Nieuwsbrief 3 oktober 2014

5 oktober 2014
VAN DE DIRECTEUR
De komende week ben ik maandag en donderdag op De Branding en Hans Boelen dinsdag. Woensdag
hebben alle Primoscholen een gezamenlijke studiedag op weg naar taalexperts.
Echter heeft u mij direct ergens voor nodig dan ben ik altijd bereikbaar op nummer 06-21266909. Indien ik
niet opneem appt of smst u mij dan even. Ik neem dan snel contact met u op. U kunt mij ook bereiken via
de mail [email protected]
Met vriendelijke groet,
Gerrit Bussink
KALENDER
6 oktober
6 oktober
8 oktober
15 oktober
15 oktober
16 oktober
16 oktober
17 oktober
18 t/m 26 oktober
27 oktober
29 oktober
Boekenmarkt
SMW
Studiedag groep 1 t/m 8
Fruitdag
SMW
Studiedag groep 1 t/m 8
MR vergadering
Einde Kinderboekenweek
Herfstvakantie
SMW
Fruitdag
SCHOOLFOTOGRAAF
Helaas is de schoolfotograaf om medische redenen niet in staat om de komende periode de foto’s te
nemen. Daarom heb ik het besluit genomen de fotograaf pas in het voorjaar te laten komen. Ik ga met
haar afspreken wanneer en u hoort dat spoedig van ons.
Gerrit Bussink
STUDIEDAGEN
Woensdag 8 oktober a.s. hebben de kinderen geen school ivm een studiedag van de gezamenlijke
Primoscholen. Zoals u misschien weet volgen al onze leerkrachten een postHBOopleiding voor taalexpert.
Deze studiedag is een onderdeel van die opleiding.
Donderdag 16 oktober hebben we op De Branding een eigen studiedag “Kus de visie wakker” . Die dag
zullen we vooral aan de slag gaan met het formuleren van en inhoud geven aan onze ambities voor dit
jaar en voor de komende vier jaar (het schoolplan 2015-2019).
VERKEERSSITUATIE EN PLEINEN
Samen met een groep ouders en de directie en ouders van onze buurscholen hebben wij het initiatief
genomen om met de gemeente te gaan praten over mogelijke oplossingen. De bedoeling is nu om een
plan in te dienen. Indien u interesse heeft om mee te denken over goede en mogelijke oplossingen meldt
u zich dan aan via onze directeur.
NATIONALE KINDERZWERFBOEKENDAG
Op dinsdag 7 oktober as doen wij mee aan de inzameling van kinderboeken voor de Nationale
Kinderzwerfboekendag van 8 oktober.
Zwerfboeken zijn boeken die voorzien van een sticker met code gaan zwerven. Kinderen kunnen hun boek
thuis lezen en vervolgens achterlaten bij de tandarts, huisarts, zwembad, vriendje enz. Een ander kind
komt dan in de gelegenheid om dit boek ook te lezen. De bedoeling is dan wel dat de code op het boek
ingevuld wordt op de site: www. kinderzwerfboek.nl
Het kind dat het boek als eerste aan het zwerven heeft gebracht kan dan via de site nagaan waar zijn of
haar boek geweest is!
Zelf kun je ook stickers aanvragen via dezelfde site, om op de boeken te plakken. Met de klas kun je een
groepsaccount aanmaken om de boeken van de groep te volgen, dit kan ook individueel.
Dinsdag 7 oktober openen we in de foyer van het Bres theater een Kinderzwerfboek-station. Hierin
kunnen gelezen kinderboeken worden geplaatst en kunt u en /of uw kind een boek vinden om thuis zelf te
lezen. Het station is centraal geplaatst zodat ook kinderen van andere scholen toegang hebben tot het
zwerfstation. Dit station is niets anders dan een centrale verzamelplek waarvan de boeken kunnen gaan
zwerven. Bij het station zullen ook wat stickers met code komen te liggen die je op het boek kunt plakken.
( niet vergeten om te registreren)
Op deze manier dragen we eraan bij dat zoveel mogelijk kinderen kunnen lezen. We zouden het leuk
vinden wanneer jullie meedoen aan deze actie.
ONDERZOEK OUDERS GROEP 1
Student Daniël Vos doet voor het afstuderen van de studie Bouwkunde aan de TU-Delft onderzoek naar de
basisscholen in de gemeente Brielle. Het is duidelijk dat een schoolgebouw belangrijk is voor de
onderwijskwaliteit. Maar speelt het ook een rol in de keuze van ouders voor een school? Daarnaar is
nauwelijks onderzoek verricht! In het onderzoek worden van een aantal Nederlandse gemeentes alle
scholen meegenomen. Dit maakt vergelijking mogelijk (zowel plaatselijk als tussen gemeentes). Zo kan
blijken dat veel ouders kiezen voor een school vanwege het mooie speelplein en de prettige sfeer, maar
een aantal ouders juist kiest voor een andere school vanwege diens goede ICT-faciliteiten. Goed om te
weten waar energie in gestoken moet worden! Het onderzoek bestaat uit een korte (5 minuten)
enquête.Met dit onderzoek krijgen we zicht op mogelijke verbeteringen aan ons gebouw om de school nog
aantrekkelijker te maken. Daarom bevelen we deze enquête van harte bij u aan! Een kleine moeite voor u
en erg bruikbaar voor Daniel en zijn onderzoek! Daarom vragen wij alle ouders van de kinderen in groep 1
om via onderstaande link de enquete in te vullen: https://bouwkunde.collectorsurvey.tudelft.nl/nq.cfm?q=C1E20640-6FA3-4E94-A0AB-C4835A927997
DE OUDERVERENIGING VAN OBS BRANDING
Een ouder van een kind dat op de Branding is ingeschreven, is automatisch lid van onze oudervereniging.
