Zo is er een financiële ondersteuning
voorzien voor de inclusieve opvang van
kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Met de werkgeversvertegenwoordigers is er afgesproken dat deze
stimulans niet wegvalt. Het voorstel is dat
bij inclusieve opvang er maar gemiddeld
3,5 in plaats van 4 kindplaatsen voorzien
moeten worden om als voltijdse
beschouwd te worden.
Er is ook een vergoeding voorzien voor
flexibele opvang. Ook hier rond is
afgesproken dat dit bedrag ten goede van
de onthaalouder zal blijven. Een concrete
uitwerking volgt tijdens het proefproject.
Een Technische werkgroep, bestaande uit
de vakbonden, werkgeversfederaties en
Kind en Gezin, zal minstens om de twee
maanden samenkomen om dit proefproject te begeleiden, evalueren en waar
nodig bij te sturen.
Het is dan ook belangrijk aan de BBTK
Afdeling te laten weten welke onthaalouders zich kandidaat stellen om in het
proefproject te stappen en welke
uiteindelijk een arbeidsovereenkomst
zullen tekenen.
Uiteraard kan men ook met vragen en
problemen bij de BBTK Afdeling terecht.
Indien nodig kunnen deze dan ook op de
Technische werkgroep naar voorgebracht
worden.
Er mag echter niet vergeten worden dat
de onthaalouders die als werknemer
zullen starten maar 2 procent van de
totaliteit uitmaken.
BBTK zal uiteraard ook voor de overige 98
procent blijven opkomen.
Zo zullen we ijveren dat na 2016 het
proefproject niet alleen bestendigd, maar
ook uitgebreid wordt. Dat de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden
worden verbeterd, zodat nog meer
onthaalouders er belang bij hebben om in
een werknemersstatuut te stappen.
Tenslotte een uitsmijter op ‘de dag van de
onthaalouder.’
Niet enkel de Voorzitter van de Europese
Raad waagt zich aan een Haiku, ook
Onthaalouders.
Een onthaalouder
Met de armen wijd open
Een kind springt erin
Een huis vol leven
Overal speelgoed en pret
De avond brengt rust
De onthaalouder
Of is huismus veel beter
Gaat uit en geniet
Mieke S.
BOND VAN BEDIENDEN, TECHNICI EN KADERLEDEN
www.bbtk.org
SAMEN STERK