Verslag_tafelsessie_6A_ochtend

Bijeenkomst TKI S2SG community 'Verbindingen met projecten', 25 maart 2014
Tafel nummer 6, ochtendsessie
Vragen
Tafel nummer 6
ochtendsessie
1. Wie aan tafel
Uitwerking
Voorzitter: Peter Wagener (BDH)
RVO tafeldame: Marion Bakker (RVO)
M. van Ewijk, Zaanstad
P. de Boer, EBU Smartgrids: rendement voor iedereen
H. la Poutre, NWO CoCaPlen
R. Balvers, IPIN YESCON
M. de Nes Koedam, IPIN Modienet
J. de Jong, TKI 2013 SGIB
F. Verheij, TKI 2012 SEC USEF
B. Yssel De Schepper – Mister Green
2. Wie houden pitches
Matty van Ewijk over Zaanstad.
Petra de Boer over EBU Smartgrids: rendement voor iedereen.
Han la Poutre (CWI) over NWO CoCaPlen.
Frits Verheij over TKI 2012 SEC USEF.
3. Opmerkelijke
uitspraken, etc
De Mens komt niet voor in presentatie TKI.
Na techniek gedreven nu steeds meer focus op
consument/mens gedreven. Begingebruiker i.p.v.
eindgebruiker.
Drijfveren zijn belangrijk. Wat triggert mensen om mee te
doen: vooral intrinsieke motivaties.
Binnen bottom-up Amersfoort project wordt geoptimaliseerd
binnen huidige mogelijkheden, terwijl deelnemers zouden
willen uitbreiden. Dus nu veel erover praten, maar nog weinig
kunnen doen behalve energiebesparing.
Verschillende soorten communities: wijkgerichte aanpak
(Amersfoort); Tesla aanpak (innovatie is drang).
Na beginsubsidies, proeftuinen etc. loopt commerciële
ondernemer tegen muur van wet- en regelgeving op en kan
niet opschalen voor een aantrekkelijk business model.
4. Mogelijke kansen
Gevoel van urgentie ontbreekt nu. Huidig systeem is zeer
betrouwbaar en betaalbaar.
Waarde van flexibiliteit.
Netbeheerder: windmolens op middenspanningsnet
aansluiten (bedrijventerrein Deventer).
Alliander: gebiedsgerichte aanpak.
Flexicontrol: netbeheerder biedt 6 Ampère aansluiting voor
200 euro/jaar aan.
Leren wat sociale innovatie is: doe-democratie.
5. Al gemaakte
afspraken
6. Vragen en highlights
7. Overig
Innovatie binnen het systeem bv d.m.v. proeftuinen.
Opschaling buiten het systeem.
Een ingang tot aanpak knelpunten wet- en regelgeving,
hoe aan te pakken?
Foto tafel 6 ochtend;