Geen AOW-compensatie ouderen

Geen AOW-compensatie ouderen
De stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd dupeert mensen die met vroegpensioen zijn. Een
groot aantal vakbonden en de Stichting Belangen Gedupeerden AOW-gat stapten naar de rechter om
de overheid tot compensatie te dwingen. De rechter ging daar niet in mee.
Situatieschets
Sinds 2013 gaat de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog van 65 jaar en twee maanden in 2014 naar 67
jaar in 2023. Personen met een vroegpensioenuitkering die eindigt op hun 65-ste krijgen hierdoor te
maken met een gat in hun inkomen. Hiervoor introduceerde Staatssecretaris Klijnsma de AOWoverbruggingsuitkering en kwam (toen nog) Staatssecretaris Weekers met een pragmatische
oplossing voor het verlengen van de VUT-uitkeringsperiode. Zie ons bericht van 5 juni 2013.
Diverse vakbonden en de Stichting Belangen Gedupeerden AOW-gat stapten naar de rechter.
Volgens hen handelt de Staat onrechtmatig naar de mensen die met een AOW-gat worden
geconfronteerd. De Staat voorziet volgens hen niet in een adequaat overgangsrecht.
Rechtbank Den Haag
De Rechtbank oordeelt dat de burgerlijke rechter niet de juiste rechter is voor de vakbonden en de
Stichting voor zover zij als collectief de belangen van hun leden behartigen. Voor personen die de
leeftijd van 65 jaar hebben bereikt of binnenkort gaan bereiken staat de rechtsgang naar de
bestuursrechter open.
De vakbonden stelden dat zij wel een belang hebben waarover de rechtbank moet oordelen.
Namelijk, dat de verhoging van de AOW-leeftijd inbreuk maakt op de reeds afgesloten cao's en
sociale plannen. En dat zij hierdoor onder meer prestigeverlies lijden. De Rechtbank oordeelt
hierover dat de vakbonden dit eigen belang niet onderbouwen. Ook op dit punt wijst de Rechtbank
hun vordering af.
Ons commentaar
In de huidige wetgeving, maar zeker ook de toekomstige aanpassingen zit altijd een mogelijk
belangenconflict. Dit kan gaan tussen ouderen en jongeren (generatieconflict), laag en
hoogopgeleiden dan wel op beloningsniveau. Op het gebied van pensioen en AOW blijft dit wrijving
geven over verworven rechten en aanspraken.