Copyright© websiteversie PSB MdW/AM St

Handreikingen voor ouders met kinderen met obstipatie /
broekpoepen (encopresis)
Communicatie
• Bied je kind structuur aan door middel van een duidelijke dagindeling. Plan daarin wcmomenten zodat deze momenten vast staan en niet de hele dag onderwerp van
gesprek zijn. Voor jongere kinderen kunnen pictogrammen opgehangen worden.
• Poepen moet heel normaal zijn. Maak het daarom geen onderwerp van gesprek
wanneer er visite is. Kinderen horen veel.
• Geef je kind verantwoording in de vorm van taken of opdrachten.
• Complimenteer je kind.
• Praat in feiten:
“Ik ruik poep, ga maar naar de wc om te kijken of er poep in je broek zit”.
• Vraag niet maar praat in opdrachten:
“Het is tijd om naar de wc te gaan, ga maar”.
• Geef positief leiding:
• "Ga je broek maar verschonen, de emmer staat onder de wasbak”.
• Stem als ouders/verzorgers op elkaar af, zorg dat je samen op één lijn zit, dit geeft
duidelijkheid en rust voor iedereen.
Wc-momenten
• 3x 5 minuten op de wc zitten, na elke maaltijd.
• Wanneer je kind niet uit zichzelf gaat dan zeg je op een vriendelijke toon dat hij/zij
naar het toilet gaat.
• Zet een wekker wanneer je kind niet weet hoelang 5 minuten zijn. Gaat de wekker af
dan mag je kind van de wc af.
• Je kind zit op de wc met een wc-verkleiner
• en een voetenbankje (afhankelijk van de lengte van je kind).
Vieze broek
• Reageer neutraal.
• Vraag niet waarom of waardoor.
• Je kind gaat zelf de broek uitspoelen en zichzelf verschonen. Wanneer nodig geef je
daarin positieve ondersteuning. Je neemt het niet over.
• Daarna is het klaar; kom er niet op terug.
Inname laxerende middelen
• Zo kort mogelijk (eventueel met een wekker).
• Inname mag met (voldoende) drinken.
• Inname moet, dus geen onderhandeling mogelijk.
• Positief leiding geven.
• Geef compliment wanneer je kind het op heeft.
Voeding en drinken
• Gezond, gevarieerd en vezelrijk eten, varieer met fruit.
• Belangrijk is om gevarieerd en voldoende te drinken.
Belonen
• Complimenteer je kind voor wc-momenten en schone broeken.
• Maak het beloningssysteem zo dat je kind succes ervaart. Dus haalbare doelen die op
korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Succeservaring is erg belangrijk.
• Beloon je kind niet met grote cadeaus.
Kindergeneeskunde, 3.781 06-2011
Copyright© websiteversie PSB MdW/AM St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend