het stroomdiagram - A-Z

Studentenzaken
www.hva.nl/minoren
[email protected]
Deze stappen doorloop je vóór de inschrijfperiode van de minoren in het aanbod in Kies op Maat.
Ik ben HvA student en wil volgend semester een minor volgen binnen het aanbod van Kies op Maat.
Ik heb bij de start van de minor mijn propedeuse + minimaal 40 studiepunten in de hoofdfase en ben dan 3e of 4e jrs. student.
Let op: voor jouw opleiding/domein kunnen er aanvullende procedures en bijzonderheden gelden. Stel je hiervan op de hoogte via de DLWO van jouw opleiding/domein.
Ik voldoe niet aan de eisen en kan volgend semester nog geen minor volgen.
Zie www.kiesopmaat.nl voor alle inhoudelijke informatie over de minoren en het aanbod minoren met eventueel aanvullende toelatingseisen en instapvoorwaarden.
Ik maak een keuze uit het minor‐
aanbod op www.kiesopmaat.nl.
Ik voldoe aan eventueel aanvullende instapvoorwaarden/toelatingseisen voor deze minor.
Ik voldoe niet aan eventueel aanvullende instapvoorwaarden/
toelatingseisen en moet een nieuwe keuze maken.
Deze stappen doorloop je tijdens de aangegeven inschrijfperiode voor de minoren.
Ik maak een account aan in Kies op Maat en download de leerovereenkomst voor de betreffende minor, vul dit in en stuur het op naar de examencommissie
van mijn opleiding.
Ik heb toestemming van de examencommissie en kan de getekende leerovereenkomst sturen naar de contactpersoon bij de andere onderwijsinstelling. De leerovereenkomst vul je in nadat je een account in Kies op Maat hebt aangemaakt. Het is mogelijk meerdere leerovereenkomsten te downloaden en in te sturen. Ik heb geen toestemming van de examencommissie en moet een nieuwe keuze maken.
Op de DLWO van jouw opleiding vind je de contactgegevens van de examencommissie van jouw opleiding. Je stuurt de door jou ondertekende leerovereenkomst naar de examencommissie van je opleiding.
De contactgegevens van de door jou gekozen minor bij de andere onderwijsinstelling zijn terug te vinden op de leerovereenkomst.
De onderwijsinstelling van de door mij gekozen minor ondertekent de leerovereenkomst en stuurt instructies voor inschrijving. Ik heb geen toestemming van de onderwijsinstellng van de door mij gekozen minor en moet een nieuwe keuze maken.
Ik schrijf mij in bij de onderwijsinstelling waar ik de minor ga volgen. Ik moet OOK ingeschreven blijven bij de HvA.
Deze stappen doorloop je tijdens het volgen van je minor en aan het einde van de minorperiode.
Ik ga de minor volgen.
Ik heb alle studiepunten behaald en ontvang een certificaat met het behaalde resultaat. Hiermee ga ik naar de cijferadministratie van mijn opleiding om het resultaat bij te laten schrijven. Ik vervolg mijn opleiding aan de HvA. De studiepunten worden bijgeschreven in SIS.
Let op: Een leerovereenkomst biedt nog geen garantie op plaatsing. De leerovereenkomst is in deze fase niet meer dan een aanmelding. Volg voor definitieve inschrijving de instructies die je ontvangt van de onderwijsinstelling waar je je minor wilt gaan volgen. Deze instructies ontvang je nadat je leerovereenkomst ook door de onderwijsinstelling van de door jou gekozen minor is goedgekeurd. Check dus regelmatig de mailbox van het door jou opgegeven e‐mailadres.
Ik heb niet alle studiepunten behaald.
Ik blijf ingeschreven voor de minor en doe herkansingen in de aangegeven periode.
Voor vragen over het bijschrijven van je studieresultaten kun je contact opnemen met de cijferadministratie van je opleiding. Deze contactgegevens vind je op de DLWO van je opleiding en op www.hva.nl/
sis/faq/contactgegevens/.