Presentatie S. Schelfaut

9/19/2014
Ondervoeding tijdens therapie
•
Voedingsklachten: dysfagie, nausea en braken, smaakverlies,
mucositis
•
Gevolgen: afwijken behandelingsschema, risico op deficiënties of
dehydratatie
Hoofd- en halstumoren: voedingsaspecten
Sofie Schelfaut
diëtiste
•
Vooral chemoradiotherapie, T4 tumor, lagere BMI, meer lymfatische
invasie, mondbodem- of tongcarcinoom
•
Noodzaak tijdige screening door diëtist! (voor behandeling)
Profylactische PEG-sonde
Criteria voor profylactische PEG
•
Minder gewichtsverlies (onder chemoradiotherapie)
Swallowing and Nutrition Management Guidelines for Patients
•
Minder hospitalisaties voor dehydratatie en malnutritie
with Head and Neck Cancer
•
Minder onderbreking van therapie
•
Enterale voeding wordt sneller opgestart
•
MAAR: bij standaard plaatsen veel onnodig?
HIGH RISK
•
Chemoradiotherapie op hoofd- en halsgebied
•
Dysfagie bij diagnose of voor (chemo-)radiotherapie
Ontwikkeld door Royal Brisbane & Women’s Hospital
Assessment tool: Patient Generated Global
Assessment (PG-SGA)
OF
OF
•
Ernstige ondervoeding bij diagnose
– Ongewenst gewichtsverlies > 10% in 6 maanden
– BMI < 18,5 kg/m²
Specifiek ontwikkeld voor patiënten met kanker:
•
Gewichtsevolutie: korte en lange termijn
•
Voedingsinname: hoeveelheid en soort voeding
•
Voedingsklachten met impact op voedingsinname
•
Activiteit (WHO-classificatie)
•
Metabole aspecten (koorts)
•
Vet-, vocht- en spierreserve (subjectief)
– BMI < 20 kg/m² + ongewenst gewichtsverlies 5-10% in 6 maanden
– SGA graad C
– Minimale inname > 5 dagen en geen verbetering te verwachten
Graad C = ernstige ondervoeding
-> minstens 3 maanden PEG-sonde
1
9/19/2014
Screening door diëtist
•
Individueel advies
•
Lichaamssamenstelling:
Literatuur
•
Brown, T. E. et al (2012). Validated swallowing and nutrition guidelines for patients with head and
neck cancer: Identification of high-risk patients for proactive gastrostomy. Head Neck, 35 (10),
1385-1391.
•
Vogel J, Beijer S, Doorninck N, Wipkink A. (2012). Handboek Voeding bij kanker. Utrecht: de
Tijdstroom.
•
Orphanidou C. et al (2011). Prophylactic feeding tubes for patients with locally advanced headand-neck cancer undergoing combined chemotherapy and radiotherapy-systematic review and
recommendations for clinical practice. Current oncology, 18(4), 191–201.
•
Schoeff S, Barrett D, DeLassus Gress C, Jameson M. (2013). Nutritional Management for Head
and Neck Cancer Patients. Nutrition Issues in Gastroenterology, 121, 43-51.
•
Löser C. et al (2005). ESPEN guidelines on artificial enteral nutrition – Percutaneous endoscopic
gastrostomy (PEG). Clinical Nutrition, 24, 848-861.
•
Richtlijn website Oncoline bij hypofarynxcarcinoom. Ondersteunende zorg: voeding- en
dieettherapie. Aanbevelingen, literatuurbesprekingen, conclusies. Versie 2.0 (2010).
– Bio-electrical Impedance Analysis (BIA)
– meting handknijpkracht
•
Energie-, eiwit- en vochtbehoefte
•
Regelmatig herevaluatie
2