Factsheet Wijsbegeerte

Factsheet Major: Wijsbegeerte
•
Contactpersoon/personen major
Studieadviseur:
Naam: Adrienne Zuiderweg
Tel: 020 525 4560
E-mail: [email protected]
Aanwezig/afspraakspreekuur: di 12-14
en inloopspreekuur woe 10-12
Onderwijsbalie:
Openingstijden: ma t/m do 11-15
E-mail: [email protected]
Telefoonnummer 020 525 4958
•
Beschikbaar voor de volgende vragen:
Studieprogramma
Ingangseisen e.d.
Beschikbaar voor de volgende vragen:
- Vragen over de opleiding
- Minorverklaring
- Afspraken met Adrienne Zuiderweg gaan via de
Onderwijsadministratie
Opleiding aanmelden
Let op!
* inschrijven in SIS voor de betreffende minor
* inschrijven in SIS voor het minorvak
•
Deadline vakaanmelding
Vakaanmelding eerste semester (blok 1, 2, 3)
2012-2013
Deadline: 23 t/m 30 juni 2014
Wanneer vakken vol zijn worden ze dichtgegooid.
Vakaanmelding tweede semester (blok 4,5, 6)
Deadline: 2 t/m 5 december 2014 Wanneer vakken vol zijn
worden ze dichtgegooid
Inschrijving tentamens
Je wordt automatisch ingeschreven voor tentamens en
eventueel hertentamens. Let altijd per vak op de informatie
van de docenten en op BB hierover.
Inschrijven minor
Verplicht in SIS
Als je deze major wilt volgen, moet je je in SIS aanmelden
voor de individuele vakken EN voor de hele major (heet in
SIS een uitgebreide minor):
30-punts minor Praktische Filosofie: 106210038M
60-punts minor Praktische Filosofie :106210048M
30-punts minor Theoretische Filosofie:106210058M
60-punts minor Theoretische Filosofie:106210068M
Vakaanmelding moet op de volgende wijze:
Alle vakken en de betreffende minor via SIS.
Let op! Eerst inschrijven via Studielink anders kan je je niet voor vakken inschrijven.
Overige opmerkingen vak aanmelding
Zie jaarlijks de academische kalender van Faculteit der Geesteswetenschappen voor de inschrijvingsperiode:
http://student.uva.nl/wys/az/item/academische-kalender.html
•
Literatuur aanschaf
Literatuur staat vermeld in de digitale studiegids en op Blackboard.
•
Roosters – waar vinden de studenten de meest up to date roosters van de major?
Zie de link bij het betreffende vak in de studiegids
Via studiegids of anders via http://www.student.uva.nl/wys
Er zijn aparte roosters voor
a) propedeuse vakken (Praktische Filosofie, Theoretische Filosofie, Logica en Geschiedenis van
de filosofie
e
e
b) voor 2 en 3 jaars vakken
•
Voorlichtingsbijeenkomst
Donderdag 5 juni 2014, tijdstip en plaats worden nog bekend gemaakt.
•
Informatiekanalen:
www.student.uva.nl/wys
•
Mailinglijst:
Er is geen mailinglijst. Download de academische kalender jaarlijks en noteer die zelf.
Zie bovenstaande link. Verder kun je informerende emails verwachten zodra je je hebt aangemeld
voor de minor.
•
Procedure aanvraag beoordeling majorscriptie en duur aanvraag
Informeer bij Adrienne.
•
Specifieke aandachtpunten/tips (indien van toepassing)
Waar moet je bij deze major nu extra goed op letten? Wat is bij deze major handig om te
weten?
-
De vakaanmelding is vroeger dan je gewend bent bij het FNWI. Wees op tijd!
-
Het Departement Wijsbegeerte is gevestigd op de Oude Turfmarkt 141.
-
Let goed op de ingangseisen bij de vakken, zie het studieplan en de studiegids.
-
Om aansluiting te vinden bij je nieuwe major kun je je aanmelden bij de studievereniging.
Tevens krijg je hierdoor 10% korting op je boeken. http://www.amfibi.nl/ Neem ook eens een
kijkje op de website van Felix Meritis; http://www.felix.meritis.nl/nl/