dit formulier - Kinderkanker Oudervereniging Leuven

FAMILIEDAG Kinderkanker Leuven Oudervereniging –
BOBBEJAANLAND MET ONTBIJT
Zaterdag 30 augustus 2014
vanaf 8u30 - ontbijt in Herentals - LINK21
(Welvaartstraat 14-– 2200 Herentals)
Toegangskaartjes voor Bobbejaanland worden hier verdeeld
vanaf 10u00 - BOBBEJAANLAND
Beste ouders,
KinderKanker Oudervereniging Leuven vzw nodigt u op zaterdag 30 augustus uit op een familiedag voor de gezinnen
waarvan een kind in behandeling is (geweest) voor kanker.
U wordt tussen 8.30u tot 10.00u verwacht in Link21 (Welvaartstraat 14-1 bus 13 – 2200 Herentals) waar een
ontbijt op u wacht. Nadien kan u van hieruit verder rijden naar Bobbejaanland in Lichtaart.
Kostprijs:
Inwonende kinderen van 4 tot en met 17 jaar betalen €6.00 per persoon, oudere kinderen, ouders en andere
familieleden betalen €25.00 per deelnemer voor het ontbijt en de toegang tot het pretpark. Kinderen t/m 3 jaar gratis.
Parking voor Bobbejaanland dient ter plaatse afgerekend te worden aan de kassa.
Inschrijvingen.
1. Het inschrijvingsformulier dient voor 22 augustus volledig ingevuld teruggestuurd te worden:
- e-mail: [email protected]
ofwel
- POST: Familiedag Kinderkanker Leuven Oudervereniging Sweynbeerstraat, 18 1982-Elewijt
2.
Gelieve het totale bedrag te storten op rekeningnummer BE35 7845 8841 2837
van Kinderkanker Oudervereniging Leuven VZW met vermelding "BBJ + naam van de patiënt + totaal
aantal deelnemers".
We hopen jullie te mogen begroeten op 30 augustus in Bobbejaanland,
Jef, Liva, Stefie, Andre
Oproep:
Onze oudervereniging is actief op zoek naar vrijwillige medewerkers.
Heeft u hiervoor interesse en wenst u zich hiervoor kandidaat te stellen, gelieve dan contact op te nemen met het
secretariaat of één van onze bestuursleden (mogelijks op de familiedag zelf).
UitnodigingFamiliedag BBJ 20140830
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inschrijvingsformulier
FAMILIEDAG KINDERKANKER LEUVEN – BOBBEJAANLAND 30 augustus 2014
(evenement gereserveerd voor (ex)patiënten en hun familie)
Familie
:............................................................................
Adres (straat,) : …………………………………………………............................
Nr…………………………
Post nr
: ……………………………………
Gemeente/Stad : ……………………………..
E-mail
:………………………………………… .Telefoon/ Gsm : ..............................................................................................
Naam van de (ex)patiënt : ……………………………………Jaar van behandeling : …………………Geboortejaar : ……………………
Gelieve de patiënt mee te rekenen in het aantal deelnemers
Aantal kinderen (incl patiënt) tot en met 3 jaar
: ……….. (gratis)
Aantal kinderen (incl patiënt) van het gezin (4-17 jaar): ……….. (x €6.00 ) = €. ...........
Ouders en andere familieleden
: ……….. (x €25.00 ) = € ……….
Totaal deelnemers: ............Bedrag: €. ........... (te betalen voor 22/8/2014)
Parking voor Bobbejaanland dient ter plaatse afgerekend te worden aan de kassa.
Mocht u wegens onvoorziene omstandigheden later toekomen, gelieve contact op te nemen op 0470 627474
Inschrijven voor 22 augustus 2014
Familiedag Kinderkanker Leuven
p/a Jef De Keyser Sweynbeerstraat, 18 -1982 Elewijt
Of
via e-mail: [email protected]
UitnodigingFamiliedag BBJ 20140830