Box 2. over welke punten afspraken maken

Box 2: Over welke punten is het handig vooraf afspraken te maken?
Beoogd eindproduct
Wat voor soort instrument moet er gemaakt worden?
- een erkend branche RI&E-instrument, gebaseerd op overeenstemming tussen sociale
partners en een gecertificeerde arbodienst of een gecertificeerde of BIG-geregistreerde
arbo-kerndeskundige.
- een erkend branche RI&E-instrument op basis van CAO afspraken.
- een branche RI&E-instrument zonder erkenning of opname in CAO.
Gebruiksgemak en gewenste IT-functionaliteiten
Inhoud
Welke belangrijkste werkprocessen, welke top 5-10 arbeidsrisico’s van de branche
(‘prioritaire risico’s’) worden meegenomen?
Hoe wordt een balans tussen ‘volledigheid’ en ‘focus en uitvoerbaarheid’ gerealiseerd?
(zie Formele criteria voor erkenning)
Zijn er onderwerpen waar na gebruik een verdiepende RI&E op sommige arbeidsrisico’s
nodig is?
Vormgeving
In welk systeem gaat u het RI&E-instrument vorm geven?
Er zijn verschillende systemen in omloop om op een gemakkelijke manier een digitaal
RI&E-instrument te ‘bouwen’. Het Steunpunt RI&E-instrumenten heeft een Content
Management Systeem (CMS) ontwikkeld waarmee u eenvoudig:
- een papieren RI&E-instrument kunt omzetten naar een digitaal RI&E-instrument;
- een nieuw digitaal RI&E-instrument kunt ontwikkelen.
U kunt toegang tot dit CMS systeem hier gratis aanvragen.
Praktische zaken
Financiering van alle activiteiten
Betaling gebruik RI&E-instrument (RI&E-instrumenten ontwikkeld met het CMSsysteem van het Steunpunt RI&E-instrumenten moeten altijd gratis en vrij toegankelijk
zijn)
Benodigde deskundigheid en Rolverdeling
Tijdsplanning
Eigenaarschap
Eventuele andere vereisten op basis van de criteria voor erkenning (zie Formele criteria
voor erkenning).
Eigendom en onderhoud
Wie is straks de eigenaar van het branche RI&E-instrument
Hoe wordt de implementatie, het onderhoud en de actualisatie van het branche RI&Einstrument geregeld