CO2-neutraal eieren uitbroeden

installatietotaal
CO2-neutraal eieren uitbroeden
Het nieuwe pand van Jip van den Broek is nu on-
vervolgt Van den Broek. „Na tien dagen begint het kuiken zich
geveer een jaar in gebruik. „De agrarische indus-
te ontwikkelen en dan produceert het zelf warmte. Vanaf die tijd
trie staat in de picture qua uitstoot”, vertelt Van
gaan we dus koelen. Dat begint eerst heel rustig aan. Het is heel
den Broek. „Daarom doen we nu als bedrijf aan
prettig dat dit systeem allebei kan. Met de biomassaketel be-
hernieuwbare en groene energie. Dat was ook een
sparen we ook op de energiekosten. We hebben een besparing
reden dat we vergunningen voor de bouw makke-
van 50 procent op de gasprijs. „Bij een bedrijf als dit, waar zo’n
lijker kregen. Door de nieuwbouw hadden we de
grote warmtevraag is, verdient de installatie zich binnen drie jaar
kans om alles meteen goed aan te pakken, want
terug”, zegt Wiesenekker. Het bedrijf van Van den Broek is 4.000
we moesten toch investeren. Het is vooruit den-
vierkante meter groot. De installatie die Aitec heeft geplaatst is
ken. We zijn klaar voor de toekomst.”
een 500 kW biomassaketel.
„Binnen dit geheel van wet- en regelgeving zit Van den Broek al
heel gunstig”, zegt Wiesenekker. „Maar je weet natuurlijk nooit
welke nieuwe wet- en regelgeving er komt. Het is de bedoeling
om nieuwe regels vooruit te zijn. Er wordt overal al veel geïnvesteerd in de agrarische sector.”
Bij het bedrijf van Jip van de Broek worden eieren uitgebroed.
Jaarlijks worden er 10 miljoen leghennen aan bedrijven geleverd.
„Het publiek heeft geen idee hoe technisch dit bedrijf is”, zegt Wiesenekker. „Dat zie je er van buiten niet aan af. Je ziet een strak
gebouw, maar er gaat heel wat techniek aan vooraf, voordat er ’s
ochtends een eitje op het bord ligt. De kuikens die uitgebroed zijn,
Bij kuikenbroederij Jip van den Broek, Agromix broederij
en opfokintegratie in Afferden, worden per jaar ongeveer 38 miljoen eieren uitgebroed. De warmte voor het
uitbroeden wordt geleverd door een biomassaketel van
Aitec uit Rhenen, die gestookt wordt op pellets. „Op pellets stoken is CO2-neutraal stoken. Dat is belangrijk
voor ons, want daar worden we straks op afgerekend”,
zegt Jip van den Broek. „We hebben er met de nieuwbouw
van dit pand al rekening mee gehouden dat de installatie
aan de nieuwste eisen voldoet.”
“Dit is een uniek,
innovatief en
vooruitstrevend systeem
omdat de broedmachines
worden verwarmd
met warm water.”
Wiesenekker werkt al 40 jaar in agrarische industrie. Hij weet
dan ook precies wat de vraag is. „Met Aitec zitten we al 30 jaar
in biomassasystemen”, zegt hij. „We zijn destijds begonnen met
een 300 kW ketel die we zelf gebouwd hebben. Die staat nog
„Dit is een uniek, innovatief en vooruitstrevend
systeem omdat de broedmachines worden verwarmd met warm water”, laat Jan C. Wiesenekker van Aitec weten. „De meeste broedmachines
worden elektrisch verwarmd. Bij dit systeem liggen warmwaterelementen onder de broedmachines. Een ventilator verdeelt de warmte. Het voordeel is dat we met deze elementen zowel kunnen
verwarmen als koelen. Het klinkt misschien wat
tegenstrijdig, maar op een gegeven moment is er
in het proces ook koeling nodig.” „Ja dat klopt”,
88
gaan dezelfde dag weg naar bedrijven voor leghennen.”
Jan C. Wiessenekker en Jip van den Broek
89
installatietotaal
Focus on Heat Exchange!
Meet- en regelapparatuur
Heatex B.V.
Zwanenkade 146
2925 AV Krimpen aan den IJssel
Tel. +31 (0)180 551688
Fax +31 (0)180 513782
[email protected]
Regio
www.heatexchange.nl
De elegante oplossing voor
uw ruimte regeling op elk nivo
steeds te branden, ook op een kippenboerderij.
We merken dat er veel vraag is naar duurzame
energie. Bij open dagen is er belangstelling uit
het hele land.” Wiesenekker is in 1979 met Aitec
gestart. „Ook toen was de energieprijs hoog en
was er een bouwcrisis”, aldus Wiesenekker. „Wij
zochten naar nieuwe markten. Innoveren schept
werk. Dat hebben alle vier generaties Wiesenek-
“Bij een bedrijf als dit, waar
zo’n grote warmtevraag is,
verdient de installatie zich
binnen drie jaar terug.”
ker vanaf 1917 in de techniek gedaan.”
matisch te reinigen. Door de constructie heeft de ketel een ren-
Pompschakelaar
Aitec is begonnen met import van Thermostrom-
dement van 92 procent. Dat is hoog voor een biomassaketel in
ketels, maar dat bedrijf ging failliet. „Op een ge-
vermogens van 30 tot 1 MW. Het is een uitstekend, betrouwbar
geven moment is mijn zoon Henk, die toen een
en degelijk uitgevoerd biomassasysteem.”
opleiding in energietechniek aan de HTS afgrond
Corrigo
De standaard oplossing in
DDC - GBS - SCADA - WEB
g:
arin
p
75,-
Bes
€
ar
er ja
had, naar een alternatief gaan zoeken”, laat Wie-
Ala-Talkkari maakt ketels tot 1 megawatt. Aitec plaats ook losse
senekker weten. „We zijn naar Finland gevlogen,
pelletbrandersystemen van Pelltech op bestaande tuinbouwke-
waar we bij de poolcirkel diverse bedrijven be-
tels van 800 kW en groter. „We werken veel in de agrarische sec-
zocht hebben, die al jaren Veto Finse ketels ge-
tor, tuinbouw en tevens voor de zorgsector en grote bedrijven
bruikten. Diep in de bossen stonden daar een
die hun brandstofkosten willen verminderen of die CO2 neutraal
stand alone ketels. Die mochten niet uitvallen,
willen stoken”, zegt Wiesenekker. „Bijvoorbeeld de forten van
anders is alles binnen een uur een ijsklomp. Daar
de oude waterlinie verwarmen we. Nu gebruikt als Ecofort edu-
raakten we overtuigd van de kwaliteit van de Veto
catiecentra. Onder andere voor Staatsbosbeheer verwarmen we
ketel. Deze Veto ketels van Ala-Talkkari importe-
natuurcampings die we met een biomassaketel en een combi-
ren we nu al 15 jaar. Het is een viertreksketel met
natie van zonne-energie van warmte voorzien. Aitec heeft een
verticale trekken. Dit systeem is makkelijk auto-
uitgebreid dealernetwerk in Nederland, België en in het grensgebied van Duitsland. Het is goed om te zien dat de dealers steeds
p
meer werk krijgen uit de sector hernieuwbare energie. Het is
CO2-neutraal. Als je hout laat verrotten, dat is dat ook een soort
Langere levensduur van de pomp
Binnen één jaar terugverdiend
www.icy.nl
oxideren. Óf je het laat oxideren óf je verbrandt het, het blijft
gelijk in uitstoot. Dat is belangrijk voor de installatiebedrijven.
Installateurs zien daar een nieuwe markt in.” Op de website van
groothandel Aitec staat een ruim pallet aan ketelkeuzes vanaf 15
kW voor installateurs. Ook is daar een rekenschema te vinden
waarmee eenvoudig de besparing in stookkosten te berekenen
is voor verschillende soorten biomassa.
Tekst: Carla van der Meer
Nooit onnodig de vloerverwarmingspomp aan
Koeweistraat 3
4181 CD Waardenburg
T: (0418) 55 60 05
F: (0418) 55 60 04
I : www.reteg.nl
E: [email protected]
91