Persbericht Veterans MC Netherlands 19 juni 2014 Op 27 mei jl

 Persbericht Veterans MC Netherlands 19 juni 2014 Op 27 mei jl. besloot de burgemeester van Den Haag in eerste aanleg dat wij niet langer welkom zouden zijn op de Nederlandse Veteranendag. Omdat de organisatie, de legerleiding en het Veteranen Instituut hier tegen protesteerden werd dit afgezwakt naar een verbod om deel te nemen aan het defilé. Hiermee treft de overheid ons in het diepst van onze ziel. Deze dag is onze dag. Deze dag behoort een dag te zijn waar burgers maar vooral overheid de veteraan gedenkt en eert. ELKE VETERAAN! Een bestuursmaatregel als deze op deze dag is volkomen misplaatst, buitenproportioneel maar vooral buiten de wet. In 2005, de eerste Veteranendag in Nederland, wilden wij al graag iets doen met motoren. Echter de legerleiding benaderde ons en deelde ons mede dat onze aanwezigheid niet gewaardeerd werd. Na intern beraad hebben wij toen besloten, als plichtsgetrouw (ex)militairen en uit respect voor de organisatie, om weg te blijven op het Malieveld. Wij hebben jarenlang ons eigen ceremonieel gehouden in Roermond. In 2011 werden wij benaderd door de organisatie van de Veteranendag. Men wilde de Veteranendag een wat jonger imago geven en dacht daarbij aan een motorrit. Zonder rancune en met plichtsbesef en overgave hebben wij aan dit verzoek gevolg gegeven. De Nederlandse Veteranendag Motorrit 2011, 2012 en 2013 werden, mede dankzij onze inzet, een groot succes. Drie achtereenvolgende jaren reden onze members mee in het defilé. Nu zijn we wederom niet langer gewenst. De burgemeester vergeet in een oogwenk wat we hebben betekend voor ons land, voor vrijheid en rechtvaardigheid en voor de Veteranendag Motorrit. DE MAAT IS VOL! Onze overheid noemt ons outlaws; wettelozen. Maar we verdedigen ons binnen de mogelijkheden van de wet. We hebben bezwaar aangetekend bij de gemeente en een voorlopige voorziening gevraagd aan de rechtbank. Nu echter bericht de rechtbank ons dat een voorlopige voorziening slechts mogelijk is als we een schriftelijk besluit overleggen. De gemeente weigert echter al ruim een week iets op papier te zetten. Het lijkt erop dat er dus niet eens een rechter naar gaat kijken. Scherp gespeeld van de gemeente Den Haag. In de 19 jaar dat onze club bestaat zijn wij nog nooit gelinkt met “zware criminaliteit”. Er is nog nooit een strafzaak geweest tegen onze club of een van onze leden. Als de overheid blijft beweren dat wij criminelen zijn dan nodigen wij haar uit met concrete zaken en bewijzen te komen of te stoppen met verdachtmakingen, smaad en laster. Wij houden ons aan de wet! Wij respecteren regels en vertonen aanvaardbaar gedrag. Nu de overheid nog … Members Veterans MC Netherlands. [Gelieve deze persverklaring in zijn geheel te publiceren. Indien u delen gebruikt, link dan naar de volledige: http://www.veteransmc.com/20140619Persverklaring.pdf ]