Een lidmaatschap dat wederom automatisch wordt beëindigd, zodra het kind wordt uitgeschreven. De
Oudervereniging (OV) heeft een ondersteunende taak bij de organisatie van diverse activiteiten. De
Branding heeft een actieve oudervereniging die nauw betrokken is bij de school. Deze oudervereniging
bestaat uit leden, waaronder ’n voorzitter, secretaris en penningmeester en een lid uit het schoolteam. De
leden komen ongeveer 6 keer per jaar bijeen om met het team te overleggen welke activiteiten er
wanneer georganiseerd gaan worden. U kunt hierbij denken aan het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, 1aprilfeest, Koningsspelen en het Eindfeest. En natuurlijk het schoolreisje en het kamp in groep 8! Ook
verzorgt de oudervereniging dat de school in bepaalde thema’s gedecoreerd wordt.
Deze activiteiten kosten geld. Dat geld krijgen we helaas niet van de regering, maar moet door ouders
bijeen gebracht worden. Wij vragen u dan ook jaarlijks om een vrijwillige ouderbijdrage. Hiervan kunnen
we veel leuke evenementen organiseren voor de kinderen op school.
Voor het schooljaar 2014/2015 is de bijdrage vastgesteld op € 59,- per kind, inclusief het schoolreisje.
De ouderverenging beheert het geld en legt verantwoording af. Voor de kinderen van groep 8 geldt
dit bedrag ook (zij gaan tijdens het schoolkamp naar de Efteling maar voor deze kinderen
komt er later dit jaar nog een bedrag bij voor de kampweek zelf!
De ouderbijdrage kunt u overmaken op:
girorekening IBAN: NL11INGB0001597800 t.n.v. Oudervereniging OBS Branding onder
vermelding van ouderbijdrage, voor-en achternaam van uw kind en in welke groep uw kind zit.
Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat u het lidmaatschap accepteert en zien wij graag uw
ouderbijdrage vóór 31 oktober 2014 tegemoet. De mogelijkheid bestaat om in termijnen te betalen. Wij
vragen u dan om contact op te nemen met de penningmeester. Schroom niet maar meld het even. Dit om
te voorkomen dat wij u alsnog een herinnering sturen.
Mocht u vragen hebben over de ouderbijdrage? Dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van
de Oudervereniging, Ingrid Koster via [email protected]
OV-leden:
Mw. M. Moene, voorzitter
Mw. S. Bakker, secretaris
Mw. I. Koster, penningmeester
Mw. N. Blok
Mw. M. van der Velde
Mw. S. Winkelman
Mw. K. Bakker
Mw. C. Spoor
Mw. R. Langbroek
Mw. S. Rondeel
Mw. L. de Ruiter
Mw. N. de Pinas Gomes
AFSLUITING VERKEERSWEEK
GROEP 8 EXCURSIE LANDTONG ROZENBURG
De groepen 7, 7/8 en 8 hebben een bezoek gebracht aan het natuurgebied de Landtong in Rozenburg.
In de klas heeft bioloog Paul Grootenboer eerst een presentatie gehouden over dit natuurgebied.
De leerlingen vertrokken een week later vol enthousiasme met ouders en leerkrachten naar de Landtong.
Het lesprogramma heet struinen op de Landtong en dat heb de leerlingen zeker gedaan.
Met een vlindernet, verrekijkers of kleine potjes met vergrootglazen waren de kinderen twee uur lang op
zoek naar alle soorten dieren dwars door struiken ,rietmoerassen en mangrovebossen. Het speuren naar
o.a. konijnen
vlinders of de koninkpaarden en hooglanders werd vol overgave gedaan.
Bedankt ouders voor het rijden en begeleiden van de groepen, het was een erg leuke en leerzame
excursie.
VERJAARDAGEN OKTOBER
3 oktober Elena Dymyten uit groep 4B
4 oktober Anouk Weerdenburg uit groep 8A
7 oktober Kasper Ruizendaal uit groep 2B
12 oktober Alexander Wilkinson uit groep 6
16 oktober Pieter den Bakker uit groep 4B
16 oktober Kathy Garretsen uitb groep 5
17 oktober Alyne Eland uit groep 2B
17 oktober Micha Steenwijk uit groep 3A
17 oktober Chesley Souisa uit groep 5
19 oktober Lisalotte Nieuwenhuizen uit groep 1C
21 oktober Imara Bok uit groep 3A
22 oktober Emma Bithray uit groep 7A
22 oktober Nina Blok uit groep 7B
23 oktober Berat Sahin uit groep 1A
24 oktober Jesse de Jong uit groep 4A
27 oktober Donna Renton uit groep 7A
29 oktober Nigel van Handenhove uit groep 8