Minor D:DREAM

2014
!
s
che
m
s
i
a
t
e
i
kr
mT
n
a
d
e
e
n
r
D
ite
ers
n
u
k
l
a
r
s
v
e
t
w
Ui
en
e
d
d
e
r
l
a
r
voo voor h
en
e
l
l
A
Minor
rs
ke
n
e
d
D:DREAM
aar !
w
z
nd
ker
Lek uitdage
en
Delft: Dream Realisation of Extremely Advanced Machines
DreamTeam minor
“Het werken binnen een
DreamTeam is fantastisch!
Het is hard werken, je maakt
lange dagen, maar je bereikt
prachtige resultaten als
team. De minor D:DREAM is
dan ook een superkans voor
enthousiaste toppers, maar
niet voor puntenjagers of luie
studenten”
Edgar van Os
De TU Delft kent vele DreamTeams. Denk bijvoorbeeld aan het DUT Racing
Formula Student team, het Forze Formula Zero Hydrogen team, het NUON
Solarteam en het TUDelft Solarboatteam.
Deze DreamTeams werken in een gezamenlijk onderkomen, de D:DREAM
Hall. In de Minor D:DREAM kan je werk bij een van de DreamTeams als minor doen, aangevuld met enkele verplichte vakken. De minorwerkzaamheden
kunnen net zo divers zijn als het werk binnen de teams is (van onderdelen
ontwerpen en berekenen tot het maken van een sponsorplan).
Wat de minor inhoudt
De Minor is stevig; je krijgt er de punten niet cadeau. De DreamTeams willen
de beste van de wereld zijn, en dat krijg je ook niet cadeau. DreamTeam-werk
is dus ‘ere-divisie-werk’. De kern van de minor D:DREAM is het werk dat je
uitvoert binnen een DreamTeam (22 ECTS). Dit werk kan variëren van technisch tot bijv. marketing. Het eindproduct van je werkzaamheden binnen de
minor kan bijvoorbeeld bestaan uit een sponsorplan, een afgerond technisch
ontwerp, een simulatiemodel, maar ook een geslaagde proefopstelling met
meetresultaten, enz. Het werk moet voldoende omvang en niveau hebben.
Gedurende de minor wordt je werk en je voortgang in plenaire sessies besproken. Op basis hiervan, een eindverslag en een eindpresentatie wordt je
beoordeeld.
Omdat je het werk bij een DreamTeam verricht moet je tijdens de Minor lid zijn
van een van de teams. Je moet dus graag bij een DreamTeam willen voordat
je over de Minor denkt, en liefst niet andersom! Als je als lid bent aangenomen
bepaal je in samenspraak met je DreamTeam je ‘ruwe’ opdracht; in de eerste
weken van de Minor wordt deze opdracht verder ontwikkeld.
De verplichte vakken leveren samen 8 ECTS op. Je opdracht moet wel
goedgekeurd worden door de minorcoördinator. Voor de D:DREAM minor
geldt een speciale inschrijfprocedure. De procedure is hiernaast samengevat.
Studiepunten verdeling
D:DREAM
vakken en
workshops
6 ECTS
Let op:
afwijkende inschrijfprocedure!
•
•
•
Details:
•
•
•
•
•
TeamWork
2 ECTS
Solliciteer bij het DreamTeam
van je keuze
Als je bent aangenomen, meld
je dan pas aan voor de minor
D:DREAM:
minorregistration.tudelft.nl
Deelname alleen mogelijk
met goedkeuring van je team,
schrijf dus alleen in als je bent
aangenomen !
Vakcode: WB-Mi-121
Min. aantal studenten: 30
Max. aantal studenten: 80
Voor impressie en websites van
de DreamTeams: zie ommezijde
Meer informatie op de TU minor
website: www.minor.tudelft.nl
Contact minorcoördinator:
Opdracht &
begeleiding
22 ECTS
1 2 3 •
•
•
dr.ir. W.L.T. Thijs
[email protected]
+31(0)15 2785852
rocket science-www.dare.tudelft.nl
DreamTeams
D:DREAM Minor
TU Delft
www.ddream.nl
elektrische 4wd
formule raceau
towww.dutracing.n
l
[email protected]
‘s werelds snelste fiets-www.hptdelft.nl
racemotor op bio-ethanol -www.novabike.nl
l
lft.n
e
d
tu
ero. terstof
z
a
l
u
wa
.form en op
w
w
w
rac
varen op zonne energie-ww
w.solarboatteam.nl
uonsolarteam.nl
australië door op zonne energie-www.n
ner.nl
‘s werelds zuinigste auto-www.ecorun
mens aangedreven onderzeeër-www.wasub.nl
Vortex windwagen06-50237715
nog geen webstite
zonnehuis-www.pretaloger.nl
zonnehuis-www.pretaloger.nl
“Zonder D:DREAM is de TU nog niet de helft
waard van wat het nu is.” Thomas van Alsenoy
snelste roeiboot
ter wereld bouwen?
www.risedelft.nl
RISE
Rowing Innovation and Sports Engineering