Waardegericht sturen met de A3 methodiek

Waardegericht sturen met de A3 methodiek
Nationale controllersdag 2014
Henk Doeleman
“2014”
2015 “!
1
De context
•
Veranderingen
•
Taakstellingen
•
Werkklimaat
•
Van cijfers naar waarden
•
Van management naar leiderschap
Ontstaan van de A3 methodiek
4
2
De A3 methodiek: 3 pijlers
 A3 jaarplan / programmaplan
Op één A3-papierformaat
 A3 managementgesprek
Functioneringsgesprek van de
organisatie
 A3 digitaal
Een digitaal hulpmiddel voor actuele
management-informatie
Een voorbeeld
Waarom?
Hoe?
Wat?
3
Consistentie en samenhang
Niveau 1 - A3 jaarplan
Niveau 2 - A3 jaarplan
Waterschap Rivierenland
Projectbureau
Niveau 2 - A3 jaarplan
Directoraten
Niveau 3 - A3 jaarplannen
Afdelingshoofden / Teams
Op koers in de zee van prestatie-indicatoren
(Handleiding Governance, Ministerie van Financiën, 2000)
Sturen
Verantwoorden
Beheerste indicatoren
4
Waarden voor planontwikkeling
•
Participatie / betrokkenheid
•
‘Planning’ belangrijker dan het
plan
•
Focus
•
Eigenaarschap en commitment
•
Concreet en toegankelijk
Kenmerken van het A3 managementgesprek
•
Basis: vertrouwen
•
Dialoog op basis van gelijkwaardigheid
•
Waarderend en genererend
•
Leren van het verleden én vooral
leren van de gedeelde beelden van
de toekomst
•
Leiderschap in (programma)control
5
Agenda voor het A3 managementgesprek
1. Welke ontwikkelingen hebben invloed op
het A3 jaarplan?
2. Wat zijn de successen van de afgelopen
periode?
3. Welke punten van aandacht/zorg zijn er?
4. Hoe is er invulling gegeven aan de
waarden?
5. Wat spreken wij af?
•
•
Uitdragen van successen
Ondersteuning bij punten van aandacht/zorg
A3 managementgesprek
INK, 2007
Waarderen
Do
Check
Mobiliseren
Leren/reflecteren
Plan
Act
Inspireren
6
Leiderschap leidend?
7
A3 digitaal
•
Prestaties
•
Voortgang
•
Documentenopslag
•
Jaarplanning
•
Managementagenda
Adoptie
•
Brede navolging in binnenlands bestuur, non profit, zorg,
bank- en verzekeringswezen
•
‘Best Practice’ Rijks Brede Benchmark Groep (2010)
•
‘Best’ gewaardeerde presentatie op het Nationaal
Kwaliteitscongres (2011)
•
Initiator heeft tweede prijs voor ‘Business Improvement
Manager’ verkiezing van het jaar (2012)
•
Ed Nijpels: CdK, Burgemeesters en gemeentesecretarissen
•
INK heeft twee van haar erkenningen gebaseerd op de
toepassing van de A3 methodiek (2013)
•
Proefschrift verdedigd op 26 maart 2014
8
Onderzoek: bijdrage kenmerken succesvol
veranderende organisaties
Steven ten Have (2002) / Henk Doeleman (2012)
Richting
Consistentie
Samenhang
A3
Feedback
Commitment
9
7 habits
•
Facilitering bij de start
•
Behoefte aan concretisering / zakelijkheid
•
Intrinsieke motivatie van de leiding
•
Houding ten opzichte van empowerment
•
A3 methodiek prioriteit geven
•
Behoefte aan verandermanagementtool
•
Behoefte aan synchronisatie (proces)
www.A3methodiek.nl
10
11