doorstroomminor Watertechnologie

Speel een rol in de Waterwereld
Kies voor de minor
doorstroom Watertechnologie
En word een held!
you need water water needs you
De minor doorstroom water technologie wordt aangeboden door de Hogeschool VHL in samenwerking
met de NHL Hogeschool. De minor is bedoeld voor studenten met interesse in technologische
toepassingen van vooral chemische en microbiologische, maar ook van natuurkundige en wiskundige
kennis in de context van de wereldwijde waterproblematiek.
Kies voor de minor
doorstroom Watertechnologie
De beschikbaarheid en de kwaliteit van water staan meer en meer onder druk ten gevolge van de
bevolkingsgroei, verontreinigingen en klimaatveranderingen. Waterschaarste vraagt om duurzame
oplossingen, waarbij bijvoorbeeld schoon water wordt geproduceerd uit alternatieve bronnen of waarbij
kostbare basis elementen teruggewonnen worden uit afvalwater. Verder staat terugdringing van het gebruik
van chemicaliën en energie centraal.
Wat leer ik?
Je verdiept je kennis in de disciplines chemie, microbiologie, natuurkunde en wiskunde en ontwikkelt
academische vaardigheden. De context van de minor is gericht op technologische uitdagingen zoals
het tegengaan van bacteriologische groei op membranen, de ontzouting van water, de ontwikkeling
van een reactor om metalen terug te winnen uit afvalwater, de ontwikkeling van een membraan om
specifieke ionen te scheiden en het gebruik van actieve kool om alkenen uit water te halen.
Deze minor bereidt studenten voor op een functie in het werkveld van de watertechnologie en voor
doorstroming naar de master Water Technology die gezamenlijk wordt aangeboden in Leeuwarden
door de Wageningen University, de Rijksuniversiteit Groningen en de universiteit Twente. Deze minor
is jouw kans om te laten zien of je geschikt bent voor toelating tot deze master.
Voor wie?
De doorstroomminor is ontwikkeld voor gemotiveerde HBO studenten met affiniteit voor water en ambitie
om hierin verder te gaan. Volg je de opleiding Milieukunde, Chemische technologie of Biotechnologie aan
de hogescholen VHL en NHL Hogeschool dan ben je onvoorwaardelijk toelaatbaar tot de minor.
Volg je een andere opleiding aan deze hogescholen of aan een andere hogeschool en twijfel je of deze
opleiding voldoende basis vormt voor toelating, neem dan contact op met Karin Brouwer
(zie onder aanmelden of meer weten).
Welke werkvormen zijn er?
Colleges, practica, projecten en onderzoeksopdrachten (individueel of in groepsverband).
Aanmelden of meer weten?
Wil je je aanmelden of meer weten over de doorstroom minor, neem dan contact op met Karin Brouwer
via de email: [email protected] Inschrijven voor deze minor gaat via www.kiesopmaat.nl.
you need water water needs you