Jan Foubert - Huis voor gezondheid

Werkveld versus onderwijs
Jan Foubert
Directeur van het verpleegkundig departement
HUDERF
Huis voor Gezondheid vzw | Lakensestraat 76 / 7 | 1000 Brussel | [email protected] | www.huisvoorgezondheid.be
Situatie
 Werkveld en onderwijs kijken elkaar in de
ogen, proberen te begrijpen wat er gebeurt
aan de ander kant MAAR we begrijpen elkaar
niet in de diepte.
 « het niveau gaat achteruit »
 « het onderwijs wordt meer en meer
academisch, het niveau stijgt »
Situatie onderwijs







Veranderingen (Bologna, bachelor, master)
Academisering
Onderzoek
Evidence based
Docent = pedagoog, hoog opgeleid
Uurrooster is meer zoals andere bacheloropleidingen
Niveau instroom is gedaald
Docenten versus verpleegkundigen
 Onderwijskundige
 Studiebegeleiding, onderzoek,
dienstverlening, academisering,
kennisverbreding en internationalisering
 Leren studenten leren
 Hoogopgeleid
 Staan ver van het werkveld
 Eerder pedagoog dan verpleegkundige.
Docent versus verpleegkundige
 Taak verpleegkundige
•
•
•
•
•
Afgebakend
Verpleegkunde = complex en in ontwikkeling
Onmogelijk om alles te kennen
Specialisaties
Doet alles en moet alles kunnen !
5 redenen om verpleegkunde te studeren
 Unieke combinatie van hart, hoofd en handen
(EQ + IQ)
 Afwisseling troef
 Flexibiliteit
 Goede verloning
 Werkzekerheid.
PROBLEEM
 Vraag en aanbod
 Afgestudeerden blijken van veel iets te weten
maar van niks alles.
 Ze zijn geen specialist maar generalist.
 Werkveld verwacht een specialist.
 Student : heeft geleerd om dingen in vraag te
stellen
 Verpleegkundige : voert uit.
Oplossingen
 Definitie van een
samenwerkingsovereenkomst
 Evolutie werkveld
 Stages herbekijken
•
•
•
•
Langer
Trajecten
Afgebakende doelstellingen
Wie doet wat
Oplossingen
 Definitie stagementon
 Functieprofiel stagementor
 Competentieprofiel stagementor
•
•
•
•
•
•
Introduceren
Begeleiden
Coordineren
Evalueren
Communiceren
Samenwerken
Symbiose werkveld en onderwijs






Uitwisseling van personeel
Delen van personeel, kennis, infrastructuur
Levenslang leren toepassen
Informatie over ontwikkeling van
beide domeinen
Overleg
Besluit
 Onderwijs en ziekenhuis zijn twee
verschillende werelden die op een bepaald
moment met elkaar kennis maken
 Beiden evolueren
 Samenwerking is nodig.
 Wanneer beiden duidelijk weten wat ze
kunnen verwachten en welke rol voor hen is
weggelegd kan dit zonder probleem
 Samen = sterk